2.2 Dijital Vatandaşlık

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesiyle bütün dünyayı saran bir iletişim ağı kurulmuştur, bu küresel iletişim ağı bilimsel araştırmaların, üretkenliğin, kültürel değişmelerin, global ticaretin ve global eğitimin ana bilgi kaynağı olmuştur. Bu ağ dünyada yaşayan tüm insanlar arasında yazılı, sözlü ve görüntülü iletişim kurmak için küresel bir merkez oluşturmaktadır.

Devletlerin yönetiminden sosyal yaşam kadar bütün alanlarında bu gelişmeden etkilenmediğini söylemek mümkün değildir. Bilişim teknolojileri yaşantımızın her santimi için yenilikler getirmiştir.

Bilgi Toplumu

Temel Bilgi Toplumu1üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır.

Ekonomik değerlendirmeler yıllardır 3 sektörde yapıldı : Tarım, Sanayi ve Hizmet.
Eğer ekonominiz bilgi üretiyor, işliyor ve satıyorsa “Bilgi Toplumu”nda yaşıyorsunuz demektir.

Dijital Vatandaşlık (e-devlet, banka uygulamaları vb.)

Dijital vatandaşlık en genel kapsamda teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlık teknolojiyi kullanırken etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir.

Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen,çevrimiçi yapılan davranışların etik sonuçlarını bilen, ahlaki olarak çevrimiçi kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayarak başkalarına zarar vermeyen,sanal dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır.

Dijital Vatandaşlığın Boyutları

Dijital Erişim (Herkes İçin İnternet):

Üretken vatandaşlar olmak için, eşit olarak teknolojik imkanlara dijital erişim sağlanması anlamına gelir. Örneğin, cinsiyet, ırk, yaş, etnik kimlik, fiziksel ve zihinsel farklılıklara aldırış etmeden elektronik topluma tam katılımın sağlanmasıdır.

Dijital Ticaret:

Elektronik ortamlarda satma ve satın alma işlemlerini yapacak yeterliliğe sahip olma anlamına gelir.

Dijital İletişim:

İletişim biçimlerinin değişikliğe uğrayarak elektronik araçlar vasıtasıyla da yapıldığının farkında olmadır. Örneğin, e-posta, cep telefonu, anlık mesajlaşma teknolojisi kullanıcıların iletişim yolunu değiştirmiştir.

Dijital Okuryazarlık:

Öğrenme – öğretme sürecinin artık teknoloji kullanılarak da gerçekleştirildiğinin farkında olmadır.

Dijital Etik:

Sanal dünyada gösterilen davranışın ya da işin elektronik standardının da olduğunun farkında olmadır. Örneğin, siber zorbalık, sanal küfürleşme, gibi birçok olumsuz davranıştan kaçınmalıyız.

Dijital Kanun:

Sanal dünyada yapılan işlerin elektronik sorumluluğunun olduğu ve kanunlarla yaptırım altına alındığı anlamına gelir. Örneğin, yasak yayınlar, yasadışı organ ve uyuşturucu satışı, intihara meyilli hale getiren web siteleri sanal dünyada yapılması kanunen yasaktır.

Dijital Haklar ve Sorumluluklar:

Herkesin sanal dünyada kendini özgürce ifade edebilecek haklara sahip olduğu ve bununda yasaklanamayacağı anlamına gelir. Örneğin, sanal ortamda formlarda görüş bildirme, grup oluşturma, tartışma ortamlarına katılma vb. temel haklar kısıtlanamaz.

Dijital Sağlık:

Dijital dünyada hem fiziksel, hem ruhsal hem de psikolojik yönden sağlığı direk ya da dolaylı olarak etkileyecek etmenlerin bulunduğunun farkında olmadır.Örneğin, göz sağlığı, tekrarlayan stres sendromu, a-sosyal yaşam, içe kapanıklık ve fiziksel bozukluklar (bel ve sırt ağrıları) yeni teknolojik dünyanın ortaya çıkardığı sağlık sorunlarıdır.

Dijital Güvenlik:

Bireyin sanal ortamda kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri alması demektir. Örneğin, başkalarının bilgilerini izinsiz kullanma, solucan, virüs veya truva atı oluşturma, spam gönderme, birilerinin bilgilerini veya mallarını çalma vb. faaliyetlerin farkına vararak gereken güvenlik tedbirlerinin alınması( virüs programları, filtreleme programları vb.)

E-Devlet

Bilgi Toplumu2Ülkemizde yeni bir kavram olan e-devlet, verimliliği artırmak amacıyla ve çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

Niçin e-Devlet ?

