5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 1. Yazılı Hazırlık

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 1. Yazılı Hazırlık sayfasını yeni sisteme göre güncelledim. Elimden geldiğince öğretmenlerin işine yarayacak ve öğrencilerin çalışabileceği bir sayfa yapmaya çalışacağım.

Her il-ilçe bu alanda farklı çalıştığından veya farklı kazanımlara ağırlık verdiğinden genele hitap edecek şekilde sayfayı dizayn etmeye özen göstereceğim. Bu kapsamda kazanım başlıkları altında sorular oluşturarak yeni sorular oluşturdukça eklemeler yapacağım.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIF KONU SORU DAĞILIM TABLOSU

Arkadaşlar yukarıdaki resimde Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan konu soru dağılım tablosunu paylaştım. Kaynak: https://sivas.meb.gov.tr/www/ortak-yazili-sinav-konu-soru-dagilim-tablolari/icerik/6158

Ben Sivas ilinde olduğumdan dolayı sınavı hazırlarken bu tabloya göre hazırlayacağım. 1. Yazılı için 3 senaryo verilmiş ve 10 soru ve 15 sorudan oluşan seçenekler var. Bu yüzden soru hazırlarken kendi işime yaraması için bu kazanımlara ağırlık vererek hazırladım. Aşağıdan her kazanımdan sorular seçerek sizde kendi sınavlarını oluşturabilirsiniz.

KAZANIMLARA GÖRE AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ

Başlamadan belirtmekte fayda var soru hazırlamak gerçekten çok zor. Hele özenerek hazırlıyorsanız bir soru belki bir gününüzü alabiliyor. Bu yüzden burada buluna soruları sınav hazırlamak ve öğrencilerin çalışmasını sağlamak için kullanınız. Başka kaynaklarda paylaşmayınız. Hazırlayıp yayınlamak istediğiniz sorularınız var ise [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

ARA ARA SAYFA GÜNCELLENEREK YENİ SORULAR EKLENECEKTİR.

BT.5.1.1.1. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları açıklar.


Soru-1: Donanım ve Yazılım kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Donanım: Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne donanım denir.
Yazılım: Bilgisayar donanımının istenilen amaçlar doğrultusunda çalıştırılmasıyla kullanıcının bilgisayarda istediği işlemleri yapabilmesini sağlayan programlardır.


Soru-2: Bilişim Teknolojilerinin Sağlık alanında kullanımına 3 örnek veriniz.

Cevap

E-Randevu – E-Reçete – MR – Röntgen


Teknoloji: İnsanın hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.
BİT: Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan her türlü teknolojiye denir.

Soru-3: Yukarıda Teknoloji ve BİT yani Bilgi İletişim Teknolojilerinin açıklamaları verilmiştir. Bilgilerden yararlanarak BİT araçlarına 3 örnek veriniz.

Cevap

– Bilgisayar – Akıllı Telefon – Tablet PC


BT.5.1.1.2. Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder.


Soru-1: Bilişim Teknolojilerinin tarihsel gelişimi ve değişimi göz önüne aldığınızda kullanılmaya başlayan ürünlerden 3 tanesini tarihsel olarak eskiden yeniye doğru sıralayarak yazınız.

Cevap

Öğrenciler esnek cevap verebilsin diye boş bırakılmıştır.


Soru-2: Bir nesneyi teknolojik olarak tanımlayabilmemiz için nesnenin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor ?

Cevap

Teknoloji: İnsanın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin
tümü.


Soru-3: Bugün kullandığımız teknolojik araçlar yerine eskiden ne kullanılıyordu? Bir araç seçerek onun yerine daha önce ne kullanıldığını yazınız.

Cevap

Öğrenciler esnek cevap verebilsin diye boş bırakılmıştır.


BT.5.1.1.3. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.


Soru-1: Bilişim Teknolojilerinin sağladığı kolaylıklara 3 örnek veriniz.

Cevap

“Hayatımızı Kolaylaştırır”, “Hayatımızı Hızlandırır”, “Maliyetleri Azaltır”, “Verimliliği Artırır”


Soru-2: Bilişim Teknolojilerinin olumlu ve olumsuz etkilerine örnek veriniz.

