Türkiye Bilgi Toplumu mudur? Ev Ödevi

Merhaba Arkadaşlar; Türkiye Bilgi Toplumu mudur? Ev Ödevi bu hafta derste öğrendiğimiz Bilgi Toplumu Kavramını pekiştirmek için yapılacaktır.


Önemli Bilgilendirme

Müfredat değiştiğinden artık bu ödevi artık kullanılmamakta bunun yerine 5. Sınıf – Hafta 5 – Dijital Yurttaşlık Ders Akışı sayfasında bulunan ve kılavuz kitap tarafından önerilen diğer etkinlikleri kullanmaktayım.

Ne kadar sayfa artık işlevsiz hale gelmiş olsa da sayfa yorumlarında yıllar önceki öğrencilerimin yorumları mevcut. Silmeye kıyamadığımdan bekletiyorum.

Eğer öğrencilerinizi araştırmaya düşünmeye sevketmek isterseniz belki size fikir verir bu etkinlik. Kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış.


BİLGİ TOPLUMU

“Temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır.”

Ekonomik değerlendirmeler yıllardır 3 sektörde yapıldı : Tarım, Sanayi ve Hizmet.

Eğer ekonominiz bilgi üretiyor, işliyor ve satıyorsa “Bilgi Toplumu”nda yaşıyorsunuz demektir.”

GÖREVİMİZ

Evet arkadaşlar yukarıdaki paragrafta Bilgi Toplumu hakkında bilgi verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında bu haftaki etkinliklerimizden bir tanesi de “Türkiye Bilgi Toplumu mudur?” sorusunu yanıtlamak olacaktır.

Sizce Türkiye Bilgi Toplumu mudur?

Konu üzerinde araştırma yapabilir dilediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Daha sonra cevabınızı Ayrıntılı bir şekilde aşağıya yorum olarak bırakmanızı istiyorum.

Sizden kopyala yapıştır değil kendi araştırmalarınız sonunda ulaştığınız bilgileri istediğimi unutmayınız. Araştırmalarınız için Google üzerinden ulaştığınız kaynakları kullanabilirsiniz.

Bu sunum Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf öğrencilerimiz için hazırlanan 5. Sınıf – Hafta 5 – Dijital Yurttaşlık ünitesinin bir parçasıdır. Ünitenin diğer parçalarına link üzerinden ulaşabilirsiniz.

128 Comments

 1. Bence Türkiye bilgi toplumu dur çünkü toplumumuz gelişim de ve artık toplumumuz güçleniyor.

 2. Bence Türkiye bilgi toplumudur çünkü teknolojik olarak ilerlemiş bir ülkeyiz ve kendi kaynaklarımızı üretebiliyoruz.

 3. Türkiye Bilgi toplumu olma çapında ilerliyor çünkü tarım sanayi ve hizmet sektöründeher geçen gün daha çok gelişme göstermektedir
  Bir de

  Tam olarak değildir
  Amerika ingilteregibi ülkelerde insanların internete erişim oranı %7 ile 8’ken Türkiye’de bu oran 1000’de 48’lere kadar düşmektedir

 4. Türkiye bilgi toplumu deyildir çünkü bilgi toplumu olmak için öncelikle sanayi analmında yapılmayanı yapıp adını dünyaya duyurması ve yenilik yapmalıdır üretimi artırması ekonomik anlamda büyümesi gerekir. Bu tekniğin izinde sanat ve fikriğ eserlerler esas alınmalıdır.Türkiye bunların bazılarını yapıyor. Fakat yeterli değil işte bu yüzden Türkiye bilgi toplumu değildir

 5. hayır bigi toplumudur ve son zamanda güncelleşmiştir bir toplum degildir bili toplumu olması için bilgi üretip satması gerekiyor

 6. Türkiye bilgi toplumu olmak üzeredir fakat bazı olumsuzluklarla karşılaşır bu olumsuzlukları düzeltmek için bolbol ticaret yapılmalıdır

 7. Türkiye son zamanlarda güncellenmiş olaylarında ışığında bilgi toplumu değildir. türkiye genelde cahilliye avrupalılar ve rakipleri tarafından sürüklenen . bilgisi varken tembelliğe pas atan ve her konuda olan bilgisini farz sayarak her konuda olan bilgisini herkese özellikle tarihi konularda yalan ve uydurmaca şekilde anlatarak insanları bilen kişilerin yanında o bilen kişiyi aşşağalamına neden olan bir topluma ve toplumsal konulardaki bu tür olayların başını çeken bir topluma sahiptir. ben hiçbir toplumu küçümsemem ama yücelteceklerimin arasında yine türkiye vardır fakat cumhuriyet dönemi ve 1916 dan 1938 yılındaki türk toplumunu başındaki atatürk ile özerim . birde türk toplumunun bu günkü seviyesinden yüksek olan fransızları ayrıca fransızların tarihini çok iyi bildiğinden dolayıada onlara saygı duyarım. bir fransız tarihini iyi bildiği için fransız milliyetçisi bir evlat yetiştirmez

 8. *TÜRKİYE BİLGİ TOPLUMU DEĞİLDİR*
              Türkiye, araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYİH’ya oranı, bilim adamı ve mühendis sayısı, araştırma ve geliştirme hizmetlerinde istihdam edilen personel sayısı, yüksek teknoloji ihracatı, bilgi ve iletişim araçlarının kullanımı, kişi başına düşen bilgisayar sayısı, internet bağlantısı sayısı, kişi başına düşen eğitim harcaması gibi bilgi toplumuna ilişkin başlıca  temel göstergeler açısından gelişmiş ülkelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, gerek bilgi üretimi ve gerekse bilgi teknolojilerinin kullanımı yönünden halen bilgi toplumu aşamasını yaşayan gelişmiş ülkelerin gerisinde bulunmaktadır.
              Türkiye henüz sanayileşme sürecini tamamlayamamıştır  ve birçok yapısal sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Türkiye’nin sanayileşme sürecini tamamlaması, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yapısal değişimi gerçekleştirmesi ve uluslararası alanda globalleşme sürecine uyum sağlaması açısından bilgi toplumuna yönelik gelişmeleri yakından izlemesi ve bu alana öncelik veren politikaların oluşturulması  gerekmektedir. Bunun için de bilgi teknolojilerinin üretimi ve kullanımı yönünde başta insana yatırım unsurlarından eğitime, bilime ve teknolojiye yatırım politikalarına önem verilmesi, teknolojik gelişmenin başlıca koşulu olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve insan kaynaklı gelişme politikalarının ön plana çıkarılması gereksinimi gündeme gelmektedir.

