Gözlerle Eller Sayısalı Belirler

Gözlerle Eller Sayısalı Belirler Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında hazırladığımız bir Tübitak 4006 Araştırma Projesidir.

Okulumuzda yaptığımız projeler baya bir ilgi çekti mesajlara yetişemez oldum. İlginizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Projelerle ilgili en çok sorulan soruları buradan paylaşarak soruları bir nebze hafifletmeyi düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan istediklerinizi vermeye başlayalım.

GÖZLERLE ELLER SAYISALI BELİRLER TÜBİTAK 4006 PROJESİ

İlgili proje okulumuz öğrencilerinden Elifnaz ŞANLI ve Zeynep Elif KÜRŞADOĞLU tarafından düşünülmüş olup ben sadece rehberlik yaptım. Bu sene TÜBİTAK tarafından istenen bilgilere göre başvuru formumuzu ve anketimizi hazırladık.

Projeyi ilk kez yaptığımız için eksiklikler olabilir. Tespit ettikleriniz olursa bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz.


PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ

Proje Adı: Gözlerle Eller Sayısalı Belirler

Proje Türü: Araştırma

Proje Alanı: Matematik

PROJE AMACI

 • Sağ ve sol beyin loblarının kullanımının birinin daha baskın ya da dengeli oluşu ders notlarında gözükmekte midir? “Yani sol beyin lobunu baskın kullanan bireylerin matematik notlarına bakarken sağ beyin lobu baskın olan bireylerin sanatsal ve sözel yetenekleriyle olan ilişkisi var mıdır?” sorusuna yanıt bulmak.
 • İstem dışı da olsa beynimizin daha fazla çalışan bölümünün ellerimizi ve gözlerimizi kontrol edip etmediğini gözlemlemek.
 • İnsan beyni sağ beyin ve sol beyin şeklinde davranış ve düşünme biçimine göre ikiye ayrılır. Yapılan araştırmalara göre beynimizi saracak potansiyelin küçük bir bölümünü kullanırız, dolayısıyla her daim geliştirmeye müsait bir bölüm vardır. İnsanların beyninin hangi bölümünün gelişmiş olduğunu öğrendikten sonra hangi alanlarda ilerleyebileceklerini ve beynini geliştirmesi için ne tür etkinlikler yapması gerektiğini insanlara söyleyebilmek.
 • Bir diğer amacımız ise okulumuz öğrencilerinden 5, 6, 7 ve 8. sınıfların beyinlerinin sağ tarafını mı yoksa sol tarafını mı yani hangisini daha iyi kullandıklarını tespit ederek öğrencilerimize dikkat geliştirme ve güçlendirme çalışmaları (egzersizleri) yapabilmek.

PROJE ÖZETİ

Bu projede El ve Göz hareketleri sayısal yatkınlığımızı belirler” hipotezi araştırılacaktır.

Sınıfımızdaki arkadaşlarımıza baktığımda bazılarının okuma becerilerinin olduğunu bazılarının ise matematik becerilerinin olduğunu gözlemledik ve bunun neyden kaynaklandığını araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda vücudumuzun patronu olarak nitelendirebileceğimiz en önemli organımız beyin genel olarak bir bütün olsa da, sağ ve sol yarım küreleri farklı farklı misyonlara sahip olduğunu,

Sol beyin konuşma ve duygu durum merkezini barındırması sebebi ile sağ beyinden daha önemli görevler üstlendiği ve daha baskın olduğu ayrıca Sol beyin matematiksel yetenekleri, sağ beyin ise sözel yetenekleri ön plana çıkardığını öğrendik. Daha sonra yaptığımız detaylı araştırmalarda

Sağ beynin baskın olduğu kişilerde bilgiyi şekil ve hayal gücü ile işleme özelliğinin Yani estetik zekâ için sağ beyine ihtiyaç duyulduğunu. Sol beynin baskın olduğu kişilerde ise matematik ve mühendislik özelliklerinin gelişmiş olduğunu öğrendik. Buradan hareketle insanların kendilerini daha iyi tanımaları için beyninin hangi bölümünün daha etkin olduğunu öğrenmelerinin faydalarına olacağını düşündük. Yaptığımız araştırmalarda hangi lobun daha fazla kullanıldığını tespit edebilmek için bazı testler olduğunu öğrendik. Üzerinde düzenleme yaparak hazırladığımız anket ile insanlara sorular soracağız verdikleri yanıtlara göre beyninin hangi tarafını iyi kullandığını tespit etmeye çalışacağız. İstem dışı da olsa beynimizin daha fazla çalışan bölümünün ellerimizi ve gözlerimizi kontrol edip etmediğini gözlemlemiş olacağız. İnsanların beyninin hangi bölümünün gelişmiş olduğunu öğrendikten sonra hangi alanlarda ilerleyebileceklerini ve beynini geliştirmesi için ne tür etkinlikler yapması gerektiğini insanlara söyleyeceğiz. Ayrıca anket sonucumuza göre beynin hangi bölümünün kullanıldığını cinsiyete ve yaşa göre oranlarını ise bir poster olarak okulumuzda sunacağız.

