5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 2. Dönem 1. Yazılı Hazırlık

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 2. Dönem 1. Yazılı Hazırlık sayfasını yeni sisteme göre güncelledim. Elimden geldiğince öğretmenlerin işine yarayacak ve öğrencilerin çalışabileceği bir sayfa yapmaya çalışacağım.

Her il-ilçe bu alanda farklı çalıştığından veya farklı kazanımlara ağırlık verdiğinden genele hitap edecek şekilde sayfayı dizayn etmeye özen göstereceğim. Bu kapsamda kazanım başlıkları altında sorular oluşturarak yeni sorular oluşturdukça eklemeler yapacağım.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIF KONU SORU DAĞILIM TABLOSU

Arkadaşlar yukarıdaki resimde Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan konu soru dağılım tablosunu paylaştım. Kaynak: https://sivas.meb.gov.tr/www/2-donem-ortak-yazili-sinav-konu-soru-dagilim-tablolari/icerik/6379

Ben Sivas ilinde olduğumdan dolayı sınavı hazırlarken bu tabloya göre hazırlayacağım. 1. Yazılı için 9 senaryo verilmiş. Sınav tarihlerine göre yetiştiremediğiniz kazanımlar olursa diye farklı senaryolar oluşturulmuş ve farklı soru sayılarından oluşuyor. Örnek sınavları 8. senaryoya göre hazırlamaya çalışacağım. Bu senaryoya göre hazırlanmış sınavlar otomatik olarak tüm senaryolara uyacaktır.

9. Senaryoda BT.5.5.1.8. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir. kazanımı üzerinde yeterince durmadığımızdan ve soru sorulması istendiğinden o senaryoyu uygulayamadım. Aslında 10 sorudan oluşturmak isterdim fakat 8 sorudan oluşturmak durumunda kalacağız.

Not: Arkadaşlar bu sene maalesef 5. sınıflara dersim bulunmamaktadır. Sadece 6. Sınıfların dersine giriyorum. Bu soruları sırf sizden talep geliyor diye oluşturuyorum. Birebir uygulamadığımdan ufak hatalarım olabilir lütfen uyarınız. Umarım beğenirsiniz.

KAZANIMLARA GÖRE AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ

Başlamadan belirtmekte fayda var soru hazırlamak gerçekten çok zor. Hele özenerek hazırlıyorsanız bir soru belki bir gününüzü alabiliyor. Bu yüzden burada buluna soruları sınav hazırlamak ve öğrencilerin çalışmasını sağlamak için kullanınız. Başka kaynaklarda paylaşmayınız. Hazırlayıp yayınlamak istediğiniz sorularınız var ise [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

BT.5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.


Problem: Günlük hayatımızda karşılaştığımız, çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlara denir.

Soru-1: Yukarıda “Problem” terimi tanımlanmıştır. Bu bilgilerden hareketle günlük hayatta karşılaştığınız bir problemi yazınız.(Not: Matematik problemi olmasın lütfen)

Cevap

Öğrenci tarafından oluşturulacak. Özgün cevap verilmesi beklenmektedir.


BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.


Soru-1: Problem Çözme adımlarını sırasıyla yazınız.

Cevap

Adım-1: Problemi anlama
Adım-2: Bir plan yapma
Adım-3: Planı uygulama
Adım-4: Çözümü değerlendirme


Soru-2: Bir problemi doğru olarak çözebilmenin ilk aşaması nedir?

Cevap

Adım-1: Problemi anlama


BT.5.5.1.3. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.


Basit Problem: Basit adımlardan oluşan ve her koşulda aynı yönde ilerleyerek çözülebilen problemlerdir.

Karmaşık Problem: Duruma özgü ve şartlara göre değişebilen çözüm adımlarından oluşan ve alt problemlere ayrılabilen problem türleridir.

Soru-1: Buna göre basit ve karmaşık problemlere 1 örnek veriniz.

Cevap

Öğrenci tarafından oluşturulacak.


BT.5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.

Soru-1: Yukarıda problem çözme stratejileri ile ilgili bir görsel verilmiştir. Görselde ? Soru işareti olan yere hangi adım gelebilir?