 9. Türkiye bilgi toplumu olmaya çalışan bir ülkedir Türkiye henüz sanayileşme sürecini tamamlayamamistır ve bir çok yapısal sorunla karşı karşıyadır Bilgi toplumunda açığın giderilmesi ancak okul eğitiminin aynı sıra okul sonrası eğitime mesleki ve yüksek eğitime surekliliginin sağalınmasına ve eğitim kalitesinin artırılmasına önem verilmesi gerekir Türkiye bilgi toplumu olabilmek için üniversitelerine bilim ve araştırma merkezlerine daha fazla önem vermek zorundadır

  • Ama şöyle bir şey varki türkiyenin gelişmesini istemeyen bazı ülkeler var bu yüzden türkiye ilerleyemiyor ama bu son olaylar olmasa(patlama darbe vb.) türkiye şu an amerikadan bile ilerde olabilirdi

 10. Türkiyenin bilgi toplumunun yaşayan ülkelerin çok gerisinde oldukları açık biçimde görülmektedir. Bu durum yükseköğretim kurulu tarafından 2 Şubat 2002 tarafından hazırlanan bir raporda şu şekilde teyit edilmektedir:
  “Dünyada ve ülkemizde teknoloji devrimi ve bilgi toplumuna geçişte eğitim büyük önem taşımaktadır. Bilgi toplumuna en değerli varlık insan ve insan gücüdür. Tarım ve sanayi toplumlarında insanın bedensel ön planda iken bu gün artık insana insan gücü denildiğinde beyin gücü akla gelir. Bu nedenle üniversitelerin bilgi toplumundaki yeri eskiye oranla çok artmıştır. Ancak ülkemizde üniversitelerin ve bilim adamlarının önemi azalmıştır. Özellikle son 20 yılda izlenen politikalar nedeniyle , öğretim üyeliği ve üniversiteler sürekli bir şekilde itibar kaybetmektedir.

 11. Evet Türkiye bilgi toplumudur.Bilgi sektörünün ürünü olan mallar arasında bilgisayarlar, elektronik araçlar, elektronik haberleşme, reklam, eğitim, iletişimi geliştirme araştırmaları ve hizmetleri, sigortacılık, danışmanlık araştırma-geliştirme firmaları yer almaktadır.

 12. hayır
  çünkü;
  türkiye bilgi toplumu olsaydı her yerinde bilginin yaygın olduğu, bilgi ve iletişim araçlarının ülkenin her yanında olduğu,temel üretim faktörünün bilgi olduğu bir ülke,sanayinin ve ekonominin güçlü olduğu bir ülke olurdu.ülkemiz bilgi toplumu değildir ama bilgi toplumu olma yolunda ilerliyor.özellikle doğu bölgelerde geçim tarım ve hayvancılık sayesinde sağlanıyor bu bölgelerimiz daha da gelişirse türkiyenin bilgi toplumu olduğundan şüphe etmeyeceğiz.

  tamamen kendim yazdım

 13. Evet.Çünkü ülkemizde bir çok alanda bilgi üretiliyor.Depo edilip hizmete sunulabiliyor.Mesela teknoloji,tarım,sağlık,ekonomi gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.Bılgisayarlar günümüzün en önemli bilgi deposu ve iletişim aracıdır.Ülkemizde bilgiye kolay ulaşılabilmekte,bilgi geliştirmekte,bilim ve teknoloji gibi alanlarda kullanılmaktadır.Aynı zamanda bilgi düzeyi bir toplumun gelişmişlik göstergesidir.Buna göre ülkemizde her alanda bilgi kullanıldığı için Türkiye bilgi toplumdur.Bu nedenle biz bilgi toplumu olan bir ülkede yaşıyoruz.
  ??????????????????

 14. Evet.Çünkü ülkemizde bir çok alanda bilgi üretiliyor.Depo edilip hizmete sunulabiliyor.Mesela teknoloji,tarım,sağlık,ekonomi gibi gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.Bılgisayarlar günümüzün en önemli bilgi deposu ve iletişim aracıdır.Ülkemizde bilgiye kolay ulaşılabilmekte,bilgi geliştirmekte,bilim ve teknoloji gibi alanlarda kullanılmaktadır.Aynı zamanda bilgi düzeyi bir toplumun gelişmişlik göstergesidir.Buna göre ülkemizde her alanda bilgi kullanıldığı için Türkiye bilgi toplumdur.

 15. Türkiye bilgi toplumu mudur?
  Cevap:Türkiye bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen bir ülkedir.
  Türkiyenin,bilgi toplumu olması için temel üretim faktörünün bilgi olması,bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum olması gerekir.
  Türkiyede “hizmet,tarım ve sanayi” olarak bu 3 ekonomik değerlerlerden biri çok iyi gidiyorsa Türkiye bilgi toplumu olabilir.Aynı zamanda ülkemizin “ekonomisi bilgi üretir,işler ve satarsa”bilgi toplumu olabilir.Türkiye bunları yaparsa bilgi toplumu olan bir ülkede yaşamış oluruz.
  NOT:Türkiye bilgi toplumu olabilecek bir ülkedir.

 16. Türkiye son zamanlarda güncellenmiş olaylarında ışığında bilgi toplumu değildir. türkiye genelde cahilliye avrupalılar ve rakipleri tarafından sürüklenen . bilgisi varken tembelliğe pas atan ve her konuda olan bilgisini farz sayarak her konuda olan bilgisini herkese özellikle tarihi konularda yalan ve uydurmaca şekilde anlatarak insanları bilen kişilerin yanında o bilen kişiyi aşşağalamına neden olan bir topluma ve toplumsal konulardaki bu tür olayların başını çeken bir topluma sahiptir. ben hiçbir toplumu küçümsemem ama yücelteceklerimin arasında yine türkiye vardır fakat cumhuriyet dönemi ve 1916 dan 1938 yılındaki türk toplumunu başındaki atatürk ile özerim . birde türk toplumunun bu günkü seviyesinden yüksek olan fransızları ayrıca fransızların tarihini çok iyi bildiğinden dolayıada onlara saygı duyarım. bir fransız tarihini iyi bildiği için fransız milliyetçisi bir evlat yetiştirmez.

 17. turkiye bilgi toplumunda ilerleyen gelismekte olan bir ulkedir
  eger gelismis bir ulke olsaydi almanya vs. vs gibi alim satim cok daha gelismis olurdu . Turkiye alim satim yapiyor daha cok yapmali bana gore. Gelismekte oldugu icin alim satimlari daha da gelisiyor ve boylece gelismis bir toplum . bir bilgi toplumu ve gelismis bir ulke olup alim satimlari mukemmel olacaktir

 18. ekonominin genelde bağlı olduğu alan,tarih boyunca zaman ilerledikçe değişiklik göstermiştir.Yerleşik hayata geçmesiyle başlayıp gelişen tarım etkinlikleri *Tarım toplumunu* doğurmuştur,makineleşme fabrikalaşmavb gelişmelerle yani sanayi devremi ile birlikte de *Sanayi Toplumu* ortaya çıkmıştır.Son dönemlerde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojisi *Bilgi Toplumu* kavramıdır sebebiyetine yer verilmiştir bu bilgilerin çoğunluğu türkiye gelişmekte bir ülkedir.

