Tübitak 4006 Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Merhaba Arkadaşlar, Tübitak 4006 Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler yazısı ile o kadar emek verip sisteme girdiğiniz projelerin reddedilmesinin önüne geçmeye çalışacağım. Umarım tüm yürütücülerimiz bir göz atar ve emekleri boşa gitmez.

Geçen sene Tübitak 4006 Bilim Fuarlarına 13541 başvuru yapılmış yapılan başvurulardan 4678 tanesi onaylanırken 8863 başvuru reddedilmiştir. Yani yaklaşık olarak her 3 bilim fuarı başvurusundan sadece 1 tanesi geçmeyi başarmıştır.

Bu durumda Tübitak Yetkilileri reddedilen projeler için tekrar revize imkanı vermişlerdir. Projelerinizi revize ederken yine aynı sonuçla karşılaşmamak için bazı kurallara dikkat etmemiz gerekmektedir. Birçok platformda paylaşılan bu bilgileri derleyerek bir araya getirdim. Proje başvurusu yaparken bu kurallara uymaya çalışırsak başvurumuz sıkıntısız onaylanacaktır.

Projelerin Reddedilme Sebepleri

Öncelikle Projelerin reddedilme sebeplerine bakalım ve bunları yapmaktan uzak duralım.

 1. Araştırma, inceleme ve tasarım projesi türünün doğru seçilmediği
 2. Projelerin amaç, yöntem ve özet bölümlerinin açık, doğru ve anlaşılır bir şekilde doldurulmadığı,
 3. Projelerin öğrenci seviyesine uygun hazırlanmadığı,
 4. Bazı başvurularda ise ne yazık ki internetten hazır projelerden alıntılar yapıldığı gözlenmiştir!

Evet yukarıdaki 4 sebep muhtemel projelerinizin reddedilme sebepleridir. Peki Revize süresinde tekrar sisteme girerken nelere dikkat etmeliyiz?

Proje bilgilerini girerken nelere dikkat etmeliyiz?

Proje Adımları: Eğer sisteme bir Araştırma Alt Projesi giriyorsanız projenizi aşağıdaki adımlara uygun olarak hazırlayın ve yöntem kısmına bu adımları düzgün bir şekilde açıklayın.

 • Alt Proje Konusunu Belirleme
 • Araştırma Yapma
 • Hipotez Kurma
 • Deney ve Gözlem Zamanı
 • Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç

Proje Adımları: Eğer sisteme bir Tasarım Alt Projesi giriyorsanız projenizi aşağıdaki adımlara uygun olarak hazırlayın ve yöntem kısmına bu adımları düzgün bir şekilde açıklayın.

 • Problemi Belirleme
 • Problemi Araştırma
 • Gereksinimleri Belirleme
 • Olası Çözümler Geliştirme
 • En İyi Çözümü Seçme
 • Prototip Oluşturma/Yapılandırma
 • Çözümleri Test Etme ve Değerlendirme

Proje Adımları: Eğer sisteme bir İnceleme Alt Projesi giriyorsanız projenizi aşağıdaki adımlara uygun olarak hazırlayın ve yöntem kısmına bu adımları düzgün bir şekilde açıklayın.

 • Araştırma Konusu / Sorusu Belirleme
 • Anahtar Sözcükleri Belirleme
 • Kaynak Taraması Yapma
 • Kaynakları Sentezleme
 • Sunum

Doğru Proje İçin İpuçları

Projede ne yapılacağı açık şekilde belirtilmeli!: Özellikle Proje Yöntemi kısmında projenin nasıl yapılacağının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmelidir.

İpucu: Bunu kısmı olması gerektiği gibi yapıp yapamadığınızı şöyle test edebilirsiniz. Projenin yöntem kısmını bir kişiden okumasını ve size kendi kelimeleriyle anlatmasını isteyin. Eğer yapmak istediğiniz şeyi size anlatıyorsa bu kısım olmuş demektir. Aksi halde tekrar düzenlemeniz şart!

Denklem kullanımları Araştırma Projesi Değildir.: Matematik, Fizik, Kimya gibi alanlarda ders kapsamında problem çözmek için kullanılan yeni/farklı/var olan bir matematiksel denklemin kullanımının araştırma projesi olarak sisteme girilmesi uygun değildir. Böyle projeleri olanlar proje türü olarak inceleme projesini seçmesi daha uygun olacaktır.

Hipotezi olmayan bir projeyi Araştırma Projesi olarak girmeyin.: Bir hipotez test etmeksizin sadece var olan kaynakları tarayarak yapılan projelerin araştırma projesi olarak sisteme girilmesi uygun değildir. Böyle projesi olanlar proje türü olarak inceleme projesini seçmesi daha uygun olacaktır.

İpucu: Araştırma projelerinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin test edilmesi esastır. Örneğin hangi renk ışığın (bağımsız değişken) fasulye bitkisinin gelişiminde (bağımlı değişken) daha etkili olduğunun incelenmesi uygun bir araştırma projesi örneği olabilir.

