Okulumuzda Siber Zorbalık Araştırması

Okulumuzda Siber Zorbalık Araştırması Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında hazırladığımız bir Tübitak 4006 Araştırma Projesidir.

Okulumuzda yaptığımız projeler baya bir ilgi çekti mesajlara yetişemez oldum. İlginizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Projelerle ilgili en çok sorulan soruları buradan paylaşarak soruları bir nebze hafifletmeyi düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan istediklerinizi vermeye başlayalım.

OKULUMUZDA SİBER ZORBALIK ARAŞTIRMASI TÜBİTAK 4006 PROJESİ

İlgili proje okulumuz öğrencilerinden Nuri Efe ER, Arda BAL tarafından hazırlanmış olup proje fikri Bilgisayarbilisim.net sitesinden bir hocamızdan alınmıştır. İsmini şuan hatırlayamadım ama bulup ekleme yapacağım. Kendisine teşekkür ederiz.

Biz öğrencilerimizle bu sene TÜBİTAK tarafından istenen bilgilere göre başvuru formumuzu ve anketimizi hazırladık.

Projeyi ilk kez yaptığımız için eksiklikler olabilir. Tespit ettikleriniz olursa bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz.


PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ

Proje Adı: Okulumuzda Siber Zorbalık Araştırması
Proje Türü: Araştırma
Proje Alanı: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

PROJE AMACI

  • Bu proje insanların neden siber zorbalık yaptıklarını tespit etmek,
  • Siber zorbalık yaparken başkalarına zarar verirken yaptığı davranışın farkında olup olmadığını tespit etmek,
  • Siber zorbalığa maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek,
  • Siber zorbalığa maruz kalmış ise durumun farkında olup olmadığını belirlemek,
  • Siber zorbalığa maruz kaldığında yapılması gerekenlerle ilgili çalışma yaparak öğrencileri bilgilendirmek,
  • Siber zorbalığa en çok maruz kalan yaş grubu ve cinsiyeti tespit etmek,
  • Teknolojiyi yeni yeni kullanmaya başlayan bireylerimizde ağaç yaşken eğilir fikrinden hareketle temelini sağlam oturtarak siber zorbasız bir internet ortamı oluşturmak,
  • Siber zorbalık yapmaya neden olan davranışları tespit edip yok edilmesini sağlayarak siber zorbasız bir internet ortamı oluşturmak,
  • Teknolojiyi karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde kullanabilmeleri öğretmen ve alışkan haline getirmelerini sağlamak,
  • Siber zorbalıkla ilgili önlemler almak ve toplumumuzun internette birlik beraberlik içinde birbirlerine yardım etmeyi esas alarak gezinmelerini sağ

PROJE ÖZETİ

Bu projemizde İnternet kullanan Küçük yaş gruplarında siber zorbalığa maruz kalma oranı daha yüksektir.Hipotezi araştırılacaktır.

Etrafımdaki insanların ve ortaokula yeni geçen çocukların sanal ortamda güçsüz olduklarını fark ettim bu yüzden dünyada en fazla çocuklar siber zorbalık kurbanımı oluyor sorusu aklıma geldi. Bu projenin yapılma amacı çocukların sanal dünyada güçlenmesi ve siber zorbalığın önüne geçilmesi. İnsanları ve çocukları bilinçlendirmek ve siber zorbalık yapmamasını ya da yaptırmamasını sağlamaktır.

Daha duyarlı bir toplum ve bilinçli teknolojik alet kullanıcıları oluşturma için okulumuzda siber zorbalığa maruz kalan öğrencileri tespit etmek için bir anket hazırlayacağız. 5-6-7-8. Sınıf öğrencilerine bu anketi uyguladıktan sonra anket sonuçlarına göre okulumuzda siber zorbalığa maruz kalan veya siber zorbalık yapan arkadaşlarımızı tespit edeceğiz.

Tespitler sonunda Elimize geçen sonuçları zorbalığa maruz kalan öğrencilerin yaş gurupları, cinsiyet vb gruplandırmalar yaparak hangi dönemde daha fazla zorbalığa maruz kalındığını veya cinsiyetin bir etkisi olup olmadığını tespit edeceğiz.