 19. Bilgi Toplumu Nedir?
  Bilgi,insan aklının erebileceği olgu,gerçek ve ilkelerin bütünüdür.Bilgi toplumu ise bilgiyi araştırmaya ve incelemeye önem veren,bilgi teknolojilerini kullanmayı öne çıkaran toplumlardır.Diğer bir deyişle ekonomisi bilgiye dayalı toplumlar bilgi toplumlarıdır denilebilir.Bilgi toplumunun ortaya çıkmasını sağlayan faktörler şöyle sıralanabilir;
  1-İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bilgi patlaması ve buna paralel olarak artan yayın sayısı
  2-Toplumlarda bilgiye olan bağımlılığın artması
  3-Bilgisayar ve iletişim ve teknolojilerindeki hızlı gelişme
  Sanayi toplumunda ekonomi sanayiye bağlı ise, bilgi toplumunda da ekonomi bilgiye dayalıdır.
  Bugün dünyanın her yanına kolayca ulaşımı sağlayan gelişmiş bilişim teknolojileri,bilgiye ulaşımı,bilginin el değiştirilmesini,alınıp satılmasını kolaylaştırmaktadır.
  Türkiye henüz sanayileşme sürecini tamamlayamamıştır ve birçok yapısal sorunla karşı karşıya bulunmaktadır.Türkiye ekonomi,sosyal,siyasal ve kültürel alanlarda yapısal değişimi gerçekleştirmesi gerekmektedir.Türkiye bilgi toplumuna yönelik gelişmeleri yakından izlemeli ve bu alana öncelik veren politikaların oluşturulması gerekmektedir.Eğitime,bilime ve teknolojiye gerekli yatırımlar yapılmalıdır.

 20. türkiye birlik toplumudur çünkü üretim yapar satım yapar vb. işler yaptığı için türkiye birlik toplumudur

 21. Türkiye bilgi toplumudur.Çünkü sanayi açısından gelişmiş ve teknolojide ilerleme kaydeden ülkedir.Ayrıca tarım açısından gelişmiştir.Türkiye’nin özellikle 1950 den sonra sanaliyeşme yolunda önemli gayretleri olmuş bir ülkedir.

 22. Türkiye son zamanlarda güncellenmiş olaylarında ışığında bilgi toplumu değildir. türkiye genelde cahilliye avrupalılar ve rakipleri tarafından sürüklenen . bilgisi varken tembelliğe pas atan ve her konuda olan bilgisini farz sayarak her konuda olan bilgisini herkese özellikle tarihi konularda yalan ve uydurmaca şekilde anlatarak insanları bilen kişilerin yanında o bilen kişiyi aşşağalamına neden olan bir topluma ve toplumsal konulardaki bu tür olayların başını çeken bir topluma sahiptir. ben hiçbir toplumu küçümsemem ama yücelteceklerimin arasında yine türkiye vardır fakat cumhuriyet dönemi ve 1916 dan 1938 yılındaki türk toplumunu başındaki atatürk ile özerim.

  bunu yazmam 1 saat sürdü ama olsun buna değer.

 23. Türkiye bilgi toplumu olma yolunda ilerliyor. Eski kuşak insanlar eğitim imkanlarının yetersizliğinden mevcut teknolojiyi kullanmakta zorlanmaktadır. Kuşak değiştikçe, bilgi teknolojileri kullanımı artmaktadır. En son 15 Temmuz ‘da olduğu gibi bir cep telefonu ile Cumhurbaşkanımız tüm topluma çağrıda bulunarak ülkemizin 30 yıl geri kalmasını önlenmiştir.

 24. Türkiye son zamanlarda güncellenmiş olaylarında ışığında bilgi toplumu değildir. türkiye genelde cahilliye avrupalılar ve rakipleri tarafından sürüklenen . bilgisi varken tembelliğe pas atan ve her konuda olan bilgisini farz sayarak her konuda olan bilgisini herkese özellikle tarihi konularda yalan ve uydurmaca şekilde anlatarak insanları bilen kişilerin yanında o bilen kişiyi aşşağalamına neden olan bir topluma ve toplumsal konulardaki bu tür olayların başını çeken bir topluma sahiptir. ben hiçbir toplumu küçümsemem ama yücelteceklerimin arasında yine türkiye vardır fakat cumhuriyet dönemi ve 1916 dan 1938 yılındaki türk toplumunu başındaki atatürk ile özerim . birde türk toplumunun bu günkü seviyesinden yüksek olan fransızları ayrıca fransızların tarihini çok iyi bildiğinden dolayıada onlara saygı duyarım. bir fransız tarihini iyi bildiği için fransız milliyetçisi bir evlat yetiştirmez.

 25. Yaptığım araştırmalara göre Türkiye henüz bilgi toplumu değildir. Bilgi toplumu olabilmesi için bilgiyi üretip, depolayıp, satması gerekiyor. Türkiye’nin ekonomisi bilgiye değil; sanayi, tarım, hayvancılık, yeraltı kaynakları ve hizmete dayalıdır. Türkiye bilgi toplumu olabilir fakat gerekli inanç ve destek olmamasından geri kalmıştır. Örneğin 80 yıl önce Türkiye kendi savaş uçaklarını üretmiş fakat ABD nin engellemeleri sonucunda Türk uçakları geri planda kalmış(saklanmış) kendi uçaklarını Türklere satmıştır.

 26. Son donemlerde hizla gelisen bilgi ve iletisim sektoru bilgi toplumu kavramini ortaya cikatmistir. Turkiye de dunyadaki bilgi toplumu ile ilgili atilan adimlari takip etmis ve T.C. Kalkinma Bakanligi ile bilgi toplumu gereklerini yerine getirmek amaci ile bilgi toplulugu stratejisini gelistirmistir. Boylece bilgi toplumu unsurlariyla daha verimli calisnalar yapilmaya calisilmaktadir.

 27. Ülkemiz bilgi toplumu olmakta ilerliyor.Örneğin,ülkemiz özellikle kendini savaş hakkında gerçekten iyi bir başarı sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor.Ülkemiz,sadece savaş hakkında gelişmekle kalmıyor,teknoloji hakkında da gelişiyor.Geçenlerde duyduğum bir habere göre,18-20 yaşlarında 2 vatandaş,radyasyon geçirmeyen bir madde icat etmişler.Tam olarak ne bilmiyorum.Ama gururlanmamak elde değil.Ha burada şimdi gururda girdi.Ülkemizden vatandaşlarımız ya da biz,her hangi bilinmeyen şeyi bulunca gururlanırız.Ama biliyoruz ki,Almanya araba konusunda çok gelişmiş bir ülke.Onlar bilgi toplumu.Tabiki Türkiye’de bilgi toplumu.Fakat Almanya bizden daha fazla çalışmış

 28. Türkiye bilgi toplumu olma yolunda ilerliyor.Çünkü üretim,tarım ve sanayi sektöründe her geçen yıl gelişme gösteriyor.

 29. Tam olarak olmadıgını düşünüyorum çünkü okumayı yazmayı sevmeyen cahilliğe giden bir yoldadır.

 30. Türkiye bilgi toplumu değildir. çünkü,bazı ülkerin bilgilerini satın alırız bu bilgiler ışığında teknolji kullanılır. Son zamanlarda bilim ve teknoloji kurumları kurularak bilgi toplumu olma yoluna girilmiştir.

 31. Türkıye bır bilgi toplumu olmaya çalışıyor. Cünku her gün kendını gelştırıyor ve gelıstirmek için caba harcıyor .

 32. Türkiye bilgi toplumu olma yolunda ilerliyor yaptığımız,ürettiğimiz şeyleri başka ülkelere satarak para kazanıyor

 33. Türkiye de bilgi teknolojilerinin gelişimini yakından takip etmiş ve bilgi toplumu olabilmek için T.C Kalkınma Bakanlığını kurmuş, bilgi toplumu gerekliliklerini yerine getirme amacıyla “bilgi toplumu stratejisi geliştirmiştir. Bu strateji doğrultusunda da bilişim teknolojilerini kullanmıştır ve kullanımını desteklemiştir. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Toplumudur diybiliriz

 34. Türkiye son zamanlarda güncellenmiş olaylarında ışığında bilgi toplumu değildir. türkiye genelde cahilliye avrupalılar ve rakipleri tarafından sürüklenen . bilgisi varken tembelliğe pas atan ve her konuda olan bilgisini farz sayarak her konuda olan bilgisini herkese özellikle tarihi konularda yalan ve uydurmaca şekilde anlatarak insanları bilen kişilerin yanında o bilen kişiyi aşşağalamına neden olan bir topluma ve toplumsal konulardaki bu tür olaylardir

 35. Türkiye tam anlamıyla bir bilgi toplumu değildir çünkü bilgi toplumu olabilmenin en önemli ölçüsü çok okumak ,araştırmak ,dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmektir.Bunları başarabilirsek bilgi toplumu olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyebiliriz.

 36. Türkiye bilgi toplumu olma yolunda son yıllarda gayet olumlu adımlar atmaktadır.internetin hızla yayılmasıyla insanlar daha çok fikir ve tasarımlar üretmekte ve yabancı ülkelere satmaktadır

 37. TÜRKÜYE SON ZAMANLARDA GÜNCELLENMİŞ OLAYLARINDA IŞIĞINDA BİLGİ TOPLUMU DEĞİLDİR . TÜRKÜYE GENELDE CAHİLLİYE AVRUPALILAR VE RAKİPLERİ TARAFINDAN SÜRÜKLENEN . BİLGİSİ VARKEN TENBELLİYE PAS ATAN VE HER KONUDA OLAN BİLGİSİNİ FARZ SAYARAK HER KONUDA OLAN BİLGİSİNİ HERKESE ÖZELLİKLE TARİHİ KONULARDA YALAN VE UYDURMACA ŞEKİLDE ANATARAK İNSANLARI BİLEN KİŞİLERİN YANINDA O BİLEN KİŞİYİ AŞŞALAMINA NEDEN OLAN BİR TOPLUMA VE TOPLUMSAL KONULARDAKİ BU TÜR OLAYLARIN BAŞINI ÇEKEN BİR TOPLUMA SAHİPTİR.

 38. Türkiye bilgi toplumu dur ve ilerlemeye devam ediyor ve bu nedenle biyolojik olarak insan vücudu ile tutarlıdır.

 39. Merhaba
  Türkiye bilgi toplumu değildir. Çünkü okumayı yeterince sevmeyen , teknoloji ve internetide genel olarak amacı dışında kullanan bir toplumuz.

 40. Türkiye bilgi toplumu değildir ama o yolda ilerlemeye çalışıyor. Dünya çapında teknolojinin gelişmesiyle Türkiye de teknolojiyi alıp gerek iş gerek günlük hayatında kullanmaya başladı. Bilgiler sosyal ağlarla paylaşılmaya ve daha kolay ulaşılabilir hale gelmeye başladı. Sanayide de kalkınmanın olmasından sonra hizmet sektörüne daha fazla önem verilmeye başlandı. 5-D 471

 41. Türkiye bir bilgi toplumudur.Çünkü bilgi toplumunun olumlu ve olumsuz etkisi vardır.İnsanlar doğruyu yanlışı ayırt edebilir.

 42. Türkiye bilgi toplumu olmaya çalışıyor gittikçe de bilgi sahibi oluyor

 43. Mehmet Tuna Metiner Ekonomik değerlendirme yıllardır 3 sektörde yapıldı: sanayi tarım hismet. Ekonomimiz bilgi üretiyor işliyor ve satıyorsa “Türkiye ozaman bilgi toplumu olur”Bunun için kitap okuyan bir toplum olmamız gerekiyor.Aynı zamanda ekonomik bağımsızlıkla birlikte üreten bir ekonomiye sahip olmamız gerekir.

 44. Türkiye bilgi toplumumu’dur? bence Türkiye bilgi toplumu olmada ilerliyor. çünkü biz tasarlıyor ve dikiyoruz ve farklı ülkelere gönderip öyle geçiniyoruz ve bu şekilde bilgi toplumu olma çapında ilerliyoruz.

 45. Türkiye Bir Bilgi Toplumudur. Her Ne Kadar Avrupa Ülkeleri Seviyesinde Olmasada Sanayi Teknoloji Tarım Tıp Turizm Gibi Alanlarda Her Geçen Gün Daha Fazla Yeniliklere Ve Araştırmalara İmza Atmaktadır. Her Geçen Gün Kendini Geliştirmektedir.

 46. Türkiye Bilgi toplumudur;
  Teknolojilerin gelişimiyle bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması olarak tanımlanabilir.Dolayısı ile Türkiye bu yolda hızla ilerlemektedir.

 47. Türkiye,gerek bilgi üretimi ve gerekse bilgi teknolojilerinin kullanımı yönünden halen bilgi toplumu aşamasını yaşayan gelişmiş ülkelerin gerisinde bulunmaktadır. Türkiye,bilgi çağını yakalamış uygar ülkeler ile arasındaki açıyı kapatmak için ünüversitelerine bilim ve araştırma merkezlerine,enstitülerine daha fazla önem vermek zorundadır.