Bilgi Toplumu3Küreselleşmenin hızla ilerlediği ve ekonomik anlamda sınırların ortadan kalktığı bir dünyada, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, Türkiye ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki açığı artırmaktadır. Türkiye’nin bu açığı kapatabilmesi ve Bilgi Toplumuna ulaşabilmesi için devletin, gelişmiş teknolojiyi kullanması ve yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Bu yapılanma modeli, e-Devlet olarak belirtilmektedir. Fountain’ın da belirttiği gibi internet teknolojisinin yönetim üzerine etkilerinin önemi ve derinliği sadece sağladığı hızdan değil, koordinasyon, iletişim ve kontrol mekanizmalarını etkileme potansiyelinden de kaynaklanmaktadır; ki bu da örgütlerin doğasının köklü biçimde değişmesi anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda, e-Devlet ile amaçlananlar;

 • Devletin şeffaflaşması,
 • Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması,
 • Her düzeyde vatandaşın yönetime katılımının sağlanması,
 • Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanarak iş ve veri yinelemesinin önlenmesi,
 • Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamalarının kolaylaştırılması,
 • Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve hızlandırılması olarak özetlenebilir.

Bunların gerçekleşmesi durumunda sağlanacak yararlar şunlardır;

 • Zamandan kazanç sağlanacaktır,
 • Maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır,
 • Memnuniyet artacaktır,
 • Ekonomik gelişim desteklenecektir,
 • Hayat kalitesi artacaktır,
 • Bireysel katılım artacaktır,
 • Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalacaktır,
 • Kamu ile olan işlemler için vatandaşın talep ettiği bilgilere bir noktadan ve doğru şekilde ulaşılacaktır. Böylece insan yanlışları en aza indirilecektir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri ilk kurma maliyeti yüksek olmasına karşın zaman boyutundaki toplam sahip olma maliyetinin düşmesi, verilecek olan hizmetin daha hızlı sunulması, işletme giderlerinin azalması, doğru bilgiye ulaşım vb. olumluluklar hizmetin elektronik olarak sunumu için bir neden olacaktır.
 • Hem kamu hem de vatandaş için karar almada kolaylık ve hız sağlanacaktır.
 • Vatandaşın talebi ön plana çıkacaktır.
 • Vatandaş ile devlet arasındaki ilişki gelişecek, güven ortamı oluşarak kuvvetlenecektir.

24 thoughts on “2.2 Dijital Vatandaşlık

  Emirhan Onar

  (10 Ocak 2017 - 12:02)

  E-Devlet uygulaması ile birlikte bircok devlet sitesine giriş yapabilir,ister sorgulama istersekte başvuruda bulunabiliriz. Örneğin; Adalet Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Müdürlüğü, T.C. Merkez Bankası… Bu ve buna benzer birçok internet uygulamasını kullanmamızda yardımcı olur. Bu uygulamanın amacı insanların saatlerce sıra beklemelerini önlemek ve zamandan tasarruf edebilmektir.

  İbrahim Genç

  (7 Ocak 2017 - 10:55)

  Ben kanunu seçtim çünkü sanal dünyada yapılan işlerin elektronik sorumluluğunun olduğu ve kanunlarla yaptırım altına alındığı anlamına gelir. Örneğin, yasak yayınlar, yasadışı organ ve uyuşturucu satışı, intihara meyilli hale getiren web siteleri sanal dünyada yapılması kanunen yasaktır.

  Hatice Çiğdem 829

  (25 Ekim 2016 - 20:23)

  Benim kuzenim e-devlet kullanıyor çünkü;

  Sicil kaydına bakıyor
  Sigortasının yatıp yatmadığına bakıyor

  Berin ceyda akkuş

  (19 Ekim 2016 - 12:19)

  Benim annem e-devlet kullanıyor nedeni ise şunlardır: 1- başvuru yapmak.
  2- sicil kaydı çıkarmak
  3- öğrenci belgesi çıkarmak

   Berin ceyda akkuş

   (19 Ekim 2016 - 12:21)

   Öğretmenim biraz yamuk çıkmış

  Merve Gez

  (19 Ekim 2016 - 00:16)

  Benim babam e devletten vergi borçlarına,trafik kazalarını takip ediyor

  Zeynep DEMİR

  (18 Ekim 2016 - 22:23)

  Babam ve annem e-devlet hizmetini kullanıyor. E-devlet üzerinden adli sicil kaydı sorgulama, mahkeme dosyası sorgulama, üzerine kayıtlı cep telefonu sorgulama, tapu sorgulama, araç sorgulama, trafik cezası sorgulama, vergi borcu sorgulama, maaş sorgulama, adres bilgisi sorgulama, ÖSYM işlemleri, aile hekimi sorgulama ve e-nabız sistemiyle sağlık bilgilerini sorgulama gibi birçok işlemi yapmaktadırlar.

  Selin Bulut

  (18 Ekim 2016 - 21:42)

  Babam kullanıyor.E-Devletten ders notuma okula gitmeden bakabiliyor,emniyet müdürlüğünden babamin arabayla ilgili işlerini emniyet müdürlüğüne gitmeden yapabiliyor.Bununla beraber daha bir çok kamu hizmetinden internet ortamında erişip yararlanabilyor.Hayatımızı kolaylaştıran bize zamandan kazandıran bir uygulama.