Hazır Proje Girmeyin, Kendinize Göre Değiştirin.: Projeler internet/bilimsel makale vb. kaynaklardan birebir kopyala yapıştır yapılarak sisteme girilmemelidir! Diğer sıkıntıların yanında bu bir suçtur. Örneğin akademisyen olarak bizler böyle bir şey yapsak cezamız ünvanımızın elimizden alınması ve akademiden ihraçtır. Buradan hareketle başımıza ne denli bir sıkıntı alabileceğimizi aklımızdan çıkarmayalım!

İpucu: Peki, proje hazırlarken bu kaynaklardan hiç yaralanmayacak mıyız? Tabii ki yararlanacağız fakat yararlandığımız kısımlarda yararlandığımız kaynakları referans vermeliyiz ve mutlaka kendimizden de bir şeyler katmalıyız. Örnek olarak birileri fasulye bitkisi üzerinde mavi ışığın etkisine baktıysa bizler de mavi ışığın bezelye üzerindeki etkisine bakabiliriz, ya da kırmızı ışığın fasulye üzerindeki etkisine bakabiliriz!

Bunların yanında aşağıdaki noktalara da dikkat etmekte fayda var.

Hangi Projeleri Yazmamalıyız?

 • Resfebe ile şunu öğreniyorum, Biyotabu, Atasözlerini/Deyimleri Eğlenerek Öğreniyorum, Arduino ile Robotik Kodlama, My Word World, Snap Words, Pick Teoremi, gibi sınıf içinde öğretim sırasında yapılan etkinliklerin öğrencilerin projesi gibi sunulması uygun düşmemektedir.
 • Fen Duvarı, English Street, Bağlaç Treni, Matematik Sokağı, Fen Sokağı, Din Kültürü Sokağı, Türkçe Sokağı, Motivasyon Duvarı gibi birçok okulda ortak olan projelerin araştırma projesi olarak sisteme girilmesi uygun düşmemektedir! Mümkünse bu projeleri tamamen sistemden silip yerine “daha uygun” projeler ekleyebilirsiniz!
 • Ebru sanatı, Altın oran, Pi sayısı, 7 ile bölünebilme, Pisagor teoremi, mBot ile robot yapımı, Tekne yapımı, Organik sabun yapımı, Hangi gezegende ağırlığım en çoktur, Fraktal, gibi projeler için bir önceki madde geçerlidir!
 • Fil diş macunu, Ames odası, Naiper’in kemikleri gibi projeler Türkiye genelinde klasik oldu, mümkünse artık yazılmamalı!
 • Besinlerdeki şeker miktarı, Kaya tuzu, gibi bazı projeler farklı okullarda aynı şekilde yazılmış!
 • Süreçte öğrenciyi cezalandıran; tıbbi açıdan test edilmeyen krem, ilaç kür vb şeylerin kullanılmasını öneren; süreçte ağaç kesimi gibi uygulamaların olduğu çevreye zarar verme potansiyeli olan projeler etik açıdan uygun düşmemektedir. Bunlar kesinlikle sistemde yenileriyle değiştirilmeli!
 • Bazı okulların projelerinin özellikle proje yöntemi kısmı birden fazla projede tamamen aynı (örneğin sisteme girilen 3. ve 8. proje). Dolayısıyla gayri ciddi bir durum ortaya çıkmış bulunmakta. Böyle durumlarda olan projelerin tekrar gözden geçirilip ilgili değişikliklerin yapılması puanların artması açısından fayda sağlayacaktır.
 • Zaten var olan bazı eserlerin (örneğin öğretmenimizin köyündeki camiinin tasarımı) tasarım projesi altında sunulması uygun görünmemektedir. Bunun yerine özgün bir tasarım yapmanız ve bu tasarımın kimin ihtiyaçlarına cevap vereceğini açıkça belirtmeniz projelerin yüksek puan almasına katkı sağlayacaktır.
 • Farklı bölge/okul/il gibi yerlere ait proje geliştirdiyseniz sebebini belirtmeniz projenizin yüksek not alması açısından önemlidir! Örneğin “Antalya’nın doğal bitki örtüsü nedir?” sorusunu araştırıyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız!

Hangi Projelerimizi Güncellemeliyiz?

 • Bazı projeler çok açık şekilde öğrenci tarafından oluşturulmadığı, aksine hoca tarafından oluşturulduğu göze çarpmakta. Böyle projelerin belki seviyesinin aşağıya çekilerek öğrencinin seviyesine indirilmesi ve öğrencinin ilgisine çekebilecek hale getirilmeye çalışılması projenin kabulü açısından olumlu olacaktır.
 • Kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumların belirlenmesi, öğrencilerin kendilerine saygı düzeylerinin cinsiyet duruma göre incelenmesi, tutum ve davranışların tespiti, herhangi bir konuda öğrencilerin bilgi düzeylerinin belirlenmesi, zorbalığa uğramanın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi gibi akademik makale tarzı projeleri ya projeler arasından tamamen çıkarılmalı ya da bu konuları öğrenciler neden merak ettiler açıkça belirtilmeli (çalışmanın önemi)

Örnek Proje Fikirleri

Neler yazılabilir (dikkat alıntıdır!): Burada size sunulan proje örnekleri daha önce öğrenciler tarafından yapılmış projelerdir. Lütfen sadece fikir almak için kullanınız!