 48. turkiye bilgi toplumudur çünkü toplumun olumlu ve olumduz etkisi altında tamamlamaya çalışmaktır. yani insanlar yanlışı doğruyu ayırt edebilirler

 49. TÜRKİYE bir toplumdur. Çünkü TÜRKİYE bilgi toplumu olarak ilerliyor. Bilgi toplumu bilgiyi aaraştırmaya ve incelemeye önem veren, bilgi teknolojilerini kullanmayı öne çıkaran bir toplumdur. İnsanlar çalışarak, okuyarak gelişmiş bir şekilde hayvacılık tarım sanayi ve ön planda yer alıyor. TÜRKİYE büyümekte ve teknoloji her geçen gün ilerlemektedir.

 50. Tam olarak değildir.
  Çünkü Amerika , İngiltre gibi ülkelerde insanların internete erişim oranı %7 ile 8 ‘ken Türkiyede bu oran 1000’de 48 ‘lere kadar düşmektedir.

 51. TÜRKİYE bilgi toplumudur çünkü biz dikip tasarlayıp ve başka başka şeyler üretip diğer ülkelere satarak kalkınıyoruz ve böylelikle ülkemiz bilgi toplumu oluyor.

 52. Türkiye bilgi toplumu olma yolunda ilerlemektedir.Türkiye’de hizmet sekdörü özellikle çok yaygındır.Gelişmiş olan ülkelerde’de zaten en çok hizmet sekdörü yaygındır.

 53. bence türkiye bir bilgi toplumudur çünkü türkiyenin bilgi kaynağı olan insanlar okuyarak gelişir tarım sanayi hayvancılık ön planda yer almaktadır teknoloji alanındada gelişmiştir

 54. Bence türkiye bilgi toplumumuyuz diye sorulursa yolalıyoruz eskiden cok savasa girdiğimizde dolayı
  kalkınmaya çalışıyoruz bizde hizmet sektöründe 1.liğe doru gidiyoruz türkiyemizi bir bilgi toplumu
  yapmak için çalışıyoruz büyük ülkeler sanayide büyük biryer alırken türkiyede onların izinden gidiyor her ne kadarda güçsüz olsakta bir gün bunu başaracağmzıa inanıyorum.Türkiye araba konusunda çok geri kalmış bir ülke yabanacı ülkeler burda yani (türkiyede)yapıyorlar.En önemlisi ise bizim türkiyenin kalkınması için çalışmak gerekiyor ve bizde elimizden geleni yapacağz

 55. Türkiye bilgi toplumu olma çapında ilerliyor. Her geçen yıl bu yönde gelişe göstermekte. Özellikle hizmet sektörü en yaygın olanıdır. 1930’larda tarım sektörü ülkemizde en yaygın meslek türüyken şimdilerde yerini hizmet sektörü alıyor. Gelişmiş ülkelerde tarım en az iken , hizmet en çoktur . Aynı zamanda 1. Dünya ülkeleri de en çok hizmet sektörüne önem vermektedir 5/A 702

 56. Türkiye bilgi toplumudur. Sanayi,ticaret ,sağlık ve eğitim alanlarından bilgi toplumudur.Örneğin sağlık konusunda eskiden hastanelerden randevu almak için sıra beklerken,günümüzde oturduğumuz yerden internetten randevu alamıyoruz 5/F 1245

 57. Türkiye tam olarak bilgi toplumu değildir ama olma yolunda ilerlemektedir. Bilgisayar kullanımıyla üretim sağlanmakta, işimizi kolaylaştıracak eşyalar yapılmaktadır. İnternet kullanımı yaygınlaşmıştır, kişisel ve toplumsal bilgiler kayıt altına alınmıştır, istenildiği zaman kullanılmaktadır.

 58. Yaptığım araştırmalara göre bir devletin gelişmiş bir yapıya sahip olması için ham ürün değil;işlenmiş olan sanayi ürünü satan ülke konumuna ulaşmış olması gerekiyormuş.Bu yüzden TÜRKİYE BİLGİ TOPLUMU DEĞİLDİR!Ülkemiz ürettiği ham ürünlerin çoğunu gelişmiş ülkelere dağıtıyormuş.Onlar ise ürünlere birtakım şeyler ekleyip ülkemize iki katına satıyorlarmış ve bu sayede karlı çıkıyorlarmış.Yani bizim ürünümüzü ucuz alıp bilgi ve teknolojileri ile geliştirdikleri sanayi tesislerinde işleyerek bize daha pahalıya satıyorlarmış…

  Bu yüzden ülkemizin de bilgi toplumu haline gelmesi,sanayisini gelişmiş bir yapıya ulaşması için çok çalışması gerekiyormuş…

 59. TÜRKİYE BİLGİ TOPLUMU DEĞİLDİR.
  Çünkü: Türkiye genelde cahilliye Avrupalılar ve rakipleri tarafından sürüklenmiştir. Bilgisi varken tembelliğe pas atmışlardır.

 60. Türkiye bence bilgi toplumu değildir çünkü;
  Türkiyenin kendine ait olan buluşları çok azdır.Başka ülkelerin icatlarından yararlanmaktadır.Ancak çalışarak yeni buluşlar icat ederek başka özelliklede avrupa ülkelerine ulaşabiliriz.Bence Türkiye eğer çalışır ve yapabileceğine inanırsa diğer ülkelerle aynı duruma gelebilir.

 61. BENCE TÜRKİYE BİLGİ TOPLUMU DEĞİLDİR ÇÜNKÜ;

  Bilgi toplumu sahibi çok gelişmiş ülkelerden sayabiliriz. Örnek vermek gerekirse ÇİN , JAPONYA , AMERİKA , FRANSA , İTALYA gibi ülkelerdir. Ama TÜRKİYE o kadar fazla gelişmiş bir ülke değildir.
  Ama TÜRKİYE de diğer ülkeler gibi hızla gelişmeye devam ediyor. Bu yüzden ben TÜRKİYE nin bilgi toplumu olduğunu düşünmüyorum.

 62. Türkiye gelişmekte olan bir bilgi toplumu olup tam anlamıyla bu işlemi tamamlamamış; Ancak araştırmalar ve gelişmeler devam etmektedir. Her geçen gün daha ileriye gitmektedir ve dünyadaki gelişmiş [G20] ülkelerindendir.

 63. Türkiye bence bilgi toplumu değildir çünkü:daha arabamız yok ama genede kendi eşyalararımız da var

 64. bence Türkiye bilgi toplumudur çünkü bir çok üniversitede önemli çalışmalar yapılmaktadır,dünya çapında yarışmalarda bilim adamlarımız ve öğrencilerimiz büyük başarılar kazanmaktadır.bizlerde istediğimiz zaman bilgiye kolay bir şekilde ulaşabimekteyiz.(İnternet,kitaplar,gazete,televizyon vb.)

