Okulumuzdaki Teknolojik Rahatsızlıklar

Okulumuzdaki Teknolojik Rahatsızlıklar Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında hazırladığımız bir Tübitak 4006 Araştırma Projesidir.

Okulumuzda yaptığımız projeler baya bir ilgi çekti mesajlara yetişemez oldum. İlginizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Projelerle ilgili en çok sorulan soruları buradan paylaşarak soruları bir nebze hafifletmeyi düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan istediklerinizi vermeye başlayalım.

OKULUMUDAKİ TEKNOLOJİK RAHATSIZLIKLAR TÜBİTAK 4006 PROJESİ

İlgili proje okulumuz öğrencilerinden Ali Emircan KOÇ, İlker Tuna COŞGUN tarafından düşünülmüş olup ben sadece rehberlik yaptım. Bu sene TÜBİTAK tarafından istenen bilgilere göre başvuru formumuzu ve anketimizi hazırladık.

Projeyi ilk kez yaptığımız için eksiklikler olabilir. Tespit ettikleriniz olursa bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz.


PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ

Proje Adı: Okulumuzdaki Teknolojik Rahatsızlıklar
Proje Türü: Araştırma
Proje Alanı: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

PROJE AMACI

 • Okulumuzdaki öğrencilerinin bilişimi nasıl kullanmaları anlatmak ve kullandıkları teknolojik alet ve araçların esiri olmaktan kurtarmak,
 • Küçük yaşta teknolojiyle tanışan çocuklara teknolojik bağımlılıklar hakkında bilgi vermek.
 • Teknolojik araçların sadece fiziksel değil psikolojik etkilerinin de olabileceğinin farkına varılmasını sağlamak.
 • Teknoloji hastalıklarına duyarlı bir vatandaş olunmasını sağ
 • Teknolojik rahatsızlığı olan fakat bilincinde dahi olmayan öğrencilerimizin rahatsızlığının bilincine varmasını sağ
 • Bilinçlenen öğrencilerin etrafını gözlemleyerek anne, baba ve kardeş gibi yakınlarından başlayarak birçok kişiye de ulaşmasını sağ Ulaşan öğrencililer yakınındakilerine anlatıp onları bilinçlendirmesini sağlamak .
 • Teknoloji artık hayatımızın her aşamasındadır. Onu bir kenara atmamız mümkün değildir ama onun kontrolünde olmaktan çok onu kontrol eden bireyler oluşmasını sağlamak.
 • İnsanların zamanlarını daha verimli kullanmaları için onlara önerilerde bulunmak.

PROJE ÖZETİ

Bu projede Okulumuzdaki öğrencilerde en az bir teknolojik bağımlılık vardır. hipotezi araştırılacaktır.

Bu projenin yapılma amacı teknolojik araçlarla erken yaşta tanışan çocukların bilinçsiz olarak telefon tablet ve bilgisayar kullanması sebebiyle teknolojik bağımlılıklara yakalanma oranını tespit ederek bu rahatsızlıklardan kurtulmasını sağlamaktır. Bu kapsamda internette yaptığımız araştırmalarda bazı teknolojik bağımlılıkların olduğunu tespit ettik. Bu bağımlara bazı örnekler verecek olursak;

 • Momofobi; Cep telefonundan uzaklaşma kaygısı.
 • Ego sörfü; Sürekli olarak kendini internette arttırmak.
 • Cheesepoddıng; İnternetten sürekli MP3 indirmek.
 • İnternet Siniri; cihazlardaki performans düşüklüğü kişide sinire neden olması.
 • Facebook Depresyonu; Olumsuz olayları tekrar tekrar paylaşması nedeniyle insanların depresyona sürü
 • Elektronik uykusuzluk; dinlenme esnasınındı teknolojinin ürünlerinin kullanılması.
 • Hayalet titreşim; Telefon çalmadığı halde titreştiğini hissetmek
 • Google takibi; Etrafındaki insanları sürekli olarak internette aratmak.
 • Selfitis; Sürekli kendi resmini çekme ve paylaş
 • Phubbıng: akılı telefon hastalıyı
 • Siberkondri; İnternetten hastalığını çözme
 • Elektronik uykusuzluk; Dinlenme saati esnasında

Yukarıda saydığımız teknolojik rahatsızlıklardan okulumuz öğrencilerinde var mıdır? Yok mudur? Sorusundan hareketle bir anket hazırladık. Hazırladığımız anketi okulumuz öğrencilerinden 5. 6. 7 ve 8. Sınıflardan 100 er adet öğrenciye uygulayacağız. Her öğrencide en az 1 teknolojik rahatsızlık olmasını beklemekteyiz. Belirlediğimiz rahatsızlıkları oranlarına göre sıralama yaptıktan sonra en çok rastlanan rahatsızlıktan başlamak üzere tüm rahatsızlıklarla nasıl baş etmemiz gerektiğine dair çalışmalar yaparak öğrencilerimizle paylaşacağız.