 • Köyümdeki içme suyunun kalitesini nasıl artırabilirim?
 • İlçemde toplanan organik çöpleri kullanarak organik gübre oluşturabilir miyim?
 • İlimizdeki devlet hastanesinin güneş enerjisi ile ısıtılması mümkün müdür?
 • Kuru baklagillerden cips yapılabilir mi?
 • İlimizdeki mevsimlik işçi ailelerin çocuklarının okula devam durumları nasıldır?
 • Büyük tohumlu bitkiler büyük bitki meydana getirebilir mi?
 • Bitkiler su ya da süt ile sulanırsa hangisinde daha çok büyüme gerçekleşir?
 • Işıksız ya da çok ışık altında yetiştirilen mantarlara ne olur? Nemsiz ya da çok nemli bir ortamda ne olur? Havasız ortamda ne olur?
 • Erozyonun kontrolü için geliştirilmiş hangi yöntem daha iyidir?
 • Tohumların nasıl yerleştirildiği çimlenmesi için önemli midir?
 • Hangi bitkiler ve sebzeler daha iyi renk verir?
 • Anti asit ilaçlar toprağın asit yağmurlarından korunmasına yardımcı olur mu?
 • Mikrodalga fırınların çalışma prensipleri nedir?
 • Muz manav tezgâhında mı yoksa buzdolabında mı daha hızlı kararır?
 • Hangi koruyucu madde ile sarılmış elma dilimleri buzdolabında daha uzun dayanır? Folyo, kâğıt, plastik?
 • Bir meyvenin büyüklüğü ile tohum sayısı arasında ilişki var mıdır?
 • Nane kokusu böcekleri uzaklaştır mı?
 • Solucanlar ışığa nasıl tepki verir?

Kaynakça

Yukarıda yazdığım bilgiler https://www.facebook.com/groups/574340509314926/permalink/2052855908130038/ adresinden alınarak düzenlenip eklenmiştir.

Ayrıca web siteme giren kullanıcıların Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmenleri ağırlıklı olduğunu düşündüğümden bu arkadaşlarım için Mesut Hocamızın Tubitak Proje Önerileri yazısına bir göz atmalarını önerebilirim

Tübitak 4006 Bilim Fuarına Başvurudan başlayıp Proje sonuçlarını girmeye kadar tüm adımların anlatıldığı ve kullanabileceğin hazır örnek Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projelerinin verildiği Tübitak 4006 Bilim Fuarı: Başvuru – Örnek Projeler sayfasını ziyaret ederek daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Projeler için bilgi almak isterseniz herhangi bir soru veya sorunda aşağıya yorum olarak yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar yazılan günün akşamı saat 23:00 da okunarak yanıtlanacaktır.

Acil durumlar için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

İNSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİM

Özgür ŞEREMET İnstagram Sayfasına link üzerinden veya aşağıya eklediğim resim üzerinden ulaşabilirsiniz.

özgür şeremet yeni instagram

Ayrıca İnstagram hesabınız var ise hesabımızı takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İnstagram üzerinden attığınız mesajlar gün saat fark etmeksizin en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

59 Comments

 1. Özgür hocam öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Sizler gibi değerli insanlar şu eğitim camiasında ümidimizin canlı kalmasına vesile oluyor.
  Hocam ben okulumda hali hazırda uygulama bahçesi adı altında bir çok ürün yetiştiriyorum. Bu yıl da ilk kez TÜBİTAK’a katılmaya karar verdik. Sorum şu : mesala ısırganla elde ettiğimiz bir gübrenin bitkiler üzerindeki etkisini araştırma projesi olarak yapabilir miyiz.

 2. Hocam öncelikle teşekkürler bilgiler için.
  Şimdi derslerde zorlanan öğrenciler için görsel şekilde anlatım üzerine bi proje yapsak mesela ” biyoloji de DNA yı anlatırken maketler kullanmak ” gibi bunun içinde laboratuvar ortamı lazım bu bi sorun olur mu?
  Çözümü de okullara laboratuvar açmak.
  Bu proje olarak kabul olunur mu?

 3. Selâmûn aleyküm. İlk kez proje hazırlayacağım. Çocuklara sözlük kullanma alışkanlığı kazanmaları için bir proje yapmayı düşündüm ama hala bir şekillenme mevcut değil kafamda. Sözlük kullanmanın sözlü ifadeye etkisini merkeze almak istedim. Yardımcı olur musunuz, nasıl bir yol izlemeliyim?

  • Hocam bir anket hazırlayıp sözlük kullanıp kullanmadıklarını veya sıklığını sorabilir. Yine anket içerisinde sözlü ifade becerisini ölçen sorulara yanıtlamalarını isteyerek bu yanılar arasından bulunan ilişkiyi inceleyebilirsiniz. Mantık olarak bu şekilde fakat konu olarak pek içime sinmedi.