 65. Türkiye bilgi toplumudur çünkü Türkiye sanayi, tarım ve Ticaret bakımından çok zengindir. Bu zenginlikle Türkiye dahada çok gelişiyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Büşra özden 5-G

 66. Yaptığım araştırmalara göre Türkiye bilgi toplumu değildir.Çünkü;bilgi toplumu olan ülkeler gelişmiş ülkelerdir.Türkiye ise gelişmekte olan bir ülkedir.Gelişmiş ülkeden anlamamız gereken bilgiyi üreten ve bu bilgiyi teknolojide uygulayan ülke demektir.Türkiye ise tarımda,hizmet sektöründe ilerlemiş durumdadır. Fakat teknoloji anlamında istenilen seviyeye gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacı vardır.Bunun yanında bilim adamlarını da desteklemesi gerekir,onların ilerlemesi için araştırmalarını yapabilmesi için gereken malzeme ve ortamın oluşturulması için devletimizin bilim adamlarını desteklemesi gerekir.Birçok Türk bilim adamı birçok buluşu maalesef yurt dışında gerçekleştirmek zorunda kalıyor.Bizde bir ABD,Çin,Japonya gibi gelişmiş ülkeler arasına girebiliriz.

  Gelişmiş bir Türkiye görmek dileğiyle…

  5/A 1336

 67. Bilgi toplumunun tanımı;Bilgi toplumları genelde kendileri üretip kendileri satarlar.Genellikle dış devlettlerden bişey almak yerine onlara satarlar.

  Türkiye ne yapıyor;Türkiye bazı şeyleri kendi üretirken bazı şeyleri de satın alır.

  Bunun için Türkiye büyük bir hızla bilgi toplumu olmaya doğru ilerliyor…

 68. Türkiye bilgi toplumudur. Çünkü bazı araba markaları kıyafetler teknolojik araçları şuanda biz üretip başka ülkelere gönderiyoruz. Hatta biçok beyaz eşya da üretiyoruz.Bu durumdan dolayı türkiye bilgi toplumudur.

 69. Türkiye bilgi toplumu olmak gibi bir hedef belirlemiştir. Türkiye bilgi toplumu olmak yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor.

 70. Türkiye tam olarak bilgi toplumu değildir… Bilgi toplumu olma yönünde ilerlediği söylenebilir. Ticaret, tarım ve hayvancılık, sanayii (üretim) istatistiklerine baktığımızda gelişmekte olan toplumların arasında olduğu, teknolojiyi takip ettiği ancak tam olarak işlevselleştirdiği söylenemez. Örneğin; dünya markası diyebileceğimiz bir ürünümüzün henüz olmaması, geniş. Verimli tarım alanlarımız olmasına rağmen üretimde gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşaşamız vb. Bunları başarabilmemiz için eğitim, sağlık , güvenlik gşbi temel ihtiyaçların verimli ve hızlı bir şekilde tüm toplumda yaygın olarak ve belli bir standartta bireylere kadar ulaştırmak kunusunda devletimizin milletle elele hızlı v yoğun bir şekilde çalışmamız gerekmektedir.

 71. Bilgi üreten,geliştiren,etkileşmesinin olduğu toplumdur. Bilgiyi ve teknolojilerini araştıran,geliştiren ve kullanan toplumlara bilgi toplumu denir.Ülkemizde bir takım çalışmalar vardır ama henüz tam bir bilgi toplumu olduğumuz söylenemez.
  Çünkü her şeyden önce kitap okuma ve araştıma konusunda toplumumuz çok fakir, bilgi ve bilime gerekli önem tam verilmemektedir.

 72. Türkiye bilgi toplumudur.
  Çünkü tarım,hayvancılık ve sanayi gibi
  toplumlarda gelişmiştir. Benim fikrim bu

 73. Türkiye Bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen bir toplumdur. Bunu sağlamak için Devletimiz sürekli yeni eğitim sistemleri uygulamaktadır.

 74. Türkiye bilgi toplumudur.Son yıllarda eğitim seviyesinin yükselmesiyle insanların ekonomik durumlarını düzeltmiştir.Bu durum insanların teknolojiyi daha çok kullanmalarına ürettikleri malları ürünleri daha fazla pazarlama ve satmaya imkan sağlamıştır.

 75. Türkiye bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerlemektedir.
  Günümüzde ekonomi bilgiye dayalıdır.Bilginin gelişmesinde, bilgi teknolojileri ve eğitim önemli rol alır.Türkiye de bu konuda gelişmeleri takip edip çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.

  5/A 1001

 76. Türkiye bilgi toplumudur.
  Çünkü sanayi ticaret ve tarım bakımından zengindir.
  Bilgi üretiyor işliyor ve satıyoruz.

 77. Türkiye bilgi toplumudur.Çünkü yerli markalarımız TV,beyaz eşyalar,telefonlar üretilmektedir.Bu ürünler de başka ülkelere gönderilmektedir.Bu ürünleri şahsen biz üretmekte ve biz vermerkteyiz.

 78. evet çünkü bilgi toplmunu olumlu veya olumsuz etkisi altında tamamlamaya çalışmaktır.yani insanlar yanlışı ve doğruyuayırt edebilirler

 79. Bence Türkiye bilgi toplumudur çünkü tarım sektöründe gelişmiş sanayi ve hizmet sektörlerinde gelişen bir ülkedir.Bu gelişmeler Türkiye’yi bilgi toplumu yapar.

 80. Türkiye bilgi toplumudur .Çünkü tarım ticaret sanayi bakımından zengindir.
  Tarım: Tarım olarak meyve ve sebzelere örnek verebiliriz .Mesela; muz ,çilek…
  Hayvanclık: Hayvancılık olarak ise diğer ülkelere hayvan satmak olabilir.Mesela; köpek, yanaşan…
  Sanayi: sanayi olarak giyim,otomobil gibi şeylere kullanılabilir.Mesela; giyim gibi şeyler…

 81. Bana göre:Türkiye Bilgi Toplumu olma yolundadır.
  Eğitimin ön planda olduğu, nitelikli insanın önem kazandığı.Teknolojinin geliştiği Türkkiye yi diğer dünya ülkeleri ile kıyaslandığımda kişi başına düşen teknoloji kullanıma baktığımda Türkiye nin bilgi toplumu olma yolunda olduğunu düşünüyorum.

 82. BANA GÖRE TÜRKİYE BİLGİ TOPLUMUDUR ÇÜNKÜ: TÜRKİYE TARIM,HAYVANCILIK,TEKNOLOJİ ALANINDA GELİŞMİŞTİR AZDA OLSA BENİM FİKRİM BU 🙂

 83. TÜRKİYE bilgi toplumudur. Tarım,sanayi ve hayvancılık da ön plandadır. Tarım olarak meyve ve sebze
  açısından zengin bir ülkedir.Sadece teknolojik ürünlerde kendilerini ilerletmedikleri ve çaba harcamadıklarını düşünüyorum. Zamanla bu engeli de aşacaklarını temenni ediyorum.