PROJE YÖNTEMİ

1.Alt Proje Konusunu Belirleme: Bilişim Teknolojiler ve Yazılım dersinde Teknolojinin Etkileri adlı konuyu işlerken sınıfımızda birçok öğrencinin bu etkilerden birini veya birkaçını yaşadığını fakat dersi işleyene kadar farkında olmadıklarını gözlemledim. Buradan hareketle okulumuzun tamamında bir araştırma yapmaya ve diğer öğrencilerimizde de bu tarz rahatsızlıkların olup olmadığını öğrenmeye karar verdim.

2.Araştırma Yapma: İnternette yapığımız araştırmalarda Teknolojinin yanlış kullanılması sebebiyle fiziksel rahatsızlıklar verdiği gibi bilinçli kullanılmadığında bağımlılık yaratan rahatsızlıklarda verdiğini öğrendik. Bu rahatsızlıklara Momofobi, Ego sörfü, Cheesepoddıng, İnternet Siniri, Facebook Depresyonu, Elektronik uykusuzluk, Hayalet titreşim, Google takibi, Selfitis, Phubbıng, Siberkondri, Elektronik uykusuzluk gibi örnekler verebiliriz.

3.Hipotez Kurma: Teknolojinin bu kadar etkisini gördükten sonra hipotezimi belirledim. Hipotezim “Okulumuzdaki öğrencilerde en az bir teknolojik bağımlılık vardır. Şeklinde olmuştur.

4.Deney ve Gözlem Zamanı: Araştırma sırasında edindiğim teknolojik bağımlılıkların öğrencilerimizde olup olmadığını öğrenebilmek için bir anket hazırladık. Bu ankette rahatsızlıklara ait açıklamalar ve sizde bu tarz rahatsızlıklar var mı diye soracağız. Okulumuzda bulunan 5,6,7,8 sınıf öğrencilerinden minimum 100 er kişiye olmak üzere anketimizi uygulayacağız. Ankete girebilmeleri için okul sitesinde, okul panolarında ve sınıflarda duyurular yapacağız.

5.Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç: Aldığımız verileri Microsoft Excel ortamında değerlendireceğiz. Hipotezimiz doğru ise Poster şeklinde analizimizi sunacağız. Hipotezimiz doğru çıkmazsa yeni bir hipotez belirleyerek çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda okulumuz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerinden destek alacağız.

6.Alt Proje Posteri Hazırlama: Hazırlayacağım postere projem öncesinde neler yaptığı projem süresince neler yaptığımı ve projem sonrasında ne yaptığımı yazacağım. Posterimin anlaşılır ve düzenli olmasını sağlayacağım.

Proje Danışmanı: Özgür ŞEREMET
Proje Öğrencisi: Ali Emircan KOÇ, İlker Tuna COŞGUN


Başvuru esnasında ayrıca bizden anket ve izin dilekçesi istenmekte bunları da aşağıda paylaşıyorum.

PROJE ANKETİ

Anketin Microsoft Word ile hazırlanmış halini indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Müdürlüğünüzden anket izni almak için gerekli olan dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Yukarıda TÜBİTAK sistemine başvuru yapabilmeniz için gerekli olan Amaç, Özet, Yöntem ve proje anketi verilmiştir. Sisteme girdiğimiz bu verilerle projelerimiz onaylandı. “ Sizde eğer kullanacaksanız proje başlığı ve hipotezinde değişiklikler yaparsanız minnettar oluruz. Aynı proje ile farklı bir hipotezi test etmiş oluruz. “

Şimdi projemizi yapım aşamalarına geçelim.


PROJE YAPILIŞI

Evet arkadaşlar projemiz TÜBİTAK tarafından onaylandı ve hemen yapım işlemlerine başladık. Bu kapsamda ilk işimiz anket için belirlediğimiz soruları google formlar üzerinden oluşturduk ve öğrencilerimizin bu anketi doldurmaları için çalışmalara başladık. Anketimiz yukarıda gördüğünüz gibidir. Sınıfları gezerek öğrencilerimizden anketimize girerek projemize destek olmalarını istedik.

Okulumuzdaki Teknolojik Rahatsızlıklar Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

Okul sitesi ve ozgurseremet.com üzerinden yayınlanan anketlerimize sınıf sınıf gezerek öğrencilerimizin katılımlarını sağladık. 1 Aylık bu süreç sonunda yeterli veriye ulaştığımıza inandıktan sonra verileri değerlendirmeye başladık.

Derlediğimiz verilere göre yukarıdaki sonuçları elde ettik. Bu sonuçlarımızı fuarda gösterebilmek için renkli çıktı aldık.