 4. Hocam merhaba ben okul psikolojik danışmanıyım ve teknoloji bağımlılığı üzerine bir proje yazmayı düşünüyorum. Öğrencilerdeki bağımlılığı tespit edip altenatif sunmak üzerine olacak çalışmamız. Tespit aşamasında Yeşilayın hazırladığı ve bizimde okulda uyguladığımız bir anket var. Bu anketi kullanmamda bir sakınca var mı yoksa bunu değiştirip mi kullanmalıyım? Bu seferde geçerlik güvenirlik gibi sorunlar karşıma çıkacaktır muhtemelen. Şimdiden teşekkür ederim.

  • Hocam geçerlilik güvenirliği pek önemsemeyebilirsiniz. Ortaokul çocukları bu çocuklar. O kadar seviyeye çıkamazlar. Hazır bulduğunuz ölçen soruları kullanabilir veya kendi sorularınızı yazabilirsiniz.

 5. Merhaba hocam bilgileriniz için teşekkür ederim. 5. sınıf öğrencilerinin hikaye ve masallarından bir kitap oluşturma proje olabilir mi?

  • Hocam hikaye ve masallar için bir tema belirleyin. Öğrenciler o temada yazsınlar. Seçtiğiniz temayı kültürel miras değerler eğitimi gibi konu içeriklernden seçebilirsiniz. Oluşan kitabınıza temanıza göre bir amaç belirleyin. Sentez düzeyinde özgün ürünlerin ortaya çıkacağından bahsedin. Aklınızda hatta masal ve hikayeler için görseller çizeceğinizi vb anlatabilirsiniz. Düzgün bir şekilde anlatılırsa ben şahsen tasarım projesi olarak kabul edebilirdim. Projede görmek isteyeceğim başlıklar, Niçin bu proje yapılmaya karar verilmiş, Hangi eksiği veya ihtiyacı kapatıyor. Öğrenci fikrimi ve öğrenci kısıtlı uzman desteği ile projeyi tamamlayabilir mi, Sonuçta çıkacak ürün örnek olabilir mi nerelerde kullanılabilir.

   Sizde kendiniz yanıtlayın buna göre cevaplar oluşturarak metin tasarlayın projenizi yapın hocam. Ekstradan yeriniz var ise mutlaka girip deneyin.

   • merhaba bir proje düşündüm.çocuklara okuduğumuz masalların çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğine etkisi.Lisede var olan çocuklara anket ve masallara yönelşk tarama araştırması gibi bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası kafam çok karışık.fikir verirseniz çok sevinirim.planlayamadım.

    • Hocam yapılabilir biraz üst düzey yüksek lisans çalışması gibi dursa da ilk izlenim olarak içerik güzel yazılır anket vb düzenlenirse güzel bir çalışma ortaya çıkar.

 6. hocam mrb yazınız çok bilgilendirici tşk ederim.bende ilk defa proje yazıyorum fakat anlamadığım bir kısım var. proje için tematik alanı belirledik fakat amaç yöntem sonuç kısmında tematik alandan hiç bahsettemedik.bahsetmemiz gerekir mi

  • Tematik alan yeni çıktı hocam üzerinde ne derece duracaklar bilmiyorum. Zaten projenizi okuyan kişi bu tematik alan için hazırlanmış olduğu izlenimi alması lazım. O yüzden ekstra bir enerji harcamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ama projeniz tam tematik alana girmiyorsa bu konuda ufak açıklamalarla tematik alanla ilişkisi olduğu izlenimi verilebilir.

   • Hocam peki tasarım inceleme ve araştırma projelerinde dil kullanımı nasıl olmalı klavuzda her proje için ayrı dil kullanımı var gibi

    • Hocam akademik bir dil kullanımı öneriliyor. Geniş zaman kipi kullanabilirsiniz yöntem kısmında daha proje yapılmadığı için. Beklenen sonuçlarda gelecek zaman kipi işinize yarar. Benim bazı projelerde öğrenci ağzı ile anlatılıyor çok samimiyete giriyor gibi akademik dilden çıkıyor farkındayım fakat projenin öğrenci projesi olması kullanılan dilden daha önemli bir değere sahip olduğunu düşündüğümden ve geçen senelerde özellikle projelerimi herkesle paylaştığımdan özgünleştirmek adına bu yolu tercih ediyordum. Siz akademik bir dille ama öğrenci projesi olduğunu belli ederek anlatabilirseniz çok güzel bir akış sağlamış olursunuz.