  BERFİN

  (17 Ekim 2016 - 21:57)

  E devlet kişi hakkında bil gileri verir. Örnek.vergi borcu varmı,öğrencisi varmı,sigorta bilgileri vs. Bilgileri içerir

  Cengiz Efe KORKMAZ

  (17 Ekim 2016 - 20:20)

  Benim babam e-devleti kullanmış:
  SGK hizmet dökümüne bakmak için kullanmına bakmak için kullanmış
  E-DEVLET NEDİR
  E-Devlet projesi gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşlarımızın devlet işlerini internet üzerinden yapabilmesini sağlayan bir projedir. Bu proje sayesinde vatandaşlarımız en kısa ve kolay ve güvenli bir şekilde devlet hizmetlerine ulaşabilmektedir

  burak yeşilkaş

  (17 Ekim 2016 - 12:07)

  annem kullandı:
  -savcılıkdan temhiz kakağıdı aldı.
  -belediyeden aile toplum kağıdı alındı
  -ikametkah değişikliği

  Ahmet Fatih GÜNGÖR

  (16 Ekim 2016 - 17:06)

  Benim amcam e devlet kullanyor. Önceden amcam askerlik durumunu adliyeye gidip sıra bekliyordu ayrıca ücret ödüyordu ama simdi e devlet sayesinde hemen ne zaman olduğunu örendi.

  Sudenaz Çakmak

  (13 Ekim 2016 - 09:22)

  Teyzem kullanıyor ve çok yararlı olduğunu düşünüyor . E devletten girip kızının ders notunu , ders notlarını veya ptt den bir şey geldimi diye bakıyo .Eskiden onları öğrenmek için okula veya ptt ye gidiyordu ama şimdi ise internetten E devleti açıp bulabiliyor

  Elif

  (3 Ekim 2016 - 21:05)

  Süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  Gökdeniz USTA

  (26 Ekim 2015 - 00:06)

  Teşekkürler hocam.

  Gökdeniz USTA

  (26 Ekim 2015 - 00:02)

  Dayım e devletten adliye sicil belgesi alarak yararlandı.Eskiden adliyeye giderek saatlerce sıra bekliyor,ücret ödüyorduk.Ama artık sıra beklemeden,ücret ödemeden ve bir yere gitmeden belge alabiyor.
  Başka bir örnek ise dayımın askerlik durum belgesi alarak yararlanması.Eskiden saatlerce sıra bekliyor,şubelere gidiyordu ama e devlet bunu da değiştirdi ve tek tuşla bunları halletti.
  Ayrıca e devletten adına açılan davasını ve açtığı davasını kontrol edip emin oluyor.
  Yani kısaca;
  -Belge kontrolünü,
  -Adına açılan davalarını,
  -Açtığı davalarını,
  -Askerlik durumunu,
  -Sıra beklemede oluşan Zaman kaybı,
  Gibi şeyleri kolayca halletmemize e devlet yardım ediyor.

  Arda ÇETİNKAYA

  (25 Ekim 2015 - 13:54)

  Hocam iyiki yazdınız yazmasaydınız belki derslerden geride kalırdım çok teşekkür ederim hocam yakşamlar.

  Arda ÇETİNKAYA

  (25 Ekim 2015 - 13:51)

  E devlete internetten şifre ile giriş yapılıyor marşımıza bakılır cumhurbaşkanı ile görüşülür. Vergi burcuna bakır trafik cezası takip edilir. Bir arabyı sorgular ne kadar maaş aldığını öğrenilir. E devlete kimlik bilgini istenir. Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinisağlar.

  kürşat karapınar

  (22 Ekim 2015 - 11:25)

  Teşekkürler öğretmenim

  kürşat karapınar

  (22 Ekim 2015 - 11:23)

  E devletten yararlanma şekilleri:
  1 fatura ve borçlarımızı ödüyebiliriz
  2 bilgi alarak ödenmemiş cezaya kalmış bütün işlemlerimizi görebiliriz
  3 her türlü resmi kurumdaki işlemlerimizi takip edebiliriz
  4 hastenelerdeki tahlil sonuçlarımızı takip edebiliriz
  5 her türlü resmi yazışmalarımızı burdan yapabiliriz

  Zehra Betül IŞKIN

  (21 Ekim 2015 - 20:18)

  Hocam ben asistan olduğum için buraya bakmak mecburiyetinde bulundum. İyi ki buraya yazmışsınız.

  Serra kelleci

  (21 Ekim 2015 - 09:43)

  E devlete internetten şifre ile girilir orada Başbakan Cumhurbaşkanı ile görüşülebilir.Birde ne kadar maaş alındığı öğrenilebilir.Bir arabayı sorgulaya biliriz.Birde e devlete girerken kimlik bilgilerimizi istiyorlar. Vergi borcuna bakılır.Devletten ceza gelmişmi diye takip edilir. Trafik cezası gelmişmi diye takip edilir.

  Samet METİNOĞLU

  (19 Ekim 2015 - 22:12)

  Hocam bunun için size çok teşekkür ederim çok beğendim dersteyken yetiştiremediğim için çok özür dilerim fakat siz bunu yazdığınız için yetiştiremediğim yeri tamamladım tekrar bunu yazdığınız için size teşekkür ederim iyi günler

  Yiğit Ali Karanuş

  (19 Ekim 2015 - 21:13)

  Öğretmenim ben buradan eksik yazdığım yerleri yazdım tek yorum bırakan benim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir