Asit yağmurlarının bitkilere etkisi

Asit yağmurlarının bitkilere etkisi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında hazırladığımız bir Tübitak 4006 Araştırma Projesidir.

Okulumuzda yaptığımız projeler baya bir ilgi çekti mesajlara yetişemez oldum. İlginizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Projelerle ilgili en çok sorulan soruları buradan paylaşarak soruları bir nebze hafifletmeyi düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan istediklerinizi vermeye başlayalım.

ASİT YAĞMURLARININ BİTKİLERE ETKİSİ TÜBİTAK 4006 PROJESİ

İlgili proje okulumuz öğrencilerinden Sümeyye Dila UÇAR, Bilge DORUK tarafından düşünülmüş olup ben sadece rehberlik yaptım. Bu sene TÜBİTAK tarafından istenen bilgilere göre başvuru formumuzu hazırladık.

Projeyi ilk kez yaptığımız için eksiklikler olabilir. Tespit ettikleriniz olursa bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz.


PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ

Proje Adı: Asit yağmurlarının bitkilere etkisi
Proje Türü: Araştırma
Proje Alanı: Fen Bilimleri

PROJE AMACI

Atmosferde oluşan kükürt ve azot gazları asit yağmurlarına dönüşür ve bitkiler zarar görür. Bu değişimi bitkiler üzerinde göstererek insanların bu soruna ilgisini çekmek ve bu soruna bir çözüm bulmak

 1. Toplumda çevre bilincinin aşılanması ve çevre sorunlarına karşı önlemler alınması.
 2. İnsanların bu probleme ilgilerini çekerek daha az petrol ve petrol ürünü kullanmaları gerektiğini vurgulamak.
 3. İnsanlara organik maddeler kullanmalarını göstermek. Çünkü dünyamız yavaş yavaş ısınıyor ve kirleniyor, canlı nesilleri tükeniyor buna engel olabiliriz.
 4. Asit yağmurları göller ve nehirlere yağdığında suların asitliği artar. Bu durum o sularda yaşayan canlarla zarar verir.
 5. Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur, bu durum bitkilerin topraktan beslenmesine engel olur.
 6. İnsanlarda çeşitli solunum yolları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur.
 7. Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür.

Asitli ortamdaki bitkilerde yapraklanmalarda önce yağlı bir tabaka oluşur siyah çürüğe benzer benekler bunu takip eder sonunda bitki ölmeye başlar toprakta ise mikroskopta bakıldığında canlı organizmaları görülecektir. Toprağın rengi daha açık renkte filizleme görülür. Normal su ile sulanan bitki canlılığını sürdürerek filiz verir, toprakta ise mikroskobik incelemede hareketli organizmalar görülür ve bir hücreli canlılar çok miktarda görülür.

PROJE ÖZETİ

Bu projemizde Asit yağmurları bitkileri olumsuz etkiler ve bitkileri öldürebilirhipotezi araştırılacaktır.

Asit yağmurları, kısaca fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan yağışlardır. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu ve fosil yakıtların enerji tüketimi olarak kullanıldığı bölgelerde yakma sonucu azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik asit ve nitrik asiti ortaya çıkarmakta oluşan bu asitler ise kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır.

Normal koşullar altında oluşan yağmurların ph değeri 5.6′dır. Bu değerin altında bir değere sahip olan yağış asit yağmuru olarak adlandırılmaktadır. Asitlerin ph değer 0 ile 7 aralığıdır. Asit yağmurları, özellikle sanayi devriminden sonra kükürt ve azot gazlarının atmosferde hızla birikmesiyle etkisini hissettirmeye başlamıştır.

Asit yağmurlarının özellikle tarım alanları etkilemesi direk olarak insan ve diğer canlılarının etkilenmesine neden olacaktır.

Bizde asit yağmurlarının etkisini internet dergi ansiklopedi gibi kaynaklardan araştırdık.