 7. Özgür hocam merhaba öncelikle bilgilendirmeleriniz için çok teşekkürler
  hocam ben Matematik öğretmeniyim ve bölünebilme kuralları ile ilgili bir proje yapmayı planlıyoruz var olmayan yeni bir bölünebime kuralı geliştirdik bunu nasıl sunabiliriz yardımcı olursanız sevinirim

 8. Hocam “kripto paraların nedir normal paranın yerini alabilir mi” bunla ilgili bir proje yapmayı düşünüyorum.Sizce şartlara uygun mu ve inceleme bölümüne girer değil mi

  • Olabilir hocam, fikre ulaşma bölümünde yeni çıktığını değerinin sürekli arttığını bir zamanlar kredi kartının bilinmezken şimdi herkesin cebinde olduğunu, ilerde hayatımıza girebilecek böyle bir yenilik hakkında toplumun bilinçlendirilmesi için böyle bir çalışma yaptığınızı anlatarak proje metninizi oluşturabilirsiniz. Ben hızlı yazdığım için kaba taslak yazdım siz daha düzenli çok güzel bir açıklama ve akış oluşturabilrsiniz. Kılavuzda bulunan inceleme projesi hazırlama adımlarını takip etmeyi unutmayınız.

 9. Merhabalar Özgür Bey, öncelikle bilgilendirmeler için çok teşekkürler. Benim aklımda bir fikir var ama uygunluğunu bilemediğim için size sormak istedim. İlk kez proje hazırlayacağım. Amacımız öğrencilerin bildiği kelimeleri bir oyun içinde(güvende ve rahat hissettikleri bir ortamda) kullanarak pekiştirmelerini sağlamak, kelimelerin kalıcılığını artırmak ve bunun yanı sıra yeni kelimeler için araştırma yapmalarını sağlamak.Bunun için ‘scrubble’ oyunundan ilham aldık. Arka tarafları magnetli tahtaya kolaylıkla yapışan harfler tasarlayacağız. Oyunun süreci şu şekilde; öğrencilerin ellerinde bulunan kısıtlı harflerle tahtadaki bir harfi de kullanarak yeni kelimeler oluşturmaya çalışacaklar ve her oluşturdukları kelime için puan kazanacaklar. Böylece eğlenerek öğrendikleri kelimeleri kullanma fırsatı bulacaklar hatta yeni kelime arayışı içine girecekler. Sizce bir proje olarak kabul edilir mi?

  • Bir tasarım projesi hocam anlattığınız. En büyük sıkıntının bir öğrencinin bu çalışmayı yapmak için nasıl esinlendiğini projede anlatmak olduğunu düşünüyorum. Ortaya çıkacak ürün açısından bir sıkıntı yok. Sadece oradan size bir ders materyali hazırlanmış bu bir öğretmen projesi gibi duruyor diyebilirler. Metninizi buna göre dizayn etmelisiniz.

 10. Merhaba Özgür Hocam.Öncelikle emekleriniz için teşekkürler.Yaşadığımız yerleşim yerindeki hava kirliliğinin solunum sistemine etkisi;yılda kaç kişi bronşit,astım ya da akciğer kanseri teşhisiyle karşılaşıyor,bu konuda sorumlu kuruluşlar nasıl önlem alabilir konularını içeren bir proje yapmak istiyorum.Nasıl bir yol izleyebilirim.

  • Hocam inceleme projesi adımlarını izleyerek çok güzel bir proje oluşturabilirsiniz. Size tavsiyem önce kılavuzda bulunan inceleme projesi adımlarını alın yöntem kısmına başlık şeklinde atın. Sonra o başlıkların altını oluşturun. Daha sonra amaç ve beklenen sonuçlar kendiliğinden oluşacaktır.

 11. Hocam iyi akşamlar. Ben projemde öğrencilere bir ön test uygulayıp verileri değerlendireceğim. Daha sonra çeşitli etkinliklere katıldıktan sonra da tutumları değişmiş mi diye aynı testi tekrar uygulayıp yorumlayacağım. Yani aklımdaki bu. Araştırma projesi olur mu bu çalışma? .araştırma projesi için anket yapmak şart mı?

  • Merhaba hocam, verdiğiniz bilgilere göre
   Bağımsız değişken: Deney ve kontrol grubunuz yani bir gruba etkinlik uygulayıp bir guruba ektinlik uygulamayacaksınız.
   Bağımlı değişken: öğrenci tutumları
   Öntest ve sontest uygulayarak etkinliğinizin tutum üzeirindeki sonuçlarını göreceksiniz.

   Projeniz anladığım kadarıyla bu aşamalardan oluşuyor. Bu haliyle tam bir araştırma projesi örneği. Fakat projeyi değerlendirecek arkadaş yüksek lisans çalışması okuyormuş izlenimine kapılacaktır. Hele tübitakta tutum ölçmek geçerliliği güvenirli olan testler kullanmak falan işinizi bi hayli zorlaştıracaktır.
   Kalıp olarak doğru fakat seviye olarak uygunluğu tartışılabilir bir proje. Ben öneri olarak daha basit projeler öneriyorum fakat karar sizindir hocam. yapabileceğim birşey olursa buralardayım. İyi çalışmalar dilerim.