Cevap

Çözümü Değerlendirme


Soru-2: Problem çözme sürecinde farklı yöntemler deneyerek sonuca ulaşabiliriz. Örneğin bir problem durumunda deneme yanılma ile sonuca ulaşabilirken başka bir problem durumunda örüntüleri tanıyarak sonuca ulaşabiliriz. Başka ne tür metotlar kullanabiliriz? 1 örnek veriniz.

Cevap

Tersten gitme yolu ile sonuca ulaşabiliriz.


BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.


blank

Soru-1: Yukarıda bir problem durumu verilerek balık kılçığı etrafında bu probleme sebep olabilecek nedenler için kutucuklar oluşturulmuştur. Bu dört kutucuk içerisine mantıklı nedenler yazınız.

Cevap

Öğrenci tarafından oluşturulacak.


BT.5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.


Selçuk Ortaokulunda 6. Sınıf öğrencilerinin dersleri saat 08:15 te başlarken 14:50 te bitmektedir. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde en yüksek not 100 iken her öğrenci çalışmasına göre farklı puanlar alabilmektedir.

Soru-1: Yukarıda metinde geçen değerlerden sabit ve değişkenlere 1 örnek veriniz.

Cevap

Sabitler – Okul başlama bitiş saatleri
Değişkenler – Öğrencilerin aldıkları notlar


Soru-2: Yakar Top oyununu düşündüğünüzde oyunda kullanılan sabit ve değişkenlere örnek veriniz.

Cevap

Sabitler –
Değişkenler –


BT.5.5.1.7. Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.


Soru-1: Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız. Mantıksal ve matematiksel operatörlerden 3 er tane aşağıya yazınız.

Cevap

Mantıksal : ve – veya – değil
Matematiksel : Eşittir – Artı – Eksi


BT.5.5.1.9. Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.


6 + 4 ….. 4 ….. 2 = 12

Soru-1: Yukarıda …. olarak verilen boş kısımlara sırası ile hangi operatörler gelmelidir?

Cevap

Artı ve bölü


20 – 4 – 2

Soru-1: Yukarıda verilen 3 sayı kullanılarak bir işlem gerçekleştirilmiş ve sonuç 7 olarak bulunmuştur. Verilen işlem nasıl olabilir?

Cevap

20 / 4 + 2 = 7


BT.5.5.1.10. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.


blank

Soru-1: Yukarıdaki resimden bir karakteri seçiniz. En fazla 2 mantıksal operatör kullanarak seçtiğiniz karakterin kesin olarak bulunmasını sağlayan bilgileri veriniz. Örneğin “Yeşil renkli ve Altı bacaklı ve hayvandır.”

Cevap

Öğrenci tarafından oluşturulacak özgün cevaplar beklenmektedir.


Soru-2: Neva bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi not ortalamasını hesaplamak için bir program yazmış. 1. Yazılı, 2. yazılı ve ders içi etkinliklerinin ortalamasını alarak sonuca ulaşmıştır. Neva bu işlem için aşağıdaki operatörlerden hangisini kullanmamıştır?

Cevap

Notları toplamış ve sonra çıkan sonucu 2 ye bölmüştür. Doyasıyla Artı ve Bölme operatörlerini kullanmıştır.


BT.5.5.1.11. Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.

Soru-1: Özgür öğretmen sınav sonuçlarını açıklarken ” Sena veya Ecren veya Zülal 100 almıştır” ayrıca “Sena 100 almamıştır” “Zülal Sena’dan yüksek almıştır.” “Bu üç öğrenciden en düşük alan 98 almıştır” ifadelerini kullanmıştır. Bu ifadelere göre öğrencilerin notları nasıl olabilir?

Cevap

Lütfen siz bulunuz 🙂


Beyza veya Feyza veya Sena Yazılıdan 100 almıştır.
Beyza veya Feyza Yazılıdan 80 almıştır.
Feyza ve Sena Yazılıdan 80 almıştır.

Soru-2: Yukarıdaki bilgilere göre öğrencilerin aldığı notlar kaç olabilir.

