Kan Grubu ile Matematik

Kan Grubu ile Matematik? Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında hazırladığımız bir Tübitak 4006 Araştırma Projesidir.

Okulumuzda yaptığımız projeler baya bir ilgi çekti mesajlara yetişemez oldum. İlginizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Projelerle ilgili en çok sorulan soruları buradan paylaşarak soruları bir nebze hafifletmeyi düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan istediklerinizi vermeye başlayalım.

KAN GRUBU İLE MATEMATİK TÜBİTAK 4006 PROJESİ

İlgili proje okulumuz öğrencilerinden Büşra MERT, Amine Ceyda YILDIRIM tarafından düşünülmüş olup ben sadece rehberlik yaptım. Bu sene TÜBİTAK tarafından istenen bilgilere göre başvuru formumuzu ve anketimizi hazırladık.

Projeyi ilk kez yaptığımız için eksiklikler olabilir. Tespit ettikleriniz olursa bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz.


PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ

Proje Adı: Kan grubu ile matematik
Proje Türü: Araştırma
Proje Alanı: Matematik

PROJE AMACI

Kan gruplarının matematik derslerine etkisini göstermek için bu projeyi hazırlamak istedik. Projemizin öncelikli amacı kan gruplarının matematik derslerine etkisini göstermek. Anketimiz de sorduğumuz sorular neticesinde farklı yaş gruplarında ki matematik dersinde etkisini öğreneceğiz ve bu öğrencilerin hangi kan grubunun matematik alanında daha başarılı olduğunu öğrenmiş olacak ve bu sonuçları da sunacağız. Projemiz sonucunda farklı kan gruplarının matematik dersinde başarılı olma konusunda bilinçlendirmiş olacak, bu bilgiyi kullanarak matematik derslerine etkisini görecek ve bu bilgiyi günlük hayatında kullanacaktır şimdi ise bu proje kapsamında araştırdığımız bazı maddeler şunlardır;

  • Amaç 1=kan gruplarının matematiksel zekâ üzerindeki etkisini öğrenmek.
  • Amaç 2=hangi kan gruplarının matematik alanındaki daha başarısını öğrenip rapor haline getirmek.
  • Amaç 3=matematiksel zekâ ile kan grupları arasındaki bir bağlantı olup olmadığını araştırarak öğrenmek.
  • Amaç 4 =proteini fazla olan kan gruplarının matematiksel alanda etkisini araştırarak öğrenmek.
  • Amaç 5=kan gruplarının matematiksel alandaki etkisini öğrendikten sonra bilimsel veya toplumsal açısından ne gibi katkılar sağladığını öğrenmek.
  • Amaç 6=bazı öğrencilerin kan grubunun (eğer projemiz olumlu yönde olur ise) etkisi ile matematik alanında başarılı olduğunu ortaya çıkarmak ve belki de geleceğin bilim insanlarını bulmuş olacağız.
  • Amaç 7=farklı kan gruplarındaki kız /erkek cinsiyetinde, hangi cinsiyetin daha başarılı olup olmadığını öğrenip, o cinsiyetin başarı ortalamasını öğrenmek

PROJE ÖZETİ

Bu projemizde Bizim hipotezimiz kan grupları matematiksel zekâyı etkilemez.Hipotezi araştırılacaktır.

Rastgele seçilmiş iki yüz tane öğrencinin kan gruplarını öğrenerek matematik alanındaki başarısını öğreneceğiz. Bunu yaparken kan gruplarının doğru olmasına, öğrenci notlarının doğru olmasına özen göstereceğiz. Aksi takdirde öğrenciler kan gruplarını bilmiyorlarsa ailelerine danışacağız. Yanlış bilgi edinmemiz bizim için kötü bir durum olacaktır. Bilgilerin doğruluğu bizim için çok önemlidir. Öğrenci notlarını ise okudukları okulların idaresinden yıllara göre başarı dağılımını kontrol edeceğiz. Farklı yaş grubundaki öğrencilerin kan gruplarının matematik dersine etkisini göstermek için bu projeyi hazırlamak istedik. Etrafım da ki Farklı yaş grubundaki öğrencilerin farklı kan gruplarının matematik başarısının farklı olduğunu fark ettik ve bir gözlem yaptık. Yaptığımız gözlemler sonucunda öğrencilerin kan grupları matematiksel zekâyı etkilediğini, büyük bir kısmının başarısının yüksek olduğunu gözlemledik. Kan grubunun daha çok matematik zekâsını geliştirdiğini ve derslerle ilgilendiğini sonucuna vardık.