 12. —Ebru sanatı, Altın oran, Pi sayısı, 7 ile bölünebilme, Pisagor teoremi, mBot ile robot yapımı, Tekne yapımı, Organik sabun yapımı, Hangi gezegende ağırlığım en çoktur, Fraktal, gibi projeler için bir önceki madde geçerlidir! — Arduino ile ilgili hiç bir çalışma yapamıyormuyuz acaba hocam.Robot değil ama başka ürünler geliştirilebilir mi?

  • Hocam bizim projeleri inceledğinizde çoğunun arduino ile yapılmış olduğunu görebilirsiniz. Burada önemli olan arduino ile yaptığınız projenin günlük hayatta bir soruna çözüm bulması veya kolaylaştırması. Ben arduino kodlamayı geliştirmek için bu projeyi yapıyorum derseniz sıkıntı. Fakat arduino ile çok yaratıcı projeler yapabilirsiniz. Zor olmasına gerek yok sadece bir soruna çözüm bulsun ve mümkün olduğunca özgün olsun. Yada piyasa da bulunan fakat pahalı olan kullanışlı araçları daha ucuza mal ederek arduino ile yapabilirsiniz. Ortada bir sorun vardır sorunu tespit edersiniz araştırma yaparsınız çözüm için ürünler geliştirildiğini fakat pahalı olduğunu daha ucuza arduino ile yapabileceğinizi belirtirsiniz. Bu tarz projelerimiz daha önceki senelerde geçti. Bu sene de sıkıntı olmaz.

   • merhaba hocam ben altın oranı projemde kullanmayı planlamıştım ancak siz uyarmışsınız geçerli olmaz mı acaba güzelliğin sırrı altın oran diye

    • Hocam bu yazı geçen seneye ait bu konu artık ne kadar çok başvuru konusu oluyorsa burada geçmiş. Bu sene birde özgünlük istediklerinden çok düşük ihtimal diyorum. Ancak şöyle yaparsınız okulunuz 15 proje ile geçiyordur siz 20 garanti proje girmişsinizdir. Şunu da girelim olursa olur tarzında girebilirsiniz yoksa bu projeye bel bağlamanızı önermiyorum.

 13. Hocam merhaba adalet ile ilgili nasıl bir proje yazabiliriz . Arastirma odakli mı olmalı yoksa ortaya bir ürün mu koyulmasi gerekli ? Projelerin öğrenciler tarafından da ortaya konulması gerekiyor yardımcı olup fikir verirseniz çok sevinirim

  • Merhaba hocam adalet deyince aklıma doğru düzgün bir şey gelmedi. Net bir soru sorduğunuz için olabilir. Bu konuda tasarım projesi çıkarmak çok zor gibime geldi. Ben olsam araştırma projesi yapardım. Aklıma birkaç şey geldi fakat tam içime sinmediği için paylaşmak istemedim. Fikri siz bulursanız onun üzerinde tartışarak daha iyi hale getirebiliriz.

 14. Merhaba hocam,
  Bu yılki kılavuzda tematik alt proje alanları belirtilmiş. Sadece bunlardan yapmak zorunluluğu var mı? Mesela felsefeden ya da psikolojiden konu seçmek istesem kabul edilmez mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

  • Hocam geçen senelerde biz projemizi yazar alan olarak hangisi yakın ise onlardan birini seçerdik. Hiç üzerinde durmazdık. Fakat bu sene bu alanları özellikle sundular. Hatta bazı yerlerde kazanımları araştıran ve tematik alanlara tam girmeyen projelerin kabul edilmeyeceği söylentisi var. Fakat ne derece doğrudur bilemem. Ben projeme güveniyorsam öğrenciye fayda sağlayacağına inanıyor ve yapılması gerektiğini düşünüyorsam tematiğini yakın birşey seçer girerdim şahsen. Ama dediğim gibi projeme güveniyorsam girerdim.
   Karar size ait ama yeriniz var ise ekstradan girebilirsiniz. Her ihtimale karşılık elinizde sağlam projeleriniz bulunmalı.

 15. merhaba özgür bey, öncelikle yaptığınız bilgilendirmeler için teşekkür ederim. ingilizcede yer ve yön tarifi konusunu daha somut hale getirmek için içinde binaların olduğu küçük bir şehir modeli yapmak istiyoruz. tasarım projesi olarak hazırlamak doğru olur mu? kabul edilebilir bir proje örneği midir?

  • Merhaba hocam teşekkür ederim. Proje fikriniz geçen sene düzgün bir açıklama ile direk geçerdi. Bu sene kazanımların daha net verilmesi ile ilgili çalışmaların genelde öğrenci değilde öğretmenlerin hazırladığı projeler olarak görüldüğünden sıkıntıya girebileceği söyleniyor. Yani bu projeyi bir öğrencinin düşünüp yapmaya karar verdiğini anlatmamız lazım. Peki bir öğrenci bu projeyi yapmak için nasıl bir ihtiyaç hissetmiş olabilir bunu açıklamaız gerekiyor.

   Bir ingilizce öğretmeni değilim fakat bana bu fikri bir öğrenci getirseydi ben bu fikri sisteme aşağıdaki gibi girerdim ve kabul olmasını beklerdim.