Cevap

Olumlu Etkileri: “Hayatımızı Kolaylaştırır”, “Hayatımızı Hızlandırır”, “Maliyetleri Azaltır”, “Verimliliği Artırır”
Olumsuz Etkileri: “Sağlık Sorunlarına sebep olabilir”, “Bağımlılık yapabilir”,


“Ortaokula yeni başlayan Ela’nın babası teknolojik araçları çok sevmekte Ela’nın bütün derslerinde
teknolojik araçlar kullanarak destek almasını istemekte ve sürekli bilgisayar kullanmasını
önermektedir. Annesi ise bu araçlardan çok korkmakta zarar görebileceğini düşünerek hiç
kullanmamasını istemektedir. Bu konuda sürekli tartışma yaşanmaktadır.”

Soru-3:

Okulda BİT araçlarının olumlu ve olumsuz yönlerini öğrenen Ela anne ve babasının fikirlerini yumuşatmak ve orta yolu bulabilmek için onlara ne söyleyebilir?

Cevap

Öğrenci tarafından oluşturulsun fikirler önemseniyor. Anneye faydalı özelliklerinden babaya zararlı özelliklerinden bahsedilmedilir.


BT.5.1.1.4. Bilişim teknolojilerini kullanmanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve olası belirtilerini açıklar.


Soru-1: Bilgisayar başında otururken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Bu kurallardan 3 tanesini yazınız.

Cevap

Dik oturmalıyız.
– Kollar dirseklerden 90o kırılmalı.
– Bilekler klavye kullanırken desteklenmeli.
– Ekran göz hizasına gelmeli.
– Ayaklar yerle temas etmeli, yer ile temas etmediği durumda ayaklar desteklenmeli.
– Koltuk yüksekliği ayarlanabilir olmalı.
– Ekrana yakından bakılmamalı (50 – 70 cm).
– Her bir saatlik çalışma süresi sonunda 5-15 dakikalık aralar verilmeli.


Soru-2: Teknolojinin etkilerinden olumsuz etkilenerek bilgisayar bağımlısı olmanın olumsuz etkileri neler olabilir?

Cevap

– Derslerinde başarısızlık
– Göz bozukluğu
– Dikkat eksikliği
– Tembellik
– Obezite problemi
– Çevreden uzaklaşma (Asosyallik)


Soru-3: Yukarıdaki resmi incelediğinizde bilgisayar başında otururken dikkat etmemiz gereken kurallardan hangilerine uyulmamıştır. En az 3 madde halinde açıklayınız.

Cevap

– Dik oturmalıyız.
– Kollar dirseklerden 90 derece kırılmalı.
– Bilekler klavye kullanırken desteklenmeli.
– Ekran göz hizasına gelmeli.
– Ayaklar yerle temas etmeli, yer ile temas etmediği durumda ayaklar desteklenmeli.
– Koltuk yüksekliği ayarlanabilir olmalı.
– Ekrana yakından bakılmamalı (50 – 70 cm).


blank

Soru-4: Yukarıdaki resimdeki kişinin bilgisayar başında nasıl oturması gerektiğini bilmediği görülmektedir. Bu yüzden bir süre sonra vücudunun bazı bölgelerine ağrılar meydana gelecektir. Bu ağrıların nerelerde olabileceğini yazınız.

Cevap

Beli – Sırtı – Bilekleri


BT.5.1.2.1. Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar.


Bilgisayarlar donanım ve yazılım olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Donanım Bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen parçalar iken Yazılım Bilgisayar sistemlerinde istenilen amaçlar doğrultusunda kullanılan uygulama ve programlardır.

Soru-1: Yukarıda açıklamaları verilen donanım ve yazılım kavramlarıyla ilgili 3 tane örnek veriniz.

Cevap

– Donanımlar : Klavye, Kasa, Monitör, Yazıcı
– Yazılımlar: Windows, Chrome, Call Of Duty


İç Donanım Birimleri: Bir bilgisayarın içerisinde yer alan ve anakarta doğrudan ya da kabloyla bağlı olan donanım birimlerine iç donanım birimleri adı verilir.
Dış Donanım Birimleri: Bilgisayara kablolu ya da kablosuz olarak dışarıdan bağlı olan giriş/çıkış ve depolama araçlarının tamamına dış donanım birimleri denir.