Teknolojinin Etkileri

Fuar sırasında ziyaretçilerimizin projeye olan ilgilerini çekmek için aynı anketi ziyaretçilerimiz üzerinde de uyguladık. Daha sonra verdikleri cevaplara göre ziyaretçilerimizin sahip olduğu Teknolojik Rahatsızlıkları kendilerine söyleyerek bu konuda dikkatli olmalarını istedik.

Bu araştırma projesi bilişim alanında eksikliğini hissettiğim araştırma projelerini tamamlamak için üzerinde çok fazla kafa yorarak bulduğumuz bir araştırma projesidir. Projeyi dahada geliştirerek deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Geçen sene projemizi kendi okulunda uygulayan Gül Öğretmenimiz kendi hazırlayıp çıkardığı A4 boyutunda görselleri bizimle paylaştı. Bende aşağıya ekliyor ve bundan sonra faydalanacaklar adına kendisine teşekkür ediyorum.

Resimleri bir sunu içerisine ekleyerek paylaşmak istedim. Daha görsel olacağını düşündüğümden bu yönteme başvurdum. Sunuyu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


PROJE POSTERİ

Projemizi sunarken kullanabilmek için poster hazırlayacağız. Bu posteri hazırlarken öğrencilerimiz kendi seviyelerinde hazırlayabilsinler üzerinde değişiklik istediklerinde kolayca yapabilsinler diye PowerPoint programında bir şablon hazırladık. Şablonu buraya ekliyorum proje öğrencileri indirerek ilgili alanları doldurup renklerde düzenlemeler yaptıktan sonra çıkarılması için bana teslim edeceksiniz. Okul dışı faydalanmak isteyen arkadaşlarda dilerse indirip kullanabilir.

Not: Şablon Dosyası ppt uzantılı olup PowerPoint programıyla açılabilir. Ayrıca büyüklük 100cm x 70cm olacak şekilde dizayn edilmiştir. 25cm x 70cm iki kenar orta kısım ise 50cm x 70cm olarak düşünülmüştür. Farklı boyutlarda poster çıkarmak isteyen kişilerin önce boyutu değiştirip sonra değişiklik yapmaları faydalı olacaktır.

Poster Şablonunu aşağıdaki resme tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Okulumuzdaki Teknolojik Rahatsızlıklar Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi Posteri

PROJE RESİMLERİ

Okulumuzdaki Teknolojik Rahatsızlıklar Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
Okulumuzdaki Teknolojik Rahatsızlıklar Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
Okulumuzdaki Teknolojik Rahatsızlıklar Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
Okulumuzdaki Teknolojik Rahatsızlıklar Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

Projeler başka arkadaşlara fikir vermek için paylaşılmıştır. 

Tübitak 4006 Bilim Fuarına Başvurudan başlayıp Proje sonuçlarını girmeye kadar tüm adımların anlatıldığı ve kullanabileceğin hazır örnek Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projelerinin verildiği Tübitak 4006 Bilim Fuarı: Başvuru – Örnek Projeler sayfasını ziyaret ederek daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Projeler için bilgi almak isterseniz herhangi bir soru veya sorunda aşağıya yorum olarak yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar yazılan günün akşamı saat 23:00 da okunarak yanıtlanacaktır.

Acil durumlar için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

İNSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİM

Özgür ŞEREMET İnstagram Sayfasına link üzerinden veya aşağıya eklediğim resim üzerinden ulaşabilirsiniz.

özgür şeremet yeni instagram

Ayrıca İnstagram hesabınız var ise hesabımızı takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İnstagram üzerinden attığınız mesajlar gün saat fark etmeksizin en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

21 Comments

 1. MERHABA HOCAM. İZNİNİZLE BENDE BU PROJEYI KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUM. ANKETİNİZİ KULLANABİLİRMİYİM HOCAM?

 2. Merhabalar hocam, ben de bu araştırmayı yapmayı düşünürken çalışmanıza rastladım. Sizce çalışmanın tematik alanı ne olur, dijital dönüşüm olabilir mi? Paylaşımlarınız için teşekkürler.

 3. hocam proje sonucunda yazdığınız hiç rahatsızlığı olmayan öğrenci şeklindeki tabloyu nasıl oluşturdunuz?

 4. Geçtiğimiz yıl biz de bu paylaştığınız projeyi gerçekleştirdik hocam, ben ayrıca her hastalık için a4 boyutunda tanıtım posterleri hazırladım görsellik kazanması açısından, epey ilgi görmüştü.

 5. Anket Google form aracılığıyla da doldurulabilir. Öğrenciler orada anketin nasıl oluştuğunu hemde veri analizinin nasıl olduğunu öğrenebilirler. Emeğinize sağlık.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*