seçmeli bilişim teknolojileri ve yazılım dersi tanıtım