 84. Türkiye bilgi toplumudur.
  Türkiyedeki okul sayısına bakılırsa Türkiye bilginin kaynağı olan öğrenciler yetiştiriyor. Bu yetiştiği öğrenciler meslek sahibi olunca bilgi üreterek ülkesine kazandırıyor.

 85. Evet Türkiye bilgi toplumudur.Çünkü bizler üretip , dikip, satıp , bilgi toplumu oluruz . ☺ bu sayede Türkiye bilgi toplumudur☺.

 86. Türkiye bilgi toplumudur
  ÇÜNKÜ:Türkiye terzilikte tarımda çoğu ülkeden öndedir

 87. Türkiye bigi toplumudur.Çünkü Türkiye sanaliyesmis bir ulkedir.Urettigi urunleri baska ulkelere satmistir, az da olsa tarim ürünleri satsada turkiye bir bilgi toplumudur

 88. Türkiye bilgi toplumudur. Türkiye en fazla sanayi ve hizmet işini yapar.Mesela pirinç tarlasından pirinçi biz toplarız ve biz paketlemesini yaparız.Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler, ALMANYA, ABD, İSPANYA, İNGİLTERE, HOLLANDA, İTALYA, RUSYA ve FRANSA’dır.

 89. Benim teyzem e devleti kullaniyor o arabasına ceza geliş mi veya hastaneden randevu almak için kolaylık sağlıyor

 90. Türkiye bilgi toplumu olmaya çalışmakta olan bır ulkedır.Sanayısı ekonomısı hızmet alandaki calismaları
  gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında hızlı gelişme gösteren bır ülkedir.Sanayi,tarım ve hızmet sektörlerinde yaşanan gelişmeler bızı bılgı toplumu olmaya daha da yakınlastırmaktadır.Bilimsel çalışmalara ve bılım ınsanlarına gereken önem verilmeli,beyin göçünün önüne gecılmelidir.

 91. Türkiye bence bilgi toplumudur.Özellikle son yıllarda sanayi alanında gelişmiştir.Ürettiği ürünleri yabancı ülkelere satar hale gelmiştir.Ayrıca tarım alanında da ürün satmaktadır.Bu nedenle Türkiye bence bilgi toplumudur.

 92. Türkiye bir bilgi toplumudur.
  ÇÜNKÜ:Kendi mallarımızı kendimiz üretiriz.Örneğin FIAT’ın araçlarını Türkiye üretir.

 93. Türkiye bigi toplumu olmak istiyor.
  Ama henüz olmadı.Çünkü,ülkemizde beyin göçü var.bilim adamı olmak isteyen kişiler yurt dışına gidiyor.Böylece teknoloji gelişemiyor,ve sanayiler oluşamıyor.Umarım bir gün gerçekten çok gelişmiş bir ülke oluruz.

 94. Bilgi toplumu:Yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün bilgi üretiminin bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı eğitimin sürekliğinin ön plana çıktığı iletişim teknolojileri bilgi atolyeleri elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu ekonomik sosyal kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması olarak tanımlanabilir.
  Ama ben Türkiyeyi bu açıdan ilerlemiş görmüyorum.

  örneğin:Tabletle bir marka üretmemiş.

  Bunun gibi şeyler yapmıyor.Sadece malzemeleri yapıyor ve başka ülkelere satıyor.Onun yerine tableti,arabayı,leptobu kendi üretebilir.Ancak bunu yapmıyor.Ben o yüzden Türkiyeyi bilgi topluluğu olarak görmüyorum.

 95. Türkiye bilgi toplumu olarak ilerliyor.Bilgi toplumu bilgiyi araştırmaya ve incelemeye önem veren,bilgi teknolojilerini kullanmayıöne çıkaran toplum.

 96. Evet çünkü bilgi toplumunun olumlu ve olumsuz etkisi altında tamamlamaya çalışmaktadır.Yani insanlar yanlışı doğruyu ayırt edebilir.

 97. Türkiye son zamanlarda güncellenmiş olaylarında ışığında bilgi toplumu değildir. türkiye genelde cahilliye avrupalılar ve rakipleri tarafından sürüklenen . bilgisi varken tembelliğe pas atan ve her konuda olan bilgisini farz sayarak her konuda olan bilgisini herkese özellikle tarihi konularda yalan ve uydurmaca şekilde anlatarak insanları bilen kişilerin yanında o bilen kişiyi aşşağalamına neden olan bir topluma ve toplumsal konulardaki bu tür olayların başını çeken bir topluma sahiptir. ben hiçbir toplumu küçümsemem ama yücelteceklerimin arasında yine türkiye vardır fakat cumhuriyet dönemi ve 1916 dan 1938 yılındaki türk toplumunu başındaki atatürk ile özerim . birde türk toplumunun bu günkü seviyesinden yüksek olan fransızları ayrıca fransızların tarihini çok iyi bildiğinden dolayıada onlara saygı duyarım. bir fransız tarihini iyi bildiği için fransız milliyetçisi bir evlat yetiştirmez.

 98. Türkiye son zamanlarda güncellenmiş olaylarında ışığında bilgi toplumu değildir.Türkiye genelde cahiliye Avrupalılar ve rakipleri tarafından sürüklenen.Bilgisi varken tembelliğe pas atan ve her konuda olan bilgisi farz sayarak her konuda olan bilgisini herkese özellikle tarihi konularda yalan ve uydurmaca şekilde anlatarak insanları bilen kişilerin yanında o bilen kişiyi aşşağalamına neden olan bir topluma ve toplumsal konulardaki bu tür olayların başını çeken bir topluma sahiptir.Ben hiçbir toplumu küçümsemem ama yücelteklemin arasında yine Türkiye vardır fakat cumhuriyet donemi ve 1916 dan 1938 yılındaki Türk toplumunu başındaki ATATÜRK ile özerim. birde Türk toplumunun bu günkü seviyesinden yüksek olan fransızları ayrıca fransızların tarihini çok iyi bildiğinden dolayıda onlara saygı duyarım bir fransız tarihini iyi bildiği için fransız milliyetçisi bir evlat yetiştirmez. ..

 99. Türkiye bir bilgi toplumunun ama Türkiye diğer ülkelere göre gerisinde olduğu açıklanmıştır.ülkemizde teknoloji devrimi ve bilgi toplumuna geçişte eğitim büyük önem taşımaktadır. Bilgi toplumunda en değerli varlık insane insan gücüdür. İnsan gücü denildiğinde beyin gücü akla gelmektedir. Bunun içinünivirsitelere bilim ve araştırma merkezlerine enstitüleri daha fazla önem vermek zorundadır.