Ayrıca zorbalık yapan arkadaşlar bilinçlendirerek yaptıklarının suç olduğunu hatırlatıp, zorbalığa maruz alan öğrencilerimize ise ne yapmalar gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bununla ilgili poster ve broşürler hazırlayarak dağıtacağız ve insanların bilinçlenmesini sağlayacağız.

Velilerimize sonuçlar hakkında bilgi vererek onların kendi öğrencilerini internet ortamında da koruyabilmesi için bilinçlendirmiş olacağız.

Bu sayede teknolojiyi daha düzgün kullanan bireyler yetiştirmeye ve daha sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmaya çalışacağız. Proje aşamasında takıldığımız yerler için bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenimizden destek alacağız. Ayrıca siber zorbalık ve siber suçlarla ilgili bilgi alma ve anketimizde doğru sorular oluşturabilme için emniyet müdürlüğü siber suçlarla mücadele biriminden destek alacağız.

PROJE YÖNTEMİ

1.Alt Proje Konusunu Belirleme: Siber zorbalığa maruz kalma oranının yaş ve cinsiyetle bir ilişkisi var mıdır sorusundan hareketle bu proje hazırlanmaya başlamıştır.

2.Araştırma Yapma: İnternette yaptığımız araştırmalarda siber zorbalık teriminin, gerçek dünyada yapılan zorbalık eylemlerinin tümünün dijital platformlara taşınması olduğunu, siber zorbalığın genellikle SMS, mail ve çeşitli uygulamalar, çevrimiçi sosyal medya servisleri, forumlar ve oyunlar gibi, birçok kullanıcının içerik paylaşabildiği ve birbiriyle etkileşime girebildiği araçlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini öğrendik.

Ayrıca bir siber zorbanın yapacağı siber zorbalık eğilimleri daima farklılık gösterebileceğini En yaygın görülen örneğinin ise siber zorbaların birini hedef alan, o kişi hakkında olumsuz, yanlış veya zararlı yorumlarda bulunmasıdır. Bu paylaşımlar bazen kişisel bilgileri içerirken, bazen kişi hakkında özel bilgileri veya yüz kızartıcı ögeleri de içerebilir.

3.Hipotez Kurma: Bizim hipotezimiz “İnternet kullanan Küçük yaş gruplarında siber zorbalığa maruz kalma oranı daha yüksektir.” Şeklinde belirlenmiştir.

4.Deney ve Gözlem Zamanı: Okulumuzda 5. 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinden 100 er adet öğrenciye anket uygulayacağız. Bu ankette yaş, cinsiyet, siber zorbalığa maruz kalınıp kalınmadığı, hangi web sitesi veya uygulama üzerinde siber zorbalığa maruz kalındığı, maruz kalan öğrencilerin nasıl tepkiler verdiği gibi sorular soracağız.

5.Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç: Yapılacak anket sonunda okulumuzda siber zorbalığa maruz kalan öğrencileri tespit edeceğiz. Bilmeden de olsa siber zorbalık yapmış öğrencileri tespit ederek gerekli önerilerde bulunacağız. Ayrıca edindiğimiz verileri Microsoft Excel ortamında düzenleyerek grafikler haline getireceğiz ve tabi ki Hipotezimizin doğruluğunu kontrol edecek eğer hipotezimiz yanlışsa araştırmamızı baştan yapıp yeni hipotez kuracağız. Eğer hipotezim doğru ise bir poster şeklinde analizle sonucumu sunacağım.

6.Alt Proje Posteri Hazırlama: Hazırlayacağımız postere projemizin öncesinde neler yaptığımızı, projemiz süresince neler yaptığımızı ve projemiz sonrasında neler yapacağımızı yazacağız. Posterimizin anlaşılır ve düzenli olmasını sağlayacak, yaptığım her şeyi özetleyen ve anlatan bir poster hazırlayacağız.

Proje Danışmanı: Özgür ŞEREMET
Proje Öğrencisi: Nuri Efe ER, Arda BAL


Başvuru esnasında ayrıca bizden anket ve izin dilekçesi istenmekte bunları da aşağıda paylaşıyorum.