Yapacağımız proje öğrencilerin kan grubunu öğrenmesini ve zekâsını fark ederek zekâsını gösterecek. Projemizi uygularken bir anket düzenleyeceğiz. Bu ankette öğrencilerin kan grupları ile matematik ders notlarını öğrenmeye yönelik bir kaç soru soracağız. Anketim in sonucunu bir poster yaparak sunacağız. Anketimiz bir süre etkin olacak ve bu sayede en fazla katılımı sağlamaya çalışacağız. Projemizin sonucunda öğrenciler kan grupları ile matematiksel zekânın bir bağlantısı olduğunu öğrenecekler böylece matematik derslerinde daha başarılı olacaklar. Böylece daha başarılı bir toplum oluşacaktır.

PROJE YÖNTEMİ

1.Alt Proje Konusunu Belirleme: Kan grubu matematiksel zekâmızı etkiler mi? sorusuna cevap bulmak için proje konumu seçtik. Kan gruplarının matematiksel zekâdaki etkilerini öğrenerek bilime ve topluma fayda sağlamak için bu projeyi seçtik.

2.Araştırma Yapma: İnternette ve çeşitli kaynaklarda yaptığımız araştırmalar sonucunda zekânın kalıtsal etkisi olduğunu dolayısıyla matematiksel zekânındı kalıtsal bir etkisi olduğunu tespit ettik. Sadece zekâ değil kan grubumuzda kalıtsal olduğunu öğrendik. Çeşitli kan gruplarında yaptığım araştırmalarda kan gruplarının matematiksel zekâya etkisini inceleyeceğiz.

3.Hipotez Kurma: Yaptığım araştırmalar sonucunda hipotezimizi oluşturduk. ‘Bizim hipotezimiz kan grupları matematiksel zekâyı etkilemez. Şeklinde belirlenmiştir. Fakat az bulunan kan grupları acaba daha zeki midir? Sorusunu da kendimize sormadan geçemiyoruz.

4.Deney ve Gözlem Zamanı: Biz hipotezimizi doğrulamak için bir anket hazırlayacağız. Anketimiz de kan grubunuz ne olduğu ve ders notunuz ne?  Gibi kan gruplarını ve matematik ders notunu öğrenmeye yönelik sorular bulunacak. Anketimiz sonucunda hipotezimizim doğru olup olmadığını belirleyeceğiz.

5.Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç: Yaptığımız anket sonunda kan gruplarının matematik derslerine etkisi olup olmadığını, öğrencilerin günlük ne kadar matematik ile ilgili test çözdüğü ve matematik zekâsının nasıl olup olmadığını öğrenmiş olacağız. Hipotezimizin doğruluğunu kontrol edecek, eğer hipotezimiz yanlışsa araştırmamızı baştan yapıp yeni hipotez kuracağız. Eğer hipotezimiz doğru ise bir poster şeklinde analizle sonucumuzu sunacağız.

6.Alt Proje Posteri Hazırlama: Hazırlayacağımız postere projemin öncesinde neler yaptığımızı, projemizin süresince neler yaptığımızı ve projemiz sonrasında neler yaptığımızı yazacağız. Posterimizin anlaşılır ve düzenli olmasını sağlayacak, yaptığımız her şeyi özetleyen ve anlatan bir poster hazırlayacağız. Ayrıca fuar sırasında ziyaretçilerimize kan gruplarını sorarak araştırma sonucumuza göre hangi sıralamada yer aldıklarını da göstereceğiz.

Proje Danışmanı: Abdullah KOÇ
Proje Öğrencisi: Büşra Mert, Amine Ceyda YILDIRIM


Başvuru esnasında ayrıca bizden anket ve izin dilekçesi istenmekte bunları da aşağıda paylaşıyorum.

PROJE ANKETİ

Anketin Microsoft Word ile hazırlanmış halini indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Müdürlüğünüzden anket izni almak için gerekli olan dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Yukarıda TÜBİTAK sistemine başvuru yapabilmeniz için gerekli olan Amaç, Özet, Yöntem ve proje anketi verilmiştir. Sisteme girdiğimiz bu verilerle projelerimiz onaylandı. “ Sizde eğer kullanacaksanız proje başlığı ve hipotezinde değişiklikler yaparsanız minnettar oluruz. Aynı proje ile farklı bir hipotezi test etmiş oluruz. “

Şimdi projemizi yapım aşamalarına geçelim.