Cevap

Beyza : 100
Feyza : 80
Sena : 80

Bu soru yıllar önce mezun ettiğim şuan 3ü de tıp okuyan üçüz öğrencilerime ithafen yazılmıştır. Selam olsun kızlar 🙂


BT.5.5.1.12. Algoritma kavramını açıklar.


Soru-1: Özgür öğretmen derste öğrencilerinden bir kağıt çıkarmalarını ve kağıdın bir köşesini yırtmalarını istemiştir. Daha sonra kağıtları karşılaştırdığında farklı köşelerin farklı büyüklükte yırtıldığını gözlemlemişlerdir. Bu durum algoritma oluştururken hangi olayın önemini göstermektedir?

Cevap

Algoritmanın herkes tarafından aynı anlaşılacak şekilde oluşturulması gerektiğinin.


Soru-2: Algoritma nedir? Açıklayınız.

Cevap

Algoritma; belirli bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için tasarlanan tasarlanan yoldur.


BT.5.5.1.13. Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.


Soru-1: Özgür öğretmen derste öğrencilerine 0 ile 10 arasında bir rakam tuttuğunu ve bunu tahmin etmeleri gerektiğini söylemiştir. Öğrenci tahminlerine daha büyüktür veya daha küçüktür diye yanıtlar vermektedir. Buna göre en az kaç hamlede kesin sonuca ulaşılabilir?
Yukarıda verilen problemi çözerek çözüm algoritmanızı yazınız.

Cevap

Sürekli kalan yarıyı elemek için ortadaki sayı söylenir. İlk olarak 5 tahmini ile başlanır. Büyüktür cevabı gelirse kalan yarısı elenirken küçüktür cevabı geldiğinde diğer yarı elenmektedir. Cevap büyüktür olduğunu düşünürsek ikinci olarak 7 veya 8 tahmini yapılır. Bu sayede yine kalan seçenekler arasından yarısı elenecektir. Sonuç olarak bu yöntem ile 4 hamlede kesin sonuca ulaşılabilir.


Soru-2: Okula gitme algoritmanızı yazınız.

Cevap

Öğrenci tarafından oluşturulacak.


blank

Soru-3: Yukarıda 3 farklı hayvanın yaşam algoritmasından bahsedilmiştir. Bu hayvanlar hangileri olabilir?

Cevap

Arı – Çoban Köpeği – Leylek


blank

Soru-4: Yukarıda bazı hayvan görselleri verilmiştir. Görsellerde verilen arı “1-Çiçek Ara 2-Bulduğun çiçeklerden polen topla 3-Polenleri kovana getir 4-Bal Yap” algoritması ile yaşamını sürdürmektedir. Diğer görsellerden bir tanesini seçerek yaşamını sürdürme algoritmasını yazınız. (En az 4 adım)

Cevap

Öğrenci tarafından seçilerek oluşturulacaktır.


ÖRNEK AÇIK UÇLU SINAV

Aşağıya Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Senaryosuna göre hazırladığım örnek bir sınav ekliyorum.

Aşağıya geçen senelerde uyguladığım çoktan seçmeli sorular ve online testlerini de ekleyeceğim. Öğrencilerin çalışma esnasında tekrar etmesini sağlayarak yardımcı olacağını düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Yalnız etkinlikleri benim verdiğim sıraya göre yapmanızı tavsiye ediyorum.

İNTERAKTİF TESTLER

5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 2. Dönem 1. Yazılı Örneği-1


5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 2. Dönem 1. Yazılı Örneği-2


5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 2. Dönem 1. Yazılı Örneği-3


Şimdilik tüm testlerimiz bu kadar. Bu kadar soruyu hakkını vererek çözdüyseniz gerçekten tebrik ediyorum. Sınavdan 100 almaya çok yakınsınız demektir. Yeni testlerim oldukça belli bir düzene göre eklemeye devam edeceğim.

Sitemize destek olmak istiyorsanız aşağıdaki yorum alanından yorum bırakabilir veya yine aşağıda bulunan Facebook vb sosyal medya araçlarında paylaşabilirsiniz. Hatta EBA üzerinden arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Sınav haftamız bitti. Haftaya 5. Sınıf – Hafta 9 – Algoritmik Düşünüyorum konusunda görüşmek dileğiyle. Umarım 100 alırsınız.