Asit yağmurlarının bitkiler üzerine zararlarının olabileceğini düşündük. Bu durumu bir deney düzeneği ile gözlemleyeceğiz. 2 tane aynı türde ve büyüklükte saksı bitkisini alarak bitkiler üzerine haftanın belirlenen günlerinde sprey kutusu ile yağmurlama yapacağız. Bitkilerden birine normal su ile yağmurlama yapacağız. Diğer bitkiye ise asitli su (sirkeli su) ile yağmurlama yapacağız. Bitkileri 1 ay boyunca gözlemleyip bitkilerdeki değişimleri bir tabloda not edeceğiz. Böylece asit yağmurlarının bitkileri ne kadar etkilediğini gözlemleyeceğiz. Bunu öğrencilere somut delillerle sunum yapma olanağı vermiş olacağız.

PROJE YÖNTEMİ

1.Alt proje konusunu belirleme: Asit yağmurları günümüzde önemli bir çevre sorunudur. Bitkiler; insanlar, hayvanlar için çok önemli canlılardır. Çünkü bitkiler fen bilimleri öğretmenimden öğrendiğime göre diğer canlılar için besin ve oksijen kaynağıdır. Acaba asit yağmurları bu kadar önemli olan bitkileri nasıl etkiler diye düşündüm ve bu konuyu kendime araştırma konusu olarak seçtim.

2. Araştırma yapma: Asit yağmurları, kısaca fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan yağışlardır. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu ve fosil yakıtların enerji tüketimi olarak kullanıldığı bölgelerde yakma sonucu azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta oluşan bu asitler ise kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır.

Normal koşullar altında oluşan yağmurların ph değeri 5.6′dır. Bu değerin altında bir değere sahip olan yağış asit yağmuru olarak adlandırılmaktadır. Asit yağmurları, özellikle sanayi devriminden sonra kükürt ve azot gazlarının atmosferde hızla birikmesiyle etkisini hissettirmeye başlamıştır.

Asit yağmurlarının özellikle tarım alanları etkilemesi direk olarak insan ve diğer canlılarının etkilenmesine neden olacaktır.

 3. Hipotez kurma: Bu projede hipotezimiz “Asit yağmurları bitkileri olumsuz etkiler ve bitkileri öldürebilir.” Şeklinde belirlenmiştir.

4. Deney ve gözlem: 2 tane aynı türde ve büyüklükte saksı bitkisini alarak bitkiler üzerine sprey kutusu ile yağmurlama yapacağız. Bitkilerden birine normal su ile yağmurlama yapacağız. Diğer bitkiye ise asitli su (sirkeli su) ile yağmurlama yapacağız. Bitkileri 1 ay boyunca gözlemleyip bitkilerdeki değişimleri bir tabloda not edeceğiz. Böylece asit yağmurlarının bitkileri ne kadar etkilediğini gözlemleyeceğiz.

Kontrol edilen değişkenler:

 • bitki türü
 • bitkilerin bulunduğu ortam özellikleri ve bitkilerin bakımı

Bağımsız değişken:

 • bitkilerin üzerine püskürtülen yağmurlama sularının asit oranı

Bağımlı değişken:

 • asitli su püskürtülen ve normal musluk suyu püskürtülen bitkilerin durumu

5. Veri toplama, değerlendirme ve sonuç: Bitkiler 1 ay boyunca gözlemlenerek sonuçlar günlük olarak bir tabloya not edilecek elde edilen veriler değerlendirilerek asit yağmurlarının bitlilere ne kadar zarar verdiği ortaya konulacak

6.Alt Proje Posteri Hazırlama: Hazırlayacağımız postere projemin öncesinde neler yaptığımızı, projemizin süresince neler yaptığımızı ve projemiz sonrasında neler yaptığımızı yazacağız.

Proje Danışmanı: Gönül TEMİZÖZ
Proje Öğrencisi: Sümeyye Dila UÇAR, Bilge DORUK


BİLGİLENDİRME

Yukarıda TÜBİTAK sistemine başvuru yapabilmeniz için gerekli olan Amaç, Özet ve Yöntem verilmiştir. Projemiz Tübitak Anketsiz Araştırma Projeleri kapsamında değerlendirilebilir. Sisteme girdiğimiz bu verilerle projelerimiz onaylandı. “ Sizde eğer kullanacaksanız proje başlığı ve içeriğinde değişiklikler yaparsanız minnettar oluruz.