Soru-2: Verilen bilgilere göre aşağıdaki kutucuklar içerisine iç ve dış donanım birimlerini yazınız.

Cevap

– İç Donanım Birimleri : İşlemci – Ram Bellek – Sabit Disk – Anakart – Ekran Kartı
Dış Donanım Birimleri:
Klavye – Ekran – Yazıcı – Hoparlör – Fare – Kulaklık


blank

Soru-3: Yukarıda verilen iç donanım birimlerinin numaralarını ve isimlerini yazınız.

Cevap

1- Güç Kaynağı 2-İşlemci 3- Anakart 4- Sabit Disk 5- Ram Bellek 6- Ekran Kartı


blank

Soru-4: Yukarıda verilen dış donanım birimlerinin numaralarını ve isimlerini yazınız.

Cevap

7- Ekran 8- Klavye 9- Fare 10- Yazıcı 11- Kulaklık 12- Mikrofon


BT.5.1.2.2. Giriş ve çıkış birimlerine örnek verir.


Özgür öğretmen sınıfta öğrencileri ile Girişte Deve Çıkışta Cüce oyunu oynamak istemiştir. Bu kapsamda bilgisayar parçalarını sayan öğretmen eğer o parça giriş birimi ise öğrencilerin deve yapmasını çıkış birimi ise cüce yapmasını beklemektedir. Oyuna başladıktan sonra öğrenciler sırasıyla 1-Deve 2-Deve 3- Cüce 4- Deve 5- Cüce yapmışlardır.

Soru-1 Yukarıdaki metne göre öğretmenin saydığı donanım birimleri neler olabilir? Sırasıyla yazınız.

Cevap
12345
FareKlavyeHoparlörKameraYazıcı

BT.5.1.2.3. Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır.


blank

Soru-1 Yukarıda klavye ve mouse resmi verilmiştir. Resmi incelediğinizde klavye üzerinde bulunan en büyük ve uzun tuş olan Space tuşu ne işe yaramaktadır. Aşağıya açıklayınız.

Cevap

Boşluk tuşudur kelimeler arasında boşluk bırakmak için kullanılır.
Oyunlarda zıplama için kullanılır 🙂


Özgür öğretmen derste konuları işledikten sonra öğrencilerine araştırma ödevleri vermektedir. Öğrencilerin bulunan sonuçları web sitesine yorum olarak göndermelerini istemektedir. Yorum gönderirken isim kısmına tamamı büyük harflerden oluşacak şekilde yazmalarını e-posta kısmına ise kendi e-posta adreslerini yazmalarını istemektedir.

Soru-2 Yukarıdaki bilgilere göre isim kısmına ZEYNEP e posta kısmına ise [email protected] yazan öğrencimiz harfleri büyütmek için hangi tuşu @ işareti yapmak için hangi tuşları kullanmıştır.

Cevap

Büyük harf küçük harf arası geçiş için CAPSLOCK tuşu
@ işaretini yapabilmek için ALT GR ve F veya Q tuşu (Klavyenin ilk tuşu türüne göre değişebilir) birlikte basılmalıdır.


BT.5.1.2.4. Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.

“Hayatta bazı ölçü birimleri vardır. Mesela anneniz size ‘Manavdan elma alıp gelir misin?’ dediğinde
siz ‘Kaç kilo almalıyım?’ diye sorarsınız. İşte sizin orada kullandığınız kilo ağırlık ölçü birimidir. Kg,
ton gibi. Bilgisayardaki dosyaların da büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimleri vardır.
Bunlara bilgisayar hafıza birimleri denir.”

Soru-1: Bilgisayar hafıza birimlerini küçükten büyüğe doğru aşağıya sıralayınız.

Cevap

BİT<BYTE<KİLOBYTE<MEGABYTE<GİGABYTE<TERABYTE

BT.5.1.2.5. Donanım ve yazılım konusunda karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretir.