37 Comments

 1. Hocam emekleriniz için çok sağolun. Gayet güzel kaliteli sorularınız var. Ben kendi sınavlarımda da sizin sorularınızdan kullanıyorum. Bilişim dersinde hem bizim hem de öğrencileriz için büyük bir şanssınız.

 2. en son sorunun nasıl a şıkkı olduğunu anlayamadım soruyu okudum ulaşılamaz diyordu c hariç bütün şıklarda ulaşılamaz bence soruda hata var çünkü bunu öğretmenimizle yapmıştık ve yine c şıkkı çıkmıştı (Ayrıca test kolaydı son soruda takıldım diğerleri doğruydu iyi şanslar??❤️(●’◡’●))

 3. abi helal olsun öğretmen sizden alıyo defdere yazdırıyor ben 4 defa 1 yazılıyı yazdım 2 dönem 1 yazılı

 4. Hocam ben çözdüm ama normal konu testlerindeki gibi kontrol etme butonu yok ben sonucumu nasıl öğrenebilirim?

 5. Merhaba hocam bütün testlerimizi yaptım fakat şöyle bir sorun var cevapları kontrol edebilecek bir cevap anahtarı yok bunu yaparsanız Gerçekten çok güzel olacak bu sorun ortadan kalkarsa herkese öneririm

 6. çoık teşekkürler hocam çok iyisiniz valla sizin sayenizde sınavda 100 aldım çok sağolun yaaa çok iyisiniz

 7. Hocam Merhabalar. Öncelikle emekleriniz için teşekkürler . Trabzon – Sivas – GS sorusunda “kazananın 3 berabere kalanın 1 puan aldığı kaybeden takımın puan alamadığı” gibi bir açıklama eklemek gerekir diye düşünüyorum 🙂

 8. Gerçek sınavda16. Sorudasorda nasıl
  Sivasspor : 49
  Trabzonspor : 49
  Galatasaray: 49

  Soru-16: Yukarıda 3 takımın bir hafta önceki puanları verilmiştir. “Son hafta Sivasspor ve Trabzonspor ve Galatasaray yenilmedi” bilgisini aldığımızda yeni puan durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

  Sivasspor 52 – Trabzonspor 49 – Galatasaray 52

  Sivasspor 52 – Trabzonspor 50 – Galatasaray 50
  Sivasspor 49 – Trabzonspor 50 – Galatasaray 50
  Sivasspor 49 – Trabzonspor 50 – Galatasaray 52

  • Yarın sınavım var inşallah yüksek alırım çünkü sorular çok iyi sizin sayenizde yüksek alıcam çok teşekkür ederim hocam

 9. sağolun hocam elinize sağlık emeğinize sağlık
  yarın sınav var sizden calışıyorum

 10. 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri 2. Dönem 1. Yazılı Gerçek Sınav İle İlgili Sorum.
  Merhaba hocam. Yukarıda belirttiğim sınavdaki 15. soruda a ve d seçeneklerine kafam takıldı.

  Soru-15: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  • Değişkenler algoritma oluştururken kullanılamaz
  • Problem çözümünde çözümün sırasıyla sözel olarak ifade edilmesine algoritma denir.
  • Algoritmanın görsel sembollerle gösterilmesine akış şeması denir.
  • > Büyüktür ve < Küçüktür işaretleri mantıksal operatördür.

  Değişkenler algoritmada kullanılır diye biliyorum.
  Büyüktür küçüktür işaretleri de karşılaştırma operatörleridir diye biliyorum.
  Ben mi yanlış biliyorum yoksa soru mu hatalı. Cevap verirseniz sevinirim. Kolay gelsin.

  • Merhaba öğretmenim. Burada aslında sorulmak istenen büyüktür ve küçüktür işaretlerinin karşılaştırma operetörü olduğunu mantıksal operatör olmadığını anlatmak. Seviyeyi biraz aştık mı bilemedim ama D şıkkı doğru cevabımız bu sene deneme imkanım olmadı. Yanıtlara göre soruda güncelleme yapabilirim.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*