 100. Bence Türkiye bilgi toplumudur. Son yıllarda bilgi üretmeyi,işlemeyi va satmayı daha da artırdık. Türkiye de malzemeler üretiliyor ve satııyor. Para9kazanılıyor. Sektörler tarım,hizmet ve sanayidir. Bence Türkiye son yıllarda sanayileşmeye başlamıştır Bu sektörler olmazsa ülkeler para kazanamaz.

 101. Türkiye bir bilgi toplumudur çünkü Türkiye de malzemeler üretiyor.Hemde birçok şey Türkiye üretiyor.Kıyafetinden arabasına arabasındanda teknolojiye kadar üretiyor

  Yağmur AYDOĞDU
  5/A 663

 102. Türkiye bilgi toplumudur. Çünkü biz üretiriz dikerz baska yabanci ülkelere satarız . Ayrica ürünün han maddesinide biz isleriz. Ayrica ürettiğimiz ürünleri satarak para kazanıyoruz. Baska ülkelerde üretim yaparak onlarda bize satıyolar.yani turkiye bilgi toplumudur.???

 103. türkiye teknolojik anlamda son yıllarda gelişmeye başlayan fakat tam anlamıyla bilim ve teknolojiyi kullanan bir ülke değildir tarım ve hayvancılıkta daha ön planda olan ülkemiz yapmış olduğu calışmalarda basarılı olsada tam olarak bir bilgi toplumu ve teknolojik yapıdan zengin bir ulke yapısını kazanmamıştır ama bu basarılı calışmalar devam ederse ulkemiz gelişmiş bilgi ve teknoloji ulkesi ünvanına sahip olacaktır diye dusunuyorum

 104. Türkiye bir bilgi toplumudur.Biz dikip satıyoruz başka ülkeler
  bizden aldıkları malzemeleri alıp Çin de yapıyorlar. Türklerde azim yok.
  Sektörlerimiz tarım,hizmet, ve sanayi olarak üç tanedir.
  Bunlar olmadan çalışamayız para kazanamayız.

 105. bana göre Türkiye daha bilgi toplumu değildir.Nedeni ise bir üretiyorsak iki satın alıyoruz başka ülkelerden kazık yiyoruz,ancak birkaç sene daha böyle devam edersek bilgi toplumu olabiliriz.

  5/A 975

 106. Evet Türkiye bir bilgi toplumdur eğer neden diye sorarsanız şu sözleri söylerdim: `İLİM ÇİNDE DE OLSA GİDİP ALIN “Diyen bir peygamberin(hzMUHAMEDEFENDİMİZİN)ÜMMETİYİZ.BUNUN İÇİN BİLGİ ÖĞRENME İLERLEME VE BİLGİMİZİ DOĞRU KULANMAK ZORUNDAYIZ.TÜRK TOPLUMU BİLGİ TOPLUMU OLDUĞU İÇİN,BİLGİSİNİ KULANARAK TARİH BOYUNCA BEYLİKLER DEVLETLER İMPAROTORLUKLAR KURMUŞ VE BU İMPAROTLUKLARDA BİLGİYİ EN DOĞRU ŞEKİLDE KULANRAK DÜNYAYA YÖN VERMİŞTİR. TÜRKİYEDE BU MİRASI EN DOĞRU ŞEKİLDE KULANMAYA MECBURDUR

 107. Türkiye aslında bir toplumdur. Bilgilerini açığa çıkarmaya çalışıyor ama biz genellikle başka ülkelerin mallarını kullanıyoruz.Onun için Türkiye az üretim yapıyor.Bizim ürettiğimiz şu malların üstünde şunun gibi şeyler yazıyor:
  “TÜRK MALI veya TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ’dür.Araba olarakta başka ülkelerden alıyoruz.Mesela:
  (FRANSA,ALMANYA,ÇİN,JAPONYA)gibi ülkelerden alıyoruz ve başkalarına para veriyoruz.Türkiye’nin yapmış olduğu araba markası olarak FİAT olarak bilinir. Ama biz insanlar fikrimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.Ama çalışmıyoruz,ne kadar da fikrimiz olsa da çalışmıyoruz.Çalışıp kendi mallarımızı yapsak Türk insanı gidip de Almanya’nın veya Fransa’nın malını almaz. Çalışmıyoruz.İnsanlarımız da başka yerlerden alıyor.Biraz çalışsak bence ülkemiz ileler.Sorunumuz varsa eğer bence kendi malımızı üretmeliyiz.Bu sayede Türkiye başarı elde eder.

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 108. Türkiye bilgi toplumu değil ama gelişmekte olan bir ülke bana göre gelecekte gelişip bilinir bir ülke olacak Türkiye tarım ve han madde ile kazancını sağlar ilerde kendi markamiz kendi ürettiğimiz arabalar,bilgisayarile kazancını sağlar?

 109. Türkiye bir bilgi toplumudur çünkü her ürünün ham maddesi Türkiye den çıkar bizim sayemizde araba
  giysi olur

 110. Türkiye bir bilgi toplumudur neden- Türkiye’dede akıl var azim var ama biz bu azimi ve akılı hiç kullanmıyoruz çünkü biz Türkiye fazla ve yeteri kadar çalışmıyoruz ama bizde bu azim ve akıl varsa bizde diğer ülkeler gibi başara biliriz ama bizlerdeki tek sorun çalışmamak oysa diğer ülkeler çalışıyor ve başarıyor bizlerde onların ürünlerini alıyoruz onlara paramız gidiyor oysa biz üretelim yapalım onlar alsın aynı Atatürk ün uçak fabrikası kurduğu gibi ve söylediğim gibi bizde tek sorun çalışmamak

 111. Türkiye bilgi toplumudur. Çünkü biz üretip, dikip, başka ülkelere satıyoruz bu nedenle de Türkiye bilgi toplumudur denebilir. Örneğin tişörtler ; Tişörtlerin pamuğunu biz yetiştirip biraraya getiriyoruz ve dikiyoruz . Bunları satıyoruz ve böylelikle para kazanıyoruz . Sattığımız ülke onlara bazı eklemeler yapıyor ve tekrar bize satış yapıyor.

  Duygu ARAN
  5/A 568

 112. türkiye bir bilgi toplumudur neden- türkiyedede akıl var azim var ama biz bu azimi ve akılı hiç kullanmıyoruz çünkü biz türkiye fazla ve yeteri kadar çalışmıyoruz ama bizde bu azim ve akıl varsa bizde diğer ülkeler gibi başara biliriz ama bizlerdeki tek sorun çalışmamak oysa diğer ülkeler çalışıyor ve başarıyor bizlerde onların ürünlerini alıyoruz onlara paramız gidiyor oysa biz üretelim yapalım onlar alsın aynı atatürk ün uçak fabrikası kurduğu gibi ve söylediğim gibi bizde tek sorun çalışmamak

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*