Özgür yıllardır kullandığı bilgisayarını kullanmaya devam etmektedir fakat artık eskisi gibi hızlı çalışmamakta yeni uygulamaları ve programları açmamaktadır. Yeni bir bilgisayar almaya parası yetmediğinden kasa içerisinde bulunan parçalardan bazılarını değiştirerek bilgisayarı hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Soru-1: Bu kapsamda örnek verilen kişi hangi bilgisayar parçalarını alırsa bilgisayarını hızlandırabilir?

Cevap

İşlemci – Ram Bellek – SSD


Soru-2: Bilgisayarın düğmesine bastığımızda bilgisayar çalışmıyorsa neler yapmalıyız?

Cevap

a) Elektrikler var mı? Bakılır.
b) Elektrikler varsa bilgisayar güç kablosu prize ve bilgisayara takılı mı? Kontrol edilir.
c) Kablo bağlantılarında problem yoksa güç kaynağında ya da açma düğmesinde sorun olabilir. Bu durum ebeveynlere bildirilir.


BT.5.1.3.1. Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder.


Soru-1: İnsanlar tarihin çok eski devirlerinden beri bilgileri korumak için çaba sarf etmişlerdir. Artan ve değişen ihtiyaçlar bilgi depolama ve yayma araçlarının çeşitlenmesine yol açmıştır. Bu kapsamda günümüzde kullanılan bilgi saklama araçlarına 3 örnek veriniz.

Cevap

USB Bellek – CD – DVD – Bulut Depolama – Sabit Diskler


BT.5.1.3.2. Temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini yapar.

Soru-1: Özgür öğretmen 5. sınıflar için sınav dosyası hazırlamış masaüstüne kaydetmiştir. Çay almak için bilgisayar başından kalktığında kızı Ela bilgisayar tuşlarından DELETE tuşuna basarak sınav dosyasını silmiştir. Geri döndüğünde sınav dosyasını bulamayan Özgür öğretmen dosyaya nasıl ulaşabilir?

Cevap

Geri Dönüşüm Kutusu içerisinden dosyayı bulup geri yükle yaparak dosyaya ulaşabilir.


Soru-2: İnternetten indirdiği resimleri oyunları videoları masaüstünde tutan Ayşe okulda klasörler oluşturarak dosyalarını bu alanda saklayabileceğini ve daha düzenli olduğu için aradığı dosyalara daha kolay ulaşabileceğini öğrenmiştir. Ayşe bilgisayarında yeni klasörler oluşturabilmek için hangi adımları yapmalıdır?

Cevap

Mouse sağ tuşuna tıkladıktan sonra açılan seçenekler arasından “yeni klasör” seçeneği seçip oluşan yeni klasörü isimlendirmelidir.


BT.5.2.1.2. Bilişim teknolojileri ile İnternet’i kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.


Soru-1: İnternette yapılması uygun olmayan davranışlara 3 örnek veriniz.

Cevap

İnternet’i insanlara zarar vermek amacıyla kullanmak.
Proje ödevimizi hazırlarken tüm bilgiyi İnternet sitelerinden almak.
Arkadaşımızın çektiği fotoğrafı İnternet’te kendimizin gibi göstermek.
Arkadaşımızın yalnızca bizimle paylaştığı özel bilgilerini İnternet’te paylaşmak.
Kişisel verileri izinsiz kopyalamak ve dağıtmak.
Parasını ödemediğimiz yazılımları kopyalayıp kendi malımız gibi kullanmak.
Sahte içerik hazırlayarak kullanıcıları yanıltmak.
Genel ahlaka aykırı içerik oluşturmak ve yaymak.
Komşumuzun kablosuz ağını izinsiz kullanarak film indirmek.
Arkadaşlarımızın ya da başka insanların sosyal medya hesaplarını ele geçirmek.
Bilgisayarımızdan sosyal medya hesabına giren arkadaşımızın hesabındaki fotoğrafları izni olmadan silmek ya da değiştirmek.


İnternet Etiği: İnternet üzerinde iletişimde bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla, yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen kurallar bütünüdür.
Soru-2: Yukarıdaki bilgiyi derste öğrendikten sonra hacker olup başkalarının özel bilgilerine, hesaplarına ulaşmak isteyen kardeşinize nasıl önerilerde bulunabilirsiniz.