Şimdi projemizi yapım aşamalarına geçelim.


PROJE YAPILIŞI

Evet arkadaşlar, projemizi hazırlama kısmını biz yukarıda proje özeti kısmında kısaca anlattık. Tübitak tarafından projelerimiz onaylandıktan sonra yapmaya başladık. Şimdi bu adımlara bakalım.

Önce projemizde kullanacağımız çiçekleri aldık. Sizde bu projeyi yapacaksanız aldığınız çiçeklerin gelişimini görebilmek için gelişmiş ve birbirine denk iki çiçek almaya özen gösteriniz.

Asit yağmurlarının bitkilere etkisi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

Bunlar çiçeklerimiz birbirine denk iki çiçek aldık. Daha sonra bu çiçekleri sulamak için bir takvim oluşturduk.

Asit yağmurlarının bitkilere etkisi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi Tablosu

Tablomuzu yukarıdaki gibi boş bir şekilde oluşturduk ve ilgili tarihlerde bir çiçeğimizi aynı miktarda su ile sularken ikinci çiçeğe yine aynı miktarda sirke döktük.

Çiçeklerimizi aynı ortamda aynı güneş ışığı alacak şekilde muhafaza ettik. Aradan birkaç hafta geçince zaten çiçeklerdeki gelişimler gözle görülür hale geldi.

Fuar tarihi geldiğinde ise iki çiçeğimizi ve bakım tablomuzu sunduk. Bununla ilgili resimleri en alta fuar resimleri kısmına ekliyorum. Aradaki farkı sizde fark edeceksiniz.


PROJE POSTERİ

Projemizi sunarken kullanabilmek için poster hazırlayacağız. Bu posteri hazırlarken öğrencilerimiz kendi seviyelerinde hazırlayabilsinler üzerinde değişiklik istediklerinde kolayca yapabilsinler diye PowerPoint programında bir şablon hazırladık. Şablonu buraya ekliyorum proje öğrencileri indirerek ilgili alanları doldurup renklerde düzenlemeler yaptıktan sonra çıkarılması için bana teslim edeceksiniz. Okul dışı faydalanmak isteyen arkadaşlarda dilerse indirip kullanabilir.

Not: Şablon Dosyası ppt uzantılı olup PowerPoint programıyla açılabilir. Ayrıca büyüklük 100cm x 70cm olacak şekilde dizayn edilmiştir. 25cm x 70cm iki kenar orta kısım ise 50cm x 70cm olarak düşünülmüştür. Farklı boyutlarda poster çıkarmak isteyen kişilerin önce boyutu değiştirip sonra değişiklik yapmaları faydalı olacaktır.

Asit yağmurlarının bitkilere etkisi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi Poster Şablonunu aşağıdaki resme tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Asit yağmurlarının bitkilere etkisi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi Posteri

PROJE RESİMLERİ

Asit yağmurlarının bitkilere etkisi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
Asit yağmurlarının bitkilere etkisi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi
Asit yağmurlarının bitkilere etkisi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi

Asit yağmurlarının bitkilere etkisi Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projesi başka arkadaşlara fikir vermek için paylaşılmıştır. 

Tübitak 4006 Bilim Fuarına Başvurudan başlayıp Proje sonuçlarını girmeye kadar tüm adımların anlatıldığı ve kullanabileceğin hazır örnek Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projelerinin verildiği Tübitak 4006 Bilim Fuarı: Başvuru – Örnek Projeler sayfasını ziyaret ederek daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Projeler için bilgi almak isterseniz herhangi bir soru veya sorunda aşağıya yorum olarak yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar yazılan günün akşamı saat 23:00 da okunarak yanıtlanacaktır.

Acil durumlar için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

İNSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİM

Özgür ŞEREMET İnstagram Sayfasına link üzerinden veya aşağıya eklediğim resim üzerinden ulaşabilirsiniz.

özgür şeremet yeni instagram

Ayrıca İnstagram hesabınız var ise hesabımızı takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İnstagram üzerinden attığınız mesajlar gün saat fark etmeksizin en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.

Faydalı olması dileğiyle.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*