PROJE YÖNTEMİ

1.Alt Proje Konusunu Belirleme: Beynimizin daha fazla kullandığımız lobunun derslerimize etkisi var mıdır yok mudur? sorusundan hareketle bu proje yapılmaya karar verilmiştir.

2.Araştırma Yapma: Yaptığımız araştırmalardan sonra;

 • Sağ beyin lobu baskın olanların kişisel özellikleri nelerdir?
 • Sol beyin lobu baskın olanların kişisel özellikleri nelerdir?

Sorularını araştırdık.

Araştırmalarımıza göre insanlar eğer beyinlerinin sağ tarafını daha fazla kullanıyor ise kendini geliştirmek için;

 • Resim çizebilir,
 • Enstrüman çalabilir,
 • Şarkı söyleyebilir,
 • Kitap okuyabilir,
 • Kompozisyon yazabilir,
 • Hayal gücü gerektiren oyunlar oynayabilir (evcilik vb.)
 • Renkli ve sesli zekâ oyunları oynayabilir (Beyin Egzersizleri)

    Eğer beyinlerinin sol tarafını daha fazla kullanıyor ise kendini geliştirmek için;

 • Matematik problemleri çözebilir,
 • Bulmaca çözebilir,
 • Yazı yazabilir
 • Kitap okuyabilir (Kitap okumak hem sağ, hem de sol beyin geliştirme egzersizi niteliğindedir.),
 • Yeni bir dil öğrenebilir,
 • Hayal gücü gerektiren oyunlar oynayabilir (evcilik vb.),
 • Kuralları olan zekâ ve strateji oyunları oynayabilir (satranç, mangala),

Sonuçlara ulaştık.

3.Hipotez Kurma: Bu projede hipotezimizi belirlerken bilinçsizde olsa el ve göz hareketlerimizin beynimizin baskın olduğu lobu etkilediğini, baskın olan lobun ise sayısal ve sözel hangi alana yatkın olduğumuz belirlediğimizi düşündüğümüzden “El ve Göz hareketleri sayısal yatkınlığımızı belirler” şeklinde belirlenmiştir.

4.Deney ve Gözlem Zamanı :5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerden 400 kişiye önce Beyninin hangi lobunu baskın kullandığını tespit etmek için sorular soracağız. Daha sonra sözel ve sayısal derslere ait not ortalamalarını alarak bu bilgileri Microsoft Excel ortamında düzenledikten sonra baskın beyin lobunun derslerle ilişkisini tespit etmeye çalışacağız. 

5.Veri Toplama, Değerlendirme ve Sonuç: Bu bilgileri Microsoft Excel ortamında düzenledikten sonra baskın beyin lobunun derslerle ilişkisini tespit etmeye çalışacağız.  Bunu yaparken proje danışman öğretmenimiz ve okulumuz bilgisayar öğretmeninden yardım alacağız.

6.Alt Proje Posteri Hazırlama: Hazırlayacağımız postere projemizin öncesinde neler yaptığımızı, projemiz süresince neler yaptığımızı ve projemizin sonrasında neler yapacağımızı yazacağız. Posterimizin anlaşılır ve düzenli olmasını sağlayacak, yaptığımız her şeyi özetleyen ve anlatan bir poster hazırlayacağız.

Proje Danışmanı: Neşe Dönmez ÖZTÜRK
Proje Öğrencisi: Elifnaz ŞANLI, Zeynep Elif KÜRŞADOĞLU


Başvuru esnasında ayrıca bizden anket ve izin dilekçesi istenmekte bunları da aşağıda paylaşıyorum.

PROJE ANKETİ

Anketin Microsoft Word ile hazırlanmış halini indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Müdürlüğünüzden anket izni almak için gerekli olan dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Yukarıda TÜBİTAK sistemine başvuru yapabilmeniz için gerekli olan Amaç, Özet, Yöntem ve proje anketi verilmiştir. Sisteme girdiğimiz bu verilerle projelerimiz onaylandı. “ Sizde eğer kullanacaksanız proje başlığı ve hipotezinde değişiklikler yaparsanız minnettar oluruz. Aynı proje ile farklı bir hipotezi test etmiş oluruz. “

Şimdi projemizi yapım aşamalarına geçelim.


PROJE YAPILIŞI

Evet arkadaşlar projemiz TÜBİTAK tarafından onaylandı ve hemen yapım işlemlerine başladık. Bu kapsamda ilk işimiz anket için belirlediğimiz soruları google formlar üzerinden oluşturduk ve öğrencilerimizin bu anketi doldurmaları için çalışmalara başladık. Anketimiz yukarıda gördüğünüz gibidir. Sınıfları gezerek öğrencilerimizden anketimize girerek projemize destek olmalarını istedik.