Cevap

İnternet’i insanlara zarar vermek amacıyla kullanmak.
Kişisel verileri izinsiz kopyalamak ve dağıtmak.
Arkadaşlarımızın ya da başka insanların sosyal medya hesaplarını ele geçirmek.
Bu tarz davranışların etik olmadığını hatta suç olarak kabul edilebileceğini belirtebiliriz.


BT.5.2.1.4. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.


Soru-1: Etik ilkelerin ihlâli olumsuz bir çok sonuç ortaya çıkaracaktır. Bu ihlallere 3 örnek yazınız.

Cevap

Asılsız ve yalan bilgi paylamak.
Başkasına ait fotoğraf, video vb. bilgileri izinsiz paylaşmak.
İnternet kullanırken başkalarına hakaret etmek.
Başkasının e-posta hesabına izinsiz giriş yapmak.


Soru-2: İnternetten bulduğu bir karikatürü kendi çalışmasıymış gibi web sayfasında paylaşan bir kişi etik ilkelerden hangisine uymamıştır.

Cevap

Başkasına ait fotoğraf, video vb. bilgileri izinsiz paylaşmak.


BT.5.2.2.1. Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar.


Soru-1: Gerçek hayatta yapmayacağımız hiçbir şeyi, İnternet ortamında da yapmamalıyız. Eğer, dijital yurttaşlık kurallarına uymaz isek, zorbalık yapmış oluruz. Dijital zorba olmamak için, uzak durmamız gereken davranışlardan 3 tanesini aşağıya yazalım.

Cevap

Başkalarına hoşlarına gitmeyecek sözler söylemek,
Başkalarının kişisel bilgilerini yayımlamakla tehdit etmek,
Onur kırıcı sözler söylemek,
İzinsiz bir şekilde, başkasına ait bir içeriği ve fotoğrafı kullanmak/yayınlamak,
Kaba sözler içeren mesajlar göndermek, yorumlar yapmak,
İnsanlara hoşlanmadıkları isim ve sıfatlarla hitap etmek,
Doğru olmayan bilgiler ile profiller oluşturmak ve bu profiller üzerinden paylaşımlar yapmak,
Gerçek dışı bilgiler yaymak,
Başkaları hakkında asılsız haberler yaymak ya da bu konuda yorum yapmak,
Başkalarının şifre ve kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı duymamak ve bu tür bilgileri ele geçirmeye
çalışmak.


Soru-2: E-Devletin yararları nelerdir? 3 örnek veriniz.

Cevap

Zamandan kazanç sağlanır,
Maliyet düşer, verimlilik, hayat kalitesi ve memnuniyet artar,
Kâğıt ihtiyacı ve kullanımı azalır,
Var olan bilgilere istediğiniz yer ve ortamda ulaşmayı sağlar.
Hem devlet hem de vatandaş için karar almada kolaylık ve hız sağlanır.


BT.5.2.3.2. Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılabilecek bilgiyi ayırt eder.


Soru-3: İnterneti yeni kullanmaya başlayan kardeşinize Siber Tuzaklardan korunmak için neler önerebilirsiniz? 3 Örnek veriniz.

Cevap

İnternette kimlik bilgilerini isteyen web sitelerine karşı dikkatli ol
Bedava hediyelerden, programlardan ve kazanacağını söyleyen yarışmalardan uzak dur,
Şüpheli bulduğun e-postaların içindeki bağlantıya tıklama gönderilen dosyayı açma
Tanımadığın kişilerden gelen e-postaları açmadan önce tekrar düşün.
Öğrenci cevaplarından mantıklı seçenekler eklenebilir kabul edilebilir.


ÖRNEK AÇIK UÇLU SINAV

Aşağıya Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 3. Senaryosuna göre hazırladığım örnek bir sınavı aşağıya ekledim. 3. Senaryoda 15 soru istendiği için tercih ettim. Siz diğer senaryolara uyarlamak istediğinizde sadece soru çıkararak dönüştürebileceksiniz. Soruların cevapları ayrıca yukarıda ilgili kazanımlar altında verilmiştir.