PROJE ANKETİ

Anketin Microsoft Word ile hazırlanmış halini indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Müdürlüğünüzden anket izni almak için gerekli olan dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Yukarıda TÜBİTAK sistemine başvuru yapabilmeniz için gerekli olan Amaç, Özet, Yöntem ve proje anketi verilmiştir. Sisteme girdiğimiz bu verilerle projelerimiz onaylandı. “ Sizde eğer kullanacaksanız proje başlığı ve hipotezinde değişiklikler yaparsanız minnettar oluruz. Aynı proje ile farklı bir hipotezi test etmiş oluruz. “

Şimdi projemizi yapım aşamalarına geçelim.


PROJE YAPILIŞI

Evet arkadaşlar projemiz TÜBİTAK tarafından onaylandı ve hemen yapım işlemlerine başladık. Bu kapsamda ilk işimiz anket için belirlediğimiz soruları google formlar üzerinden oluşturduk ve öğrencilerimizin bu anketi doldurmaları için çalışmalara başladık. Anketimiz yukarıda gördüğünüz gibidir. Sınıfları gezerek öğrencilerimizden anketimize girerek projemize destek olmalarını istedik.

Okulumuzda Siber Zorbalık Araştırması Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

Okul sitesi ve ozgurseremet.com üzerinden yayınlanan anketlerimize sınıf sınıf gezerek öğrencilerimizin katılımlarını sağladık. 1 Aylık bu süreç sonunda yeterli veriye ulaştığımıza inandıktan sonra verileri değerlendirmeye başladık.

Derlediğimiz verilere göre yukarıdaki sonuçları elde ettik. Bu sonuçlarımızı fuarda gösterebilmek için renkli çıktı aldık.

Siber Zorbalık Afişi

Fuar sırasında ziyaretçilerimizin projeye olan ilgilerini çekmek için önce projemizi uygulama adımlarımızı sonuçlarını anlattık. Daha sonra yukarıdaki afişten faydalanarak bilgilendirme yaptık.

Bu araştırma projemiz sayesinde fuarımıza katılan herkesi bilinçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde kullanılabilecek örnek araştırma projesi olarak değerlendirilebilir.


PROJE POSTERİ

Projemizi sunarken kullanabilmek için poster hazırlayacağız. Bu posteri hazırlarken öğrencilerimiz kendi seviyelerinde hazırlayabilsinler üzerinde değişiklik istediklerinde kolayca yapabilsinler diye PowerPoint programında bir şablon hazırladık. Şablonu buraya ekliyorum proje öğrencileri indirerek ilgili alanları doldurup renklerde düzenlemeler yaptıktan sonra çıkarılması için bana teslim edeceksiniz. Okul dışı faydalanmak isteyen arkadaşlarda dilerse indirip kullanabilir.

Not: Şablon Dosyası ppt uzantılı olup PowerPoint programıyla açılabilir. Ayrıca büyüklük 100cm x 70cm olacak şekilde dizayn edilmiştir. 25cm x 70cm iki kenar orta kısım ise 50cm x 70cm olarak düşünülmüştür. Farklı boyutlarda poster çıkarmak isteyen kişilerin önce boyutu değiştirip sonra değişiklik yapmaları faydalı olacaktır.

Okulumuzda Siber Zorbalık Araştırması Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi Poster Şablonunu aşağıdaki resme tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Okulumuzda Siber Zorbalık Araştırması Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi Posteri

PROJE RESİMLERİ

Okulumuzda Siber Zorbalık Araştırması Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
blank
blank

Okulumuzda Siber Zorbalık Araştırması Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi başka arkadaşlara fikir vermek için paylaşılmıştır. 

Tübitak 4006 Bilim Fuarına Başvurudan başlayıp Proje sonuçlarını girmeye kadar tüm adımların anlatıldığı ve kullanabileceğin hazır örnek Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projelerinin verildiği Tübitak 4006 Bilim Fuarı: Başvuru – Örnek Projeler sayfasını ziyaret ederek daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Projeler için bilgi almak isterseniz herhangi bir soru veya sorunda aşağıya yorum olarak yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar yazılan günün akşamı saat 23:00 da okunarak yanıtlanacaktır.

Acil durumlar için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

İNSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİM

Özgür ŞEREMET İnstagram Sayfasına link üzerinden veya aşağıya eklediğim resim üzerinden ulaşabilirsiniz.

özgür şeremet yeni instagram

Ayrıca İnstagram hesabınız var ise hesabımızı takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İnstagram üzerinden attığınız mesajlar gün saat fark etmeksizin en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*