Gözlerle Eller Sayısalı Belirler Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
Gözlerle Eller Sayısalı Belirler Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

Okul sitesi ve ozgurseremet.com üzerinden yayınlanan anketlerimize sınıf sınıf gezerek öğrencilerimizin katılımlarını sağladık. 1 Aylık bu süreç sonunda yeterli veriye ulaştığımıza inandıktan sonra verileri değerlendirmeye başladık.

Derlediğimiz verilere göre yukarıdaki sonuçları elde ettik. Bu sonuçlarımızı fuarda gösterebilmek için renkli çıktı aldık.

Fuar sırasında sadece bu bilgileri paylaşmanın projeye olan ilginin azalmasına sebep olacağını düşündüğümüzden aynı anketi gelen ziyaretçilerimize de uygulamaya karar verdik.

Gelen ziyaretçilerimize önce projemizi anlattık daha sonra “Siz beyninizin hangi bölümünü daha baskın kullanıyorsunuz öğrenmek ister misiniz? ” sorusunu yönelterek istekli ziyaretçilerimize sorular sorarak tespit çalışmaları yaptık. Tespitlerimiz sonucunda aşağıdaki tabloya göre bilgilendirme yaptık.

Gözlerle Eller Sayısalı Belirler Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

PROJE POSTERİ

Projemizi sunarken kullanabilmek için poster hazırlayacağız. Bu posteri hazırlarken öğrencilerimiz kendi seviyelerinde hazırlayabilsinler üzerinde değişiklik istediklerinde kolayca yapabilsinler diye PowerPoint programında bir şablon hazırladık. Şablonu buraya ekliyorum proje öğrencileri indirerek ilgili alanları doldurup renklerde düzenlemeler yaptıktan sonra çıkarılması için bana teslim edeceksiniz. Okul dışı faydalanmak isteyen arkadaşlarda dilerse indirip kullanabilir.

Not: Şablon Dosyası ppt uzantılı olup PowerPoint programıyla açılabilir. Ayrıca büyüklük 100cm x 70cm olacak şekilde dizayn edilmiştir. 25cm x 70cm iki kenar orta kısım ise 50cm x 70cm olarak düşünülmüştür. Farklı boyutlarda poster çıkarmak isteyen kişilerin önce boyutu değiştirip sonra değişiklik yapmaları faydalı olacaktır.

Poster Şablonunu aşağıdaki resme tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Gözlerle Eller Sayısalı Belirler Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

PROJE RESİMLERİ

Gözlerle Eller Sayısalı Belirler Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
Gözlerle Eller Sayısalı Belirler Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
Gözlerle Eller Sayısalı Belirler Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

Projeler başka arkadaşlara fikir vermek için paylaşılmıştır. 

Tübitak 4006 Bilim Fuarına Başvurudan başlayıp Proje sonuçlarını girmeye kadar tüm adımların anlatıldığı ve kullanabileceğin hazır örnek Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projelerinin verildiği Tübitak 4006 Bilim Fuarı: Başvuru – Örnek Projeler sayfasını ziyaret ederek daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Projeler için bilgi almak isterseniz herhangi bir soru veya sorunda aşağıya yorum olarak yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar yazılan günün akşamı saat 23:00 da okunarak yanıtlanacaktır.

Acil durumlar için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

İNSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİM

Özgür ŞEREMET İnstagram Sayfasına link üzerinden veya aşağıya eklediğim resim üzerinden ulaşabilirsiniz.

özgür şeremet yeni instagram

Ayrıca İnstagram hesabınız var ise hesabımızı takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İnstagram üzerinden attığınız mesajlar gün saat fark etmeksizin en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

4 Comments

 1. Özgür hocam bir projenizi alıp hipotez ve başlık kısmını değiştirip yayınlamak istiyoruz 4006 için.Izniniz olursa çünkü okulda öğretmen arkadaşlar yeterli sayıda proje ortaya koyamadılar.Eller ve gozler…projesi.Teşekkürler.

  • Merhaba hocam benlik bir sorun yok tabii kullanabilirsiniz biraz değişiklik olsa iyi olur ama kendi kelimeleri ile ifade ederse arkadaşlar aynı şeyleri daha mantıklı olur. Tübitak genelde sizin metni programa ekliyor metin alınmış ise direkt çıkıyor orada inceleyen kişiye göre değişssede kaynak vb kullanımını bulabilmek için kullanılan programlar bunlar anında tespit edip iptal edebilir.

 2. Hocam merhabalar gözler ve eller sayısalcı belirler projenizi düzenleyip kullanmayı düşünüyorum hangi tematik alt proje alanına giriyor Bi türlü karar veremedim yardımcı olursanız sevinirim

  • Bende uyduramadım hocam bu sene tematik alanların tüm projeleri kapsadığı söylenemez. Bence riske girmeyin tematik alan sıkıntıısı olmayan bir projeye yönelin.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*