Not: Bu sene okulumuz proje okulu olduğundan 5. sınıflara dersimiz kaldırılmış ve Teknoloji dersi eklenmiştir. Yani ben okulumda bu sınavı uygulamayacağım. Çünkü 5. sınıflarda dersim yok. Sizlerden talep geldiği için elimden geldiğince Bloom taksonomisine göre üst seviyelerden sorular hazırlamaya çalıştım. Umarım sizlere ve öğrencilere faydası olur iyi çalışmalar dilerim.

Aşağıya geçen senelerde uyguladığım çoktan seçmeli sorular ve online testlerini de ekleyeceğim. Öğrencilerin çalışma esnasında tekrar etmesini sağlayarak yardımcı olacağını düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Yalnız etkinlikleri benim verdiğim sıraya göre yapmanızı tavsiye ediyorum.


İNTERAKTİF TESTLER

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 1. Yazılı Örneği-1


Yazılı hazırlamak veya yazılıya hazırlanmak için ilk faydalanabileceğiniz interaktif test yukarıda paylaşılmıştır. Testi sınav havasında cevaplayarak anında yazılıdan kaç aldığınızı, doğru ve yanlış cevaplarınızı öğrenebilirsiniz.


5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 1. Yazılı Örneği-2


Hemen bu yazının altına geçen sene öğrencilerime uyguladığım gerçek yazılı sınavını ekliyorum. Bakalım siz benim öğrencim olsaydınız sınavdan kaç alacaktınız?


5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 1. Yazılı 2021-2022 Gerçek Sınav


Bu sene testlere biraz eğlence katalım dedik. Bakalım beğenecek misiniz? Karakteri süre içerisinde doğru cevaba ulaştırmaya çalışınız.

Aşağıya geçen senelerde uyguladığım bir sınav örneği daha ekliyorum.


5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1. Dönem 1. Yazılı 2022-2023 Gerçek Sınav

Yukarıda verdiğim sınav geçen sene öğrencilerime uyguladığım sınavın birebir aynısıdır. Eğer bu sorularda yetmedi ise sizi haftalık konular sonrası çözdüğümüz sorulara yönlendiriyorum.


HAFTALIK KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ

Arkadaşlar biliyorsunuz ben her dersten sonra kazanım kavrama testleri uygulayarak öğrencilerimin konuyu ne kadar öğrendiklerini tespit etmeye çalışıyorum. Sınav soruları hazırlarken de bu testlerden faydalandığımı belirtmeden geçmeyeceğim. Dolayısıyla sınava hazırlanıyorsanız eğer bu testleri de çözmenizde fayda var. Konu konu sırasıyla aşağıya ekliyorum.

Hafta-1 Bilişim İle Tanışıyorum Testi

Bu test Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf öğrencileri için kazanım kavrama testi olarak hazırlanmış olup test içerisinde Bilişim İle Tanışıyorum başlığı altında yer alan Neden Bilişim, BİT’in Kullanım alanları, BİT Kullanımı ve Sağlık konularından sorular bulunmaktadır.

Hafta-2 Bilgisayarımda Gördüklerim, Görmediklerim Testi

Bu test Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf öğrencileri için kazanım kavrama testi olarak hazırlanmış olup test içerisinde Bilgisayarımda Gördüklerim, Görmediklerim başlığı altında yer alan Harici ve Dahili donanım birimleri, Donanım birimlerinin görevleri, Giriş ve çıkış birimleri, Bilgisayar hafıza birimleri konularından sorular bulunmaktadır.

Hafta-3 Dosya Yönetimi Testi

Dosya Yönetimi Testi Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf öğrencileri için kazanım kavrama testi olarak hazırlanmış olup test içerisinde Dosya Yönetimi  başlığı altında yer alan Dosya ve klasör, Dosya yapısı ve popüler dosya uzantıları konularından sorular bulunmaktadır.

Hafta-4 Etik Değerler Testi

Etik Değerler Testi Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf öğrencileri için kazanım kavrama testi olarak hazırlanmış olup test içerisinde Etik Değerler başlığı altında yer alan BİT Kullanımı ve Etik konularından sorular bulunmaktadır.

Hafta-5 Dijital Yurttaşlık Testi

Bu test Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf öğrencileri için kazanım kavrama testi olarak hazırlanmış olup test içerisinde Dijital Yurttaşlık başlığı altında yer alan Dijital Yurttaşlığın Boyutları, E-Devlet konularından sorular bulunmaktadır.