   6. sınıf öğrencisiyim bütün derslerim çok iyi fakat ingilizce dersinde ne kadar çalışırsam çalışayım başarılı plamıyorum. Özellikle kelimeleri öğreniyorum ama aradan bir süre geçince hepsini karıştırıyoum. Kelimeleri ezberlemek sıkıcı geliyor ben daha çok oyun oynamayı seviyorum. İngilizce dersinden daha başarılı nasıl olabilirim diye araştırmalar yaptığımda çeşitli oyunların faydalı olabileceğini öğrendim bende kendi oyunumu yaparak ingilizceyi eğlenerek öğrenmeye karar verdim. Oyun olarak maket bir şehir yapmayı planladım. Bu maket şehrin binaları sökülüp takılabilecek yani istediğim gibi yerleştirebileceğim. Şehrin dizayn edilmesi için farklı farklı ingilizce senaryolar hazıralyacağım. Senaryoalrın bir yüzünde şehrin bitmiş görüntüsü bir yüzünde ingilizce tarifi yer alacak. Rastgele seçtiğim senaryo kartlarında görüntüye bakmadan ingilizce direktifleri okuyarak şehri oluşturmaya çalışacağım. Bu arada şehir cadde sağ sol vb ingilizce kelimeleri kullandığımdan iyice öğrenmiş olacağım. Aynı oyunumu benimle aynı sıkıntıyı yaşayan diğer arkadaşlarımla da paylaşacağım…….

   Hocam ben bu hikayeye göre dizayn eder projemi yollardım. Çok sağlam bir proje olurdu. Bu kısım yöntem kısmı gibi düşünebilirsiniz. geliştirmek size kalmış alanın hakimi sizsiniz ben ancak bu kadar yardımcı olabilirim. İyi çalışmalar dilerim.

   • teşekkür ederim hocam tekrar fikirleriniz için. bu projeyi hangi alana dahil etmek mantıklı olur sizce? fikir verebilir misiniz?

    • Algoritma / Mantıksal Tasarım uygun görüyorum hocam. Yön vb çalışmalar bilişim olarak algoritma içinde de yer alıyor. Ayrıca ortaya çıkacak ürün güzel bir mantıksal tasarım olacaktır.

 16. merhaba hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim öncelikle. tubitak sitesine projeleri girerken amaç, yöntem, sonuç yazmak yeterli diyor klavuzda. ilçe temsilcisine sordum alt başlıklar olcak mı diye hayır dedi. ama sizin sitenize ve bir çok kaynakta alt başlıklar var. özet hipotez özet gibi. hangisi doğru? kafam karıştı. bizim okulumuz daha önce hiç 4006 tubitak yapmamış zaten red yicez neden uğrasıyorsun diye tepkiler de alıyorum. yazan arkadaşlarınkini ben düzenleyip yazıcam gibi duruyor. bir de stem, robotik kodlama gibi alanlarımız yok bişilim odamız yok laboratuvar yok antalya merkezdeyiz iyi bölgede görünüyor okulumuz ama değil. bu projeler olmadan kabul edilmemiz de zor gibi geliyor bana. sizce ne yapmalıyım cok yazdım kusura bakmayın.

  • Hocam merhaba öncelikle gayretinizden dolayı teşekkür ederim. Siz öğrenciler ile çalışın engellemeye çalışanlara aldırış etmeyin. Projelerinizi düzenleyip word halinde atın ben sisteme girmeden önce kontrol ederim gerekli düzenlemeleri yaparak geçmesini sağlarız. Sosyal medyadan veya mail üzerinden dosyalarınızı gönderebilirsiniz.

   Sisteme proje girmeye gelirsek evet benim sitedeki projeler geçen seneki sisteme göre dizayn edilmiş. Bu sene değişti Amaç, yöntem ve Beklenen sonuç olmak üzere 3 başlık altında projelerinizi gireceksiniz. Amaç ve yöntem aynı sayılır sadece özet yerine beklenen sonuç yani projenin sonunda ulaşmak istediğiniz hedefleri sıralayınız.

   Kolaylıklar dilerim iyi çalışmalar.

 17. Tutumlarla ilgili projeler neden çıkarılmalı hocam,Yani ölçeği varsa kaynak belirtildiyse nasıl bir Red gelir merak ediyorum, ilk kez yürütücüyüm, şimdilik baya uğraştım ama hala çok eksik var, onu tamamla bunu tamamla derken sanki tüm projeleri kendim yazmış gibiyim

  • Tutumların tamamı ile ilgili bir bilgi bulunmamakta. Sadece kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlar artık çok fazla kullanıldığından projenin bir yerden alınmış özgün olmayan bir proje olduğu izlenimi doğuracaktır. Sizin belirlediğiniz farklı tutumlar var ise onla ilgili ölçeklerinde olduğunu söylüyorsunuz o zaman projeyi yapabilirsiniz fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta projeniz bir akademisyenin hazırlayabileceği bir hale dönüşecektir. Bizden istenen öğrencilerin basit düşünerek bir proje oluşturmaları. Metnin alt tarafında örnekler var onlar gibi yani.