PROJE YAPILIŞI

Evet arkadaşlar projemiz TÜBİTAK tarafından onaylandı ve hemen yapım işlemlerine başladık. Bu kapsamda ilk işimiz anket için belirlediğimiz soruları google formlar üzerinden oluşturduk ve öğrencilerimizin bu anketi doldurmaları için çalışmalara başladık. Anketimiz yukarıda gördüğünüz gibidir. Sınıfları gezerek öğrencilerimizden anketimize girerek projemize destek olmalarını istedik.

Kan Grubu ile Matematik? Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

Okul sitesi ve ozgurseremet.com üzerinden yayınlanan anketlerimize sınıf sınıf gezerek öğrencilerimizin katılımlarını sağladık. 1 Aylık bu süreç sonunda yeterli veriye ulaştığımıza inandıktan sonra verileri değerlendirmeye başladık.

Derlediğimiz verilere göre yukarıdaki sonuçları elde ettik. Bu sonuçlarımızı fuarda gösterebilmek için renkli çıktı aldık.

Fuar sırasında yaptığım çalışmaları ve sonuçları sunduk. Fakat diğer tasarım projeleri ve araştırma projeleri yanında çalışma olarak aynı olmasına rağmen daha az ilgi gören bir projemiz olmuştur.

Bu durumu göz önüne alarak bu tarz projeleri sadece yeterli araştırma projesine ulaşamadığınız durumlarda kullanmanız önerilir. Yapılan fuarın daha kaliteli olması için daha farklı projeleri değerlendirebilirsiniz.


PROJE POSTERİ

Projemizi sunarken kullanabilmek için poster hazırlayacağız. Bu posteri hazırlarken öğrencilerimiz kendi seviyelerinde hazırlayabilsinler üzerinde değişiklik istediklerinde kolayca yapabilsinler diye PowerPoint programında bir şablon hazırladık. Şablonu buraya ekliyorum proje öğrencileri indirerek ilgili alanları doldurup renklerde düzenlemeler yaptıktan sonra çıkarılması için bana teslim edeceksiniz. Okul dışı faydalanmak isteyen arkadaşlarda dilerse indirip kullanabilir.

Not: Şablon Dosyası ppt uzantılı olup PowerPoint programıyla açılabilir. Ayrıca büyüklük 100cm x 70cm olacak şekilde dizayn edilmiştir. 25cm x 70cm iki kenar orta kısım ise 50cm x 70cm olarak düşünülmüştür. Farklı boyutlarda poster çıkarmak isteyen kişilerin önce boyutu değiştirip sonra değişiklik yapmaları faydalı olacaktır.

Kan Grubu ile Matematik? Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi Poster Şablonunu aşağıdaki resme tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kan Grubu ile Matematik? Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi Posteri

PROJE RESİMLERİ

Kan Grubu ile Matematik? Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
Kan Grubu ile Matematik? Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

Kan Grubu ile Matematik? Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi başka arkadaşlara fikir vermek için paylaşılmıştır. 

Tübitak 4006 Bilim Fuarına Başvurudan başlayıp Proje sonuçlarını girmeye kadar tüm adımların anlatıldığı ve kullanabileceğin hazır örnek Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projelerinin verildiği Tübitak 4006 Bilim Fuarı: Başvuru – Örnek Projeler sayfasını ziyaret ederek daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Projeler için bilgi almak isterseniz herhangi bir soru veya sorunda aşağıya yorum olarak yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar yazılan günün akşamı saat 23:00 da okunarak yanıtlanacaktır.

Acil durumlar için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

İNSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİM

Özgür ŞEREMET İnstagram Sayfasına link üzerinden veya aşağıya eklediğim resim üzerinden ulaşabilirsiniz.

özgür şeremet yeni instagram

Ayrıca İnstagram hesabınız var ise hesabımızı takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İnstagram üzerinden attığınız mesajlar gün saat fark etmeksizin en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

3 Comments

  1. Hocam merhaba ben 7/m den Amine Ceyda yıldırım arkadaşımla birlikte TÜBİTAK dan proje aldık kan grupları ile matematiğin arasındaki ilişki diye cuma günü karne alırken siz bize ne yapacağımızı anlatmıştınız anlamadığınız da bana sorun demiştiniz bizde ne yapacağımızı anlamadik bize anlatır mısınız hiç bir şey anlamadık daha doğrusu yapamadık bize yardımcı olur musunuz

    • Bu yazının üst kısmında bir poster var o posteri bilgisayarınıza indireceksiniz ve düzenleyeceksiniz. Ayrıca sitenin sağ tarafında anket linki var okul başlayınca sınıfları gezip duyuru yapacağız ve anketi doldurmalarını isteyeceğiz. Şimdilik hepsi bu kadar anketler dolduktan sonra kalan işleri yine tarif ederim. Pazartesi okulda görüşelim Ceyda.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*