Hafta-7 Gizli mi, Güvenli mi? Testi

Bu test Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf öğrencileri için kazanım kavrama testi olarak hazırlanmış olup test içerisinde Gizli mi, Güvenli mi? başlığı altında yer alan Şifre oluşturma kuralları konularından sorular bulunmaktadır.

Hafta-8 Bilgi Bağları Testi

Bu test Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf öğrencileri için kazanım kavrama testi olarak hazırlanmış olup test içerisinde Bilgi Bağları başlığı altında yer alan Bilgisayar Ağı ve Ağ türleri konularından sorular bulunmaktadır.


Şimdilik tüm testlerimiz bu kadar. Bu kadar soruyu hakkını vererek çözdüyseniz gerçekten tebrik ediyorum. Sınavdan 100 almaya çok yakınsınız demektir. Yeni testlerim oldukça belli bir düzene göre eklemeye devam edeceğim.

Sitemize destek olmak istiyorsanız aşağıdaki yorum alanından yorum bırakabilir veya yine aşağıda bulunan Facebook vb sosyal medya araçlarında paylaşabilirsiniz. Hatta EBA üzerinden arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Sınav haftamız bitti. Haftaya 5. Sınıf – Hafta 9 – İnternette Arama Bilgileri Tarama konusunda görüşmek dileğiyle. Umarım 100 alırsınız.

60 Comments

 1. Hocam iyi akşamlar. Öncelikle tüm paylaşımlarınızı kullanıyorum elinize emeğinize sağlık. Bir beden eğitimi öğretmeni olarak girdiğim bilişim teknolojileri derslerinde siteniz çok işime yarıyor. Sınav, sınav hazırlığı hepsi harika, çok iyi bir iş çıkarıyorsunuz çok teşekkürler 🙂

 2. Sayın Hocam iyi ki varsınız.
  İçeriklerinizi severek takip ediyorum derslerimde kullanıyorum.
  Başarılarınızın devamını dilerim.

 3. Hocam merhaba. Soruları word belgesine aktarıp kullanmak istiyorum da izniniz var mı?

 4. Hocam ben öyle bişey olsaydı sinirlenip polisi arardım çünkü benim bilgilerimi dolandırıcılar benim özel bilgilerimi ele geçirme hakkına sahip değiller ödev özel bilgileriniz çalınırsa ne hissendersiniz idi.

 5. hocam lütfen bilişim genel özet çıkartın artık. Testleri çözüyoruz ama GENEL özet olmayınca az anlaşılıyor lütfen çıkarın gerisi random çünkü daha önce atmışsınız diyor

 6. çok kötüsünü kötü not aldınız diyonuz 70 puqna belki ben bu derste iyi değilimdir 70 puan aldım diyekötü bir not diyonuz insan bi der ki fena değil devam et

 7. Hocam merhaba online soruları neyle hazırlıyorsunuz? Kullandığınız aracın adı nedir?

 8. Merhaba Hocam, öncelikle sunduğunuz içerikler için çok teşekkürler. Derslerimizde fazlasıyla faydalanıyoruz. Hocam burada yayınladığınız soruları KAHOOT üzerinde kullanabilir miyim? İzniniz var mıdır?

 9. Özgür hocam bu dönem bilişim sınavı yapılmayacak not verme işlemini nasıl yapmayı düşünüyorsunuz?

  • Diğer kodlara baktığımız zaman mesela 1-2-2-1 demek aslında 1 kare boş 2 kare dolu 2 kare boş 1 kare dolu demek. Yani sırayla gidiyor. soruda baktığımız zaman boşluk olmadığı için 0 daha sonra 7 tane dolu olduğu için 7 sonra 7 boş sonra 7 dolu. Dolayısıyla cevap 0-7-7-7 olacak. Aslında 2. hafta konusunda buna benzer etkinlikler yapılmıştı ama konu yetişmedi sanırım görmediniz.

 10. bence hic sacma filan olmamıs yapamıyanlar dusunsun sadece cevapları yoktu ve sorularınız muhtus

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*