   Ama siz projenizden eminseniz sisteme girebilirsiniz. Bu yazının amacı o kadar emek vererek oluşturduğunuz projelerin reddedilmesinin önüne geçmek. Başarılar dilerim.

 18. Merhaba öğrenciler kantin alışverişi sırasında nelere dikkat ediyor tarzında bir proje olabilir mi? Okulda konu ile ilgili ankette yapsak. İlk kez TÜBİTAK projesi yapacağım yanıtlarsanız sevinirim

  • Merhaba hocam, Öncelikle başarılar dilerim ilk projenizi yapacaksınız sanırım. Yazdığınız yazıya göre öğrenciler kantin alışverişi yaparken nelere dikkat ediyor diye bir konu belirlemişsiniz ankette yapabiliriz diyorsunuz fikir geliştirilerek bir proje oluşturulabilir fakat bir araştırma projesi yapacaksak bir hipotezimiz olmalı. Bu araştırma sonucunda ne görmek istiyoruz bir amacımız olmalı. Sizin yazınıza göre anket yaparsak en çok alınan veya en az alınan ürünleri tespit edebiliriz. Peki bunu neden yaptık. Bu bilgi ne işimize yarayacak bir amaç doğrultusunda projeyi yönlendirmek gerekiyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir.

 19. Sayın hocam ben yıllardır genelde yaparak yaşayarak eğitimler verdiğim için şuan 30 projem kimi bitti kimi devam ediyor. Ayrıca yaptığımız çalışmalarda çocuklara sorular yönelterek birçok kendi çapımızda buluşlarımız oldu şuan 4 sınıf okutuyorum çok isterim bilim fuarına katılmayı ve öğrencilerim dezavantajlı bölgede yaşıyor. Eğitimde elinden geldiğince öğrencilerimi merkezde tutuyorum yıllardır okul bahçesinde her 1 sınıf a gelen ilk yıllardan başlayarak üretim yapıyoruz ağaç dikiyoruz geri dönüşüm ile yeni ürünler elde ediyoruz inanın bu çalışmaları her öğrencim yapıyor
  Geçen yıl her haftasonu cuma günleri bahçeden 1 kg ıspanak topladılar sıra ile evlerine götürdüler. Sağlıklı dengeli beslenme ile ilgili okulda kendi kahvaltılarını hazırladılar obeziteye karşı sloganlar belirlendi.bitkilere zarar veren böceklere karşı ilaç yaptık ne dersiniz nasıl bu projelerin başvurusunu yapabilirmiyiz
  Teşekkürler şimdiden

  • Merhaba hocam öncelikle tebrik ederim çalışmalarınızdan dolayı. Saydığınız etkinliklerden hemen hemen hepsi proje olarak değerlendirilebilir. Fakat yazınızdan okuduğum kadarıyla 4. sınıfları okutuyorum demişsiniz. Tübitak 4006 başvuru için 5-12 sınıflar arası başvuru yapabiliyor. Yani Tübitak üzerinden başvuru hakkı gözükmüyor. Ortaokulda görev alıyor musunuz bilemiyorum ama. Eğer görev alıyorsanız projeleriniz üzerinde spesifik konuşarak hepsini literatüre katabilirsiniz.

 20. Allah razı olsun. Çok faydalı oldu. Sizin sayenizde yapma isteğim geldi. Öğrencilere çok faydanız olacak

  • Milli teknoloji hamlesinde tubitak projini arastirma ve inceleme proje yapmayi dusunuyoruz.ilk kez katılım olucak ALLAHın izniyle. Ins emeklerimiz boşa cıkmaz.

 21. kafamda deli sorular vardı.? yazınız çok yardımcı oldu.Çok teşekkürler… Emeğinize sağlık.

 22. Çok faydalı oldu verdiğiniz bilgiler.Tübitak bizden her yıl proje yapmamızı bekliyor ama bu konuda hiçbir eğitim vermiyor.Sizin bilgilerinizden yararlanarak hazırlayacağım projenin türünü tespit etmiş oldum.Çok teşekkür ediyorum

   • Hocam mukavva kullanılarak hazırlanan kelime oyunları projede hangi alana ve yönteme girer? Diğer sorum ünlü bir ressamın eserlerini inceleme yapar ve bir resmini öğrencilere yaptırılırsa bunun türü ve alanı ne olur?

    • Merhaba hocam, mukavva kullanılarak hazırlanan oyun bir ürün çıktığından tasarım projesi kapsamına alınabilir. Tematik alt yapı ise mantık algoritma yazabilirsiniz en yakın olarak. Bir diğer proje ressamın eserlerini kaynak tarama yaparak incelemek inceleme projesi içerisine girer. Fakat bu projeleri öğrencilerin düşünüp hazırladığını öğretmelerin sadece danışmanlık yaptığını düşünürsek neden bu ressamın öğrenciler tarafından seçilip eserlerinin araştırılması çalışması yapıldığını yeterince iyi açıklamak faydanıza